Lumaktaw sa main content

Tumulong na i-translate ang page na ito

๐ŸŒ

Tinitingnan mo ang pahinang ito sa English dahil hindi pa namin ito naisalin. Tulungan kaming isalin ang nilalamang ito.

I-translate ang page

Walang mga bug dito!๐Ÿ›

Ang pahinang ito ay hindi isinasalin. Sinadya naming iwan ang pahinang ito sa Ingles sa ngayon.

Huling na-update ang page: March 23, 2023

Content buckets

As mentioned in our Translation Program overview, we use 'content buckets' within Crowdin to get the highest priority content released first. When you check out a language to translate, for example,ย German(opens in a new tab)ย you'll see folders for each content bucket.

Below is a breakdown of the website pages each content bucket contains.

1) Homepage

2) Essential pages

3) Exploring

4) Use Ethereum pages

5) Use case pages

6) Staking pages

7) Learn pages

8) Upgrades

9) Community pages

10) Foundational developer docs

11) Ethereum stack developer docs

12) Whitepaper

13) Advanced developer docs

14) Additional Learn and general pages

15) Research documentation

16) Contributing

17) Developer tutorials 1

18) Developer tutorials 2

19) Developer tutorials 3

Nakatulong ba ang artikulong ito?