Passar al contingut principal

Ajudeu a traduir aquesta pàgina

ūüĆŹ

Esteu veient aquest p√†gina en angl√®s perqu√® encara no l'hem tradu√Įda. Ajudeu-nos a traduir aquest contingut.

Tradu√Įu la p√†gina

No cont√© errors!ūüźõ

Aquesta p√†gina no est√† essent tradu√Įda. De moment hem deixat aquesta p√†gina intencionadament en angl√®s.

Sending Tokens Using ethers.js

ETHERS.JS
ERC-20
TOKENS
Beginner
‚úćÔłŹKim YongJun
ūüďÜ6 d‚Äôabril de 2021
‚ŹĪÔłŹ3 minut llegit

Send Token Using ethers.js(5.0)

In This Tutorial You'll Learn How To

 • Import ethers.js
 • Transfer token
 • Set gas price according to the network traffic situation

To-Get-Started

To get started, we must first import the ethers.js library into our javascript Include ethers.js(5.0)

Installing

1/home/ricmoo> npm install --save ethers
2

ES6 in the Browser

1<script type="module">
2 import { ethers } from "https://cdn.ethers.io/lib/ethers-5.0.esm.min.js"
3 // Your code here...
4</script>
5

ES3(UMD) in the Browser

1<script
2 src="https://cdn.ethers.io/lib/ethers-5.0.umd.min.js"
3 type="application/javascript"
4></script>
5

Parameters

 1. contract_address: Token contract address (contract address is needed when the token you want to transfer is not ether)
 2. send_token_amount: The amount you want to send to the receiver
 3. to_address: The receiver's address
 4. send_account: The sender's address
 5. private_key: Private key of the sender to sign the transaction and actually transfer the tokens

Notice

signTransaction(tx) is removed because sendTransaction() does it internally.

Sending Procedures

1. Connect to network (testnet)

Set Provider (Infura)

Connect to Ropsten testnet

1window.ethersProvider = new ethers.providers.InfuraProvider("ropsten")
2

2. Create wallet

1let wallet = new ethers.Wallet(private_key)
2

3. Connect Wallet to net

1let walletSigner = wallet.connect(window.ethersProvider)
2

4. Get current gas price

1window.ethersProvider.getGasPrice() // gasPrice
2

5. Define Transaction

These variables defined below are dependent on send_token()

Transaction parameters

 1. send_account: address of the token sender
 2. to_address: address of the token receiver
 3. send_token_amount: the amount of tokens to send
 4. gas_limit: gas limit
 5. gas_price: gas price

See below for how to use

1const tx = {
2 from: send_account,
3 to: to_address,
4 value: ethers.utils.parseEther(send_token_amount),
5 nonce: window.ethersProvider.getTransactionCount(send_account, "latest"),
6 gasLimit: ethers.utils.hexlify(gas_limit), // 100000
7 gasPrice: gas_price,
8}
9

6. Transfer

1walletSigner.sendTransaction(tx).then((transaction) => {
2 console.dir(transaction)
3 alert("Send finished!")
4})
5

How to use it

1let private_key =
2 "41559d28e936dc92104ff30691519693fc753ffbee6251a611b9aa1878f12a4d"
3let send_token_amount = "1"
4let to_address = "0x4c10D2734Fb76D3236E522509181CC3Ba8DE0e80"
5let send_address = "0xda27a282B5B6c5229699891CfA6b900A716539E6"
6let gas_limit = "0x100000"
7let wallet = new ethers.Wallet(private_key)
8let walletSigner = wallet.connect(window.ethersProvider)
9let contract_address = ""
10window.ethersProvider = new ethers.providers.InfuraProvider("ropsten")
11
12send_token(
13 contract_address,
14 send_token_amount,
15 to_address,
16 send_address,
17 private_key
18)
19
Mostrar-ho tot

Success!

image of transaction done successfully

send_token()

1function send_token(
2 contract_address,
3 send_token_amount,
4 to_address,
5 send_account,
6 private_key
7) {
8 let wallet = new ethers.Wallet(private_key)
9 let walletSigner = wallet.connect(window.ethersProvider)
10
11 window.ethersProvider.getGasPrice().then((currentGasPrice) => {
12 let gas_price = ethers.utils.hexlify(parseInt(currentGasPrice))
13 console.log(`gas_price: ${gas_price}`)
14
15 if (contract_address) {
16 // general token send
17 let contract = new ethers.Contract(
18 contract_address,
19 send_abi,
20 walletSigner
21 )
22
23 // How many tokens?
24 let numberOfTokens = ethers.utils.parseUnits(send_token_amount, 18)
25 console.log(`numberOfTokens: ${numberOfTokens}`)
26
27 // Send tokens
28 contract.transfer(to_address, numberOfTokens).then((transferResult) => {
29 console.dir(transferResult)
30 alert("sent token")
31 })
32 } // ether send
33 else {
34 const tx = {
35 from: send_account,
36 to: to_address,
37 value: ethers.utils.parseEther(send_token_amount),
38 nonce: window.ethersProvider.getTransactionCount(
39 send_account,
40 "latest"
41 ),
42 gasLimit: ethers.utils.hexlify(gas_limit), // 100000
43 gasPrice: gas_price,
44 }
45 console.dir(tx)
46 try {
47 walletSigner.sendTransaction(tx).then((transaction) => {
48 console.dir(transaction)
49 alert("Send finished!")
50 })
51 } catch (error) {
52 alert("failed to send!!")
53 }
54 }
55 })
56}
57
Mostrar-ho tot
Darrera edició: , Invalid DateTime
Edita la pàgina

Ha estat √ļtil aquesta p√†gina?