Lumaktaw sa main content

Tumulong na i-translate ang page na ito

๐ŸŒ

Tinitingnan mo ang pahinang ito sa English dahil hindi pa namin ito naisalin. Tulungan kaming isalin ang nilalamang ito.

I-translate ang page

Walang mga bug dito!๐Ÿ›

Ang pahinang ito ay hindi isinasalin. Sinadya naming iwan ang pahinang ito sa Ingles sa ngayon.

Huling na-update ang page: March 30, 2023

How to bridge tokens to layer 2

Layer 2s are scaling solutions for Ethereum which allow users to transact with increased speed and decreased costs. Many popular crypto projects are moving to layer 2s because of these benefits. The simplest way to move tokens from Ethereum to layer 2 is to use a bridge project.

Prerequisite:

  • have crypto wallet, you can follow this tutorial: How to: "Register" an Ethereum account
  • add funds to your wallet

1. Determine which layer 2 network you want to use

You can learn more about the different projects and important links on our layer 2 page.

2. Go to the selected bridge

Some popular layer 2s are:

3. Connect to the bridge with your wallet

Make sure your wallet is connected to the Ethereum Mainnet network. If it is not, the website will automatically prompt you to switch networks.

Common interface for bridging tokens (opens in a new tab)

4. Specify the amount and move the funds

Review the amount that you will get in return on the layer 2 network and the fees to avoid unpleasant surprises.

Common interface for bridging tokens (opens in a new tab)

5. Confirm the transaction in your wallet

You will have to pay a fee in form of ETH for processing the transaction.

Common interface for bridging tokens (opens in a new tab)

6. Wait for your funds to be moved

This process should not take more than 10 minutes.

7. Add the selected layer 2 network to your wallet (optional)

You can use chainlist.org(opens in a new tab) to find the network's RPC details. Once the network is added and transaction finished, you should see the tokens in your wallet.


๐Ÿ‘€
Want to learn more?
See our other guides

Frequently asked questions

What if I have funds on an exchange?

You might be able to withdraw to some layer 2s directly from an exchange. Check out โ€œMove to layer 2โ€ section of our Layer 2 page for more information.

Can I go back to Ethereum mainnet after I bridge my tokens to L2?

Yes, you can always move your funds back to the mainnet using the same bridge.

Nakatulong ba ang artikulong ito?