Lumaktaw sa main content

Tumulong na i-translate ang page na ito

๐ŸŒ

Tinitingnan mo ang pahinang ito sa English dahil hindi pa namin ito naisalin. Tulungan kaming isalin ang nilalamang ito.

I-translate ang page

Walang mga bug dito!๐Ÿ›

Ang pahinang ito ay hindi isinasalin. Sinadya naming iwan ang pahinang ito sa Ingles sa ngayon.

Huling na-update ang page: February 3, 2023

Upcoming events

Every month, there are major Ethereum events around the world. Consider attending one near you to meet more people in the community, learn about employment opportunities, and develop new skills.

โ„น๏ธ
We're not aware of any upcoming events. Know of one? Please add it to this page!

This is a non-exhaustive list maintained by our community. Know of an upcoming Ethereum event to add to this list? Please add it!

Ethereum meetups

Don't see an event that works for you? Try joining a meetup. Meetups are smaller events held by groups of Ethereum enthusiasts - a chance for people interested in Ethereum to get together, talk about Ethereum, and learn about recent developments.

Interested in starting your own meetup? Check out the BUIDL Network, an initiative by ConsenSys to help support Ethereumโ€™s meetup communities.

This is a non-exhaustive list built by our community. You can find more Ethereum meetups here. Know of an active meetup group to add to this list? Please add it!

Nakatulong ba ang artikulong ito?