Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βοηθήστε στη μετάφραση αυτής της σελίδας

🌏

Βλέπετε αυτήν τη σελίδα στα αγγλικά επειδή δεν την έχουμε μεταφράσει ακόμα. Βοηθήστε μας να μεταφράσουμε αυτό το περιεχόμενο.

Μετάφραση σελίδας

Δεν πρόκειται για σφάλμα!🐛

Η σελίδα αυτή δεν έχει μεταφραστεί. Διατίθεται σκοπίμως στα αγγλικά προς το παρόν.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 23 Ιανουαρίου 2023

Academic Grants Round

⚠️
The deadline has passed. Applications are now closed.

The Ethereum Foundation is sponsoring a wave of grants to support Ethereum-related academic work. This grants round has up to $750,000 in total available. Proposals are due May 8, 2022. All of the details you’ll need to apply can be found below.

We’re calling all those interested in expanding academic knowledge throughout the Ethereum ecosystem!

The Ethereum community has grown immensely as developers, artists, companies, and even governments work together to make a positive impact with this technology.

With this grants round, the Ethereum Foundation welcomes more academics to the table to push forward formal academic research in related domains. Such domains include theoretical and applied cryptography and mathematics, zero-knowledge proofs, economics, computation, cybersecurity, protocol and consensus mechanisms, formal verification, P2P networking, and hardware, just to mention a few areas.

The Ethereum Foundation is excited to expand Ethereum’s reach across more of academia through this grants round.

Submit proposal

Individual researchers with academic backgrounds, research centers, universities, think-tanks, educators and other stakeholders interested in research on matters related to Ethereum and its ecosystem are encouraged to apply.

Anyone is free to participate in this grants round, as an individual or with a team.

Research outputs are encouraged but not limited to the following wishlist.

We welcome research at any stage, whether it’s a new idea based on the wishlist, a project that furthers Ethereum-related research you’ve already undertaken, or a lab experiment.

Grants will be awarded on a case-by-case and rolling basis. You may enter more than one proposal as long as each proposal is unique and meets the requirements.

Submit your application here.

Deadline

The deadline has been extended. Submit by 08 May 2022! We will follow-up regarding your submission by email.

Requirements

  • Proposals must be in English.
  • Work must be open source.
  • Reports must be accessible by a url.

Selection criteria

Surprise us with your creativity! But here are a few selection criteria considerations:

  • Impact of the proposed research output.
  • Quality of work and experience of the research team.
  • Clarity, conciseness and organization of the proposal.
  • Contribution to the wishlist areas.
  • Potential of long-term involvement in the Ethereum ecosystem.
  • Analyses or visualizations that help a non-technical audience gain insight into the research.

Wishlist

The Ethereum Foundation is interested in research and academic output in the following domain areas, but don’t let this restrict your creativity. Check out our wishlist.

Next steps and support

For any general support questions about your submission, please email academic-grants@ethereum.org.

Frequently asked questions

Was this article helpful?