Przejdź do głównej zawartości

Jak uruchomić lekki węzeł za pomocą Geth

klientywęzły
Średnie
✍️Brian Gu
📆14 czerwca 2020
⏱️7 minuta czytania

Możesz być zainteresowany uruchomieniem węzła Ethereum. Jednym z najprostszych sposobów jest pobieranie, instalowanie i uruchamianie Geth. Dzięki Geth możemy uruchomić lekki węzeł w ciągu kilku minut.

Najpierw musisz zainstalować Geth(opens in a new tab).

Po zainstalowaniu Getha uruchomienie pełnego węzła Ethereum jest tak proste, jak pisanie

$ geth

w wierszu poleceń (bez znaku dolara). Nie rób tego jeszcze! Po uruchomieniu geth Geth:

  • Zainicjuje lokalną kopię EVM w stanie pustym
  • Rozpocznie pobieranie wszystkich bloków w historii Ethereum, zaczynając od bloku 0.
  • Powtórzy wszystkie transakcje we wszystkich blokach, aby zaktualizować stan EVM każdą transakcją, aż osiągnie stan bieżący.

Ten proces może trwać od godzin do dni i wymaga kilkuset GB wolnego miejsca. Na razie po prostu uruchomimy lekki węzeł w sieci testowej, aby zapoznać się z tym, jak korzystać z Getha. Aby to zrobić, będziemy musieli przejść przez kilka ważnych opcji i narzędzi wiersza poleceń.

Główna sieć i testnet

Domyślnie Geth uruchamia węzeł sieci głównej. Możesz uruchomić geth --testnet, aby uruchomić pełny węzeł sieci testowej Ropsten. Możesz uruchomić węzeł w Rinkeby, zamieniając testnet na rinkeby.

Dowiedz się więcej o różnych sieciach.

Syncmode

Geth ma trzy syncmode.

$ geth --syncmode "full"
$ geth --syncmode "fast"
$ geth --syncmode "light"

"full" uruchamia pełny węzeł dokładnie tak, jak można się spodziewać — twoja maszyna inicjuje lokalną kopię EVM w jej oryginalnym czystym stanie, pobiera każdy blok od początku łańcucha bloków i wykonuje każdą transakcję w każdym bloku, aktualizując stan EVM, aż osiągnie obecny stan EVM.

"fast" pobiera wszystkie bloki, ale także pobiera ostatnią migawkę stanu EVM z peera (obecnie stan 64 bloków EVM w przeszłości), wykonując transakcje tylko w najnowszych blokach do osiąga aktualny stan EVM. Zaletą "fast" jest to, że synchronizacja do obecnego stanu zajmuje znacznie mniej czasu; jednak opiera się na pełnym archiwalnym węźle równorzędnym dla migawki stanu, więc nie weryfikuje wszystkiego dla siebie.

Wreszcie, "light" uruchamia lekki węzeł, który omówiliśmy powyżej.

Aby wyjaśnić różnice pomiędzy trzema trybami synchronizacji, zobacz tę odpowiedź giełdy(opens in a new tab).

Dokumentacja i inne opcje wiersza poleceń

Uruchomienie lekkiego węzła

Uruchomimy lekki węzeł sieci testowej, aby zapoznać się z zarządzaniem węzłem i interakcją z nim. Aby to zrobić, po prostu uruchom

$ geth --testnet --syncmode "light"

Poczekaj kilka sekund i miejmy nadzieję, że otrzymasz dane wyjściowe, które wyglądają mniej więcej tak:

$ geth --testnet --syncmode "light"
INFO [11-18|14:04:47] Maximum peer count ETH=0 LES=100 total=25
INFO [11-18|14:04:47] Starting peer-to-peer node instance=Geth/v1.8.11-stable/darwin-amd64/go1.10.3
INFO [11-18|14:04:47] Allocated cache and file handles database=/Users/bgu/Library/Ethereum/testnet/geth/lightchaindata cache=768 handles=128
INFO [11-18|14:04:47] Persisted trie from memory database nodes=355 size=51.89kB time=561.839µs gcnodes=0 gcsize=0.00B gctime=0s livenodes=1 livesize=0.00B
INFO [11-18|14:04:47] Initialised chain configuration config="{ChainID: 3 Homestead: 0 DAO: <nil> DAOSupport: true EIP150: 0 EIP155: 10 EIP158: 10 Byzantium: 1700000 Constantinople: <nil> Engine: ethash}"
INFO [11-18|14:04:47] Disk storage enabled for ethash caches dir=/Users/bgu/Library/Ethereum/testnet/geth/ethash count=3
INFO [11-18|14:04:47] Disk storage enabled for ethash DAGs dir=/Users/bgu/.ethash count=2
INFO [11-18|14:04:47] Added trusted checkpoint chain=ropsten block=3375103 hash=9017ab…249e89
INFO [11-18|14:04:47] Loaded most recent local header number=0 hash=419410…ca4a2d td=1048576
INFO [11-18|14:04:47] Starting P2P networking
INFO [11-18|14:04:49] UDP listener up net=enode://3ef47be442520e4708b5ff25e6e213c496046f443f8393ff5e7ec55f1cf27c374e2e93e78235bde651a5734a012a40eacfc16deab762ee0f380b95d117ac530c@[::]:30303
WARN [11-18|14:04:49] Light client mode is an experimental feature
INFO [11-18|14:04:49] RLPx listener up self="enode://3ef47be442520e4708b5ff25e6e213c496046f443f8393ff5e7ec55f1cf27c374e2e93e78235bde651a5734a012a40eacfc16deab762ee0f380b95d117ac530c@[::]:30303?discport=0"
INFO [11-18|14:04:49] IPC endpoint opened url=/Users/bgu/Library/Ethereum/testnet/geth.ipc
INFO [11-18|14:04:51] Mapped network port proto=udp extport=30303 intport=30303 interface="UPNP IGDv1-IP1"
INFO [11-18|14:04:51] Mapped network port proto=tcp extport=30303 intport=30303 interface="UPNP IGDv1-IP1"
INFO [11-18|14:08:55] Block synchronisation started
INFO [11-18|14:08:58] Imported new block headers count=192 elapsed=1.574s number=3375295 hash=62f6b1…95c47f ignored=0
INFO [11-18|14:08:58] Imported new block headers count=192 elapsed=127.088ms number=3375487 hash=ae759b…453ac5 ignored=0
INFO [11-18|14:08:59] Imported new block headers count=960 elapsed=582.125ms number=3376447 hash=4cab62…445b82 ignored=0
INFO [11-18|14:08:59] Imported new block headers count=192 elapsed=169.936ms number=3376639 hash=470614…85ce15 ignored=0
INFO [11-18|14:08:59] Imported new block headers count=384 elapsed=245.745ms number=3377023 hash=dad8ee…2862d2 ignored=0
INFO [11-18|14:08:59] Imported new block headers count=192 elapsed=128.514ms number=3377215 hash=ebcd84…ea26cb ignored=0
INFO [11-18|14:09:00] Imported new block headers count=192 elapsed=125.427ms number=3377407 hash=fca10c…8ed04d ignored=0
INFO [11-18|14:09:00] Imported new block headers count=192 elapsed=109.536ms number=3377599 hash=9aa141…f34080 ignored=0
INFO [11-18|14:09:00] Imported new block headers count=192 elapsed=109.849ms number=3377791 hash=499f2d…e0c713 ignored=0
Pokaż wszystko

Uwaga: przez kilka minut, a nawet godzin, jeśli masz szczególnego pecha, możesz nie widzieć komunikatów „Block synchronisation started” i następnie „Imported new block headers”. W tym czasie Twój klient próbuje znaleźć równorzędne pełne węzły, które obsłużą klientów typu light. W powyższym przykładzie możemy stwierdzić po znacznikach czasu, że moja maszyna musiała odczekać około czterech minut między rozpoczęciem wyszukiwania równorzędnych węzłów a faktycznym znalezieniem takiego, z którego można pobrać bloki. Jest to obecnie otwarty problem w społeczności Ethereum — jak zachęcić ludzi do uruchamiania pełnych węzłów, które obsługują klientów typu light?

Gdy rozpocznie się synchronizacja bloków, Twoja maszyna będzie potrzebować kilku minut, aby nadrobić zaległości w najnowszych blokach w łańcuchu bloków. W tym momencie twój wynik zacznie wyglądać tak:

INFO [11-18|16:06:04.025] Imported new block headers count=2 elapsed=6.253ms number=4456862 hash=ce0a0b…6ab128
INFO [11-18|16:06:27.819] Imported new block headers count=2 elapsed=5.982ms number=4456864 hash=04a054…b4f661
INFO [11-18|16:06:34.080] Imported new block headers count=2 elapsed=4.774ms number=4456866 hash=15a43c…efc782
INFO [11-18|16:06:45.464] Imported new block headers count=2 elapsed=5.213ms number=4456868 hash=eb02d5…227564
INFO [11-18|16:07:11.630] Imported new block headers count=2 elapsed=5.835ms number=4456870 hash=67daa7…66892d

W tym momencie wiadomości zaczną przychodzić co 10-30 sekund, a wartość count będzie składać się z pojedynczych cyfr dla każdej wiadomości.

Gdzie przechowywane są dane z blockchainu i EVM?

Katalog, którego Geth używa do przechowywania nieprzetworzonych danych łańcucha bloków, zależy od systemu operacyjnego. Po uruchomieniu Geth poszukaj wiadomości, która wygląda jak

INFO [11-18|14:04:47] Allocated cache and file handles database=/Users/bgu/Library/Ethereum/testnet/geth/lightchaindata cache=768 handles=128

Ścieżka po „database=" powinna Ci powiedzieć, gdzie dane łańcucha bloków są przechowywane na Twoim komputerze. Jeśli używasz pełnego węzła, ten katalog będzie zawierał wszystkie dane o każdym bloku, który kiedykolwiek został przekazany do łańcucha bloków. Ponieważ mamy lekki węzeł, ten katalog zawiera tylko nagłówki bloków.

Warto w tym miejscu podkreślić, że na najniższym poziomie to właśnie tutaj żyje blockchain. Pełna zawartość łańcucha bloków i stan EVM są przechowywane na każdym pełnym węźle w sieci Ethereum, w katalogach, które wyglądają bardzo podobnie do tego na twoim komputerze.

Dołączanie do konsoli JavaScript

Uruchamianie węzła nie jest przydatne, chyba że faktycznie możemy z nim wchodzić w interakcje. Na przykład możemy chcieć rozgłaszać żądania transakcji lub wyszukiwać dane EVM/blockchainu (takie jak saldo konta). Geth ma wbudowaną konsolę JavaScript i interfejs API JavaScript o nazwie web3js(opens in a new tab), którego możesz użyć do interakcji z węzłem.

Aby użyć konsoli JavaScript:

  1. Rozpocznij uruchamianie węzła w oknie terminala (zarówno pełny, jak i lekki węzeł są akceptowane).
  2. Poszukaj wiadomości, która wygląda tak:
INFO [11-18|14:04:49] IPC endpoint opened url=/Users/bgu/Library/Ethereum/testnet/geth.ipc

Ten komunikat powinien zostać zarejestrowany przed rozpoczęciem synchronizacji bloku.

  1. Ten komunikat wskazuje ścieżkę do punktu końcowego IPC (komunikacja między procesami). Skopiuj tę ścieżkę (w powyższym przykładzie jest to /Users/bgu/Library/Ethereum/testnet/geth.ipc).
  2. Otwórz nowe okno lub kartę terminala i uruchom następujące polecenie: $ geth attach [ścieżka Twojego punktu końcowego IPC]

To powinno otworzyć konsolę JavaScript. Możemy teraz używać web3js do interakcji z węzłem.

Pełna dokumentacja web3js(opens in a new tab)

Oto kilka przydatnych obiektów udostępnianych przez ten interfejs API. Dostęp do nich można uzyskać, wpisując je w konsoli JavaScript.

  • eth.syncing zwraca obiekt, jeśli twój węzeł rozpoczął, ale nie zakończył synchronizacji bloku, lub wartość false, jeśli zakończył synchronizację lub nie został uruchomiony. Jeśli węzeł nadal się synchronizuje, eth.syncing poinformuje Cię o ostatnim numerze bloku, którego dane otrzymałeś, a także o całkowitej liczbie bloków w bieżącym łańcuchu bloków.
  • net.peerCount zwraca liczbę peerów, z którymi jesteś połączony. Jeśli jest to 0, prawdopodobnie będziesz musiał poczekać kilka minut lub zacząć szukać rozwiązań w Google (może to być zapora sieciowa, problem z siecią lub coś innego).
  • admin.peers da Ci listę wszystkich peerów z którymi Twój węzeł jest podłączony. Jeśli to jest puste, twój węzeł nie jest połączony z żadnymi innymi peerami.

Możemy również użyć web3js do inicjowania kont, pisania i wysyłania żądań transakcji do sieci, sprawdzania sald kont i metadanych i nie tylko. Omówimy te operacje w dalszej części; na razie spróbuj uruchomić następujące polecenie, aby sprawdzić saldo jednego z moich kont w sieci testowej Ropsten:

1eth.getBalance('0x85d918c2B7F172d033D190152AEc58709Fb6D048')
2# returns 1059286000000000000 as of 11-18-2018. Ta wartość jest podana w "Wei".
3# Jedno Wei jest nominałem, który jest równoważny 10^-18 ether.
4# Saldo tego konta w ether wynosi około 1,059 eth.
5
📋 Kopiuj

Zatrzymywanie i ponowne uruchamianie węzła

Możesz zatrzymać swój węzeł w każdej chwili. Jeśli chcesz zrestartować węzeł, ponowna synchronizacja Geth zajmie kilka sekund lub minut (pobranie bloków i/lub nagłówków bloków od miejsca, w którym zostało przerwane, gdy węzeł ostatnio przestał działać). Jeśli którakolwiek z powyższych instrukcji nie działa, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to spróbować zrestartować swój węzeł.

Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem pełnego węzła Ethereum, najlepiej jest to zrobić z dedykowanej maszyny z dobrą łącznością sieciową, a nie z komputera osobistego. Oto przewodnik do uruchomienia węzła z AWS (jest to trochę przestarzałe, a AMI nie są już aktualne lub dostępne, abyś musiał zrobić trochę Googling): Jak uruchomić węzeł na AWS(opens in a new tab)

Ostatnia edycja: , Invalid DateTime

Czy ta strona była pomocna?