Əsas məzmuna keç

Regenerativ Maliyyə (ReFi)

 • Regenerativ prinsiplər üzərində qurulmuş alternativ iqtisadi sistem
 • İqlim dəyişikliyi kimi qlobal səviyyəli koordinasiya böhranlarını həll etmək üçün Ethereum-dan istifadə etmək cəhdi
 • Təsdiqlənmiş karbon kreditləri kimi ekoloji fayda aktivlərini kəskin şəkildə genişləndirmək üçün alət

ReFi nədir?

Regenerativ maliyyə (ReFi) blokçeynlər üzərində qurulmuş alətlər və ideyalar toplusudur ki, məqsəd çıxarcı və ya istismarçı deyil, bərpaedici iqtisadiyyatlar yaratmaqdır. Zamanla, çıxarcı sistemlər mövcud resursları tükədir. Bərpaedici mexanizmlər olmadan, onlar möhkəmlikdən məhrumdurlar. ReFi, pul dəyərinin yaradılmasının planetimizdən və icmalardan ehtiyatların qeyri-davamlı çıxarılmasından ayrılması lazım olduğu fərziyyəsi üzərində işləyir.

Bunun əvəzinə, ReFi bərpaedici dövrlər yaratmaqla ekoloji, kommunal və ya sosial problemləri həll etməyi hədəfləyir. Bu sistemlər iştirakçılar üçün dəyər yaradır, eyni zamanda ekosistemlərə və icmalara fayda verir.

ReFi-nin əsaslarından biri Capital İnstitutundan Con Fullerton tərəfindən irəli sürülən regenerativ iqtisadiyyat konsepsiyasıdır. O, sistemli sağlamlığın əsasını təşkil edən bir-biri ilə əlaqəli səkkiz prinsip(opens in a new tab) təklif etmişdi:

Kevin Owocki və Evan Miyazononun ReFi-da CoinMarketCap Lüğəti barədə girişi

ReFi layihələri bu prinsipləri ağıllı müqavilələrmərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) tətbiqləri ilə regenerativ davranışları stimullaşdırmaq, məsələn deqradasiyaya uğramış ekosistemlərin bərpası və iqlim dəyişikliyi və biomüxtəlifliyin itirilməsi kimi qlobal problemlər üzrə genişmiqyaslı əməkdaşlığın asanlaşdırılmasını həyata keçirir.

ReFi həmçinin elmi bilikləri maliyyələşdirmək, yaratmaq, nəzərdən keçirmək, kreditləşdirmək, saxlamaq və yaymaq üçün Ethereum-dan istifadə edən mərkəzləşdirilməmiş elm (DeSci) hərəkatı ilə üst-üstə düşür. DeSci alətləri ağacların əkilməsi, okeandan plastikin çıxarılması və ya pozulmuş ekosistemin bərpası kimi regenerativ fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi və monitorinqi üçün yoxlanıla bilən standartların və təcrübələrin işlənib hazırlanması üçün faydalı ola bilər.

Karbon kreditlərinin tokenləşdirilməsi

könüllü karbon bazarı (VCM)(opens in a new tab) karbon emissiyalarına təsdiqlənmiş müsbət təsir göstərən layihələrin maliyyələşdirilməsi mexanizmidir ki, bunun sayəsində ya davam edən emissiyalar azalır, ya da artıq atmosferdən atılan istixana qazları çıxmış olur. Bu layihələr təsdiqləndikdən sonra "karbon kreditləri" adlı aktiv alır və onları iqlim fəaliyyətinə dəstək vermək istəyən şəxslərə və təşkilatlara sata bilir.

VCM-ə əlavə olaraq, müəyyən yurisdiksiyada (məsələn, ölkə və ya bölgə) qanunlar və ya qaydalar vasitəsilə karbon qiymətini müəyyən etmək məqsədi daşıyan, icazələrin tədarükünə nəzarət edən, hökumət tərəfindən təyin edilmiş bir neçə karbon bazarı (“uyğunluq bazarları”) mövcuddur. Uyğunluq bazarları emissiyaları azaltmaq üçün öz yurisdiksiyaları daxilində çirkləndiriciləri təşviq edir, lakin onlar artıq buraxılmış istixana qazlarını aradan qaldırmağa qadir deyillər.

Son onilliklər ərzində inkişafına baxmayaraq, VCM müxtəlif problemlərdən əziyyət çəkməyə davam edir:

 1. Yüksək dərəcədə parçalanmış likvidlik
 2. Qeyri-şəffaf əməliyyat mexanizmləri
 3. Yüksək ödənişlər
 4. Çox yavaş ticarət sürəti
 5. Ölçəklənmə qabiliyyətinin olmaması

VCM-nin yeni blokçeyn əsaslırəqəmsal karbon bazarına (DCM) keçidi karbon kreditlərinin təsdiqlənməsi, əməliyyatı və istehlakı üçün mövcud texnologiyanı təkmilləşdirmək üçün bir fürsət ola bilər. Blokçeynlər ictimaiyyət tərəfindən yoxlanılan məlumatlara, geniş istifadəçilərə girişə və daha çox likvidliyə imkan verir.

ReFi layihələri ənənəvi bazarın bir çox problemlərini yüngülləşdirmək üçün blokçeyn texnologiyasından istifadə edir:

 • Likvidlik hər kəs tərəfindən sərbəst şəkildə satıla bilən az sayda likvidlik hovuzlarında cəmləşmişdir. Böyük təşkilatlar, eləcə də fərdi istifadəçilər bu hovuzlardan satıcılar/alıcılar üçün manual axtarışlar, iştirak haqqı və ya əvvəlcədən qeydiyyat olmadan istifadə edə bilərlər.
 • Bütün əməliyyatlar ictimai blokçeynlərdə qeydə alınır. Hər bir karbon kreditinin ticarət fəaliyyəti ilə bağlı keçdiyi yol, DCM-də mövcud olan kimi həmişəlik izlənilə bilər.
 • Tranzaksiya sürəti demək olar ki, anidir. Böyük miqdarda karbon kreditinin köhnə bazarlar vasitəsilə təmin edilməsi günlər və ya həftələr çəkə bilər, lakin DCM-də buna bir neçə saniyə ərzində nail olmaq olar.
 • Ticarət fəaliyyəti yüksək rüsum tələb edən vasitəçilər olmadan baş verir. Bir analitik firmanın verdiyi məlumata görə, rəqəmsal karbon kreditləri ekvivalent ənənəvi kreditlərlə müqayisədə xərclərin 62% yaxşılaşdırılmasını(opens in a new tab) təmsil edir.
 • DCM genişlənə və həm fiziki şəxslərin, həm də çoxmillətli korporasiyaların tələblərinə cavab verə bilər.

DCM-nin əsas komponentləri

DCM-nin cari mənzərəsini dörd əsas komponent təşkil edir:

 1. Verra(opens in a new tab) və kimi reyestrlər Qızıl Standart(opens in a new tab) karbon kreditləri yaradan layihələrin etibarlı olduğundan əminlik yaradır. Onlar həmçinin rəqəmsal karbon kreditlərinin yarandığı və ötürülə və ya istifadə oluna bildiyi (təqaüdə çıxa bildiyi) verilənlər bazalarını idarə edirlər.

Bu sektorda vəzifəli şəxsləri pozmağa çalışan blokçeynlər üzərində qurulan yeni innovativ layihələr dalğası var.

 1. Karbon körpüləri, a.k.a. tokenizers, ənənəvi reyestrlərdən DCM-ə karbon kreditlərini təmsil etmək və ya köçürmək üçün texnologiya təmin edir. Önə çıxan nümunələrə Toucan Protocol(opens in a new tab), C3(opens in a new tab) və daxildir. Mamır.Yer(opens in a new tab).
 2. İnteqrasiya edilmiş xidmətlər son istifadəçilərə karbondan qaçınma və/və ya xaric kreditləri təklif edir ki, onlar kreditin ekoloji faydasını tələb edə və iqlim fəaliyyətinə dəstəklərini dünya ilə bölüşə bilsinlər.

Klima Infinity(opens in a new tab)Senken(opens in a new tab) kimi bəziləri üçüncü tərəflər tərəfindən hazırlanmış və Verra kimi müəyyən edilmiş standartlara uyğun olaraq buraxılmış müxtəlif layihələr; Nori(opens in a new tab) kimi digərləri isə yalnız öz karbon kredit standartları çərçivəsində işlənib hazırlanmış, buraxılan və öz xüsusi bazarı olan xüsusi layihələr təklif edirlər.

 1. Karbon bazarının bütün tədarük zəncirinin təsirinin və səmərəliliyinin artırılmasını asanlaşdıran əsas relslər və infrastruktur. KlimaDAO(opens in a new tab) ictimai sərvət kimi likvidliyi təmin edir (hər kəsə şəffaf qiymətə karbon kreditləri almağa və ya satmağa imkan verir), karbon bazarlarının artan ötürmə qabiliyyətini və təqaüdçüləri stimullaşdırır, mükafatlandırır və geniş çeşiddə tokenləşdirilmiş karbon kreditləri haqqında məlumat əldə etmək, həmçinin təqaüdə çıxmaq üçün istifadəçi dostu olub qarşılıqlı fəaliyyət göstərən alətlər təqdim edir.

Karbon bazarlarından kənarda ReFi

Hazırda ümumi olaraq karbon bazarlarına və VCM-nin xüsusilə məkan daxilində DCM-ə keçidinə güclü vurğu olsa da, “ReFi” termini ciddi şəkildə karbonla məhdudlaşmır. Karbon kreditlərindən başqa digər ekoloji aktivlər inkişaf etdirilə və tokenləşdirilə bilər ki, bu da gələcək iqtisadi sistemlərin əsas təbəqələri daxilində digər mənfi xarici təsirlərin də qiymətləndirilə biləcəyini ifadə edəcəkdir. Üstəlik, bu iqtisadi modelin bərpaedici aspekti Gitcoin(opens in a new tab) kimi kvadratik maliyyələşdirmə platformaları vasitəsilə ictimai malların maliyyələşdirilməsi kimi digər sahələrə də tətbiq oluna bilər. Açıq iştirak və resursların ədalətli bölüşdürülməsi ideyası üzərində qurulan təşkilatlar hər kəsə açıq mənbə proqram təminatı layihələrinə, eləcə də təhsil, ətraf mühit və icma tərəfindən idarə olunan layihələrə pul köçürmək imkanı verir.

Kapitalın istiqamətini çıxarcı təcrübəsindən bərpaedici axına doğru dəyişməsi sosial, ekoloji və ya kommunal faydalar təmin edən və ənənəvi maliyyədə maliyyələşməyə nail ola bilməyən layihələrin və şirkətlərin təkrar ayağa qalxmasına və cəmiyyət üçün müsbət xarici təsirlər yarada bilməsinə daha tez və asanlıqla nail olmasına səbəb ola bilər. Bu maliyyələşdirmə modelinə keçid həm də daha inklüziv iqtisadi sistemlərə qapı açır, burada bütün demoqrafik təbəqədən olan insanlar sadəcə passiv müşahidəçi deyil, aktiv iştirakçıya çevrilə bilərlər. ReFi, Ethereum-a növümüzün və planetimizdəki bütün həyatın üzləşdiyi ekzistensial çağırışlar üzrə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi mexanizmi kimi - yeni iqtisadi paradiqmanın əsas təbəqəsi kimi, gələcək əsrlər üçün daha əhatəli və davamlı gələcəyə imkan verən bir baxış təklif edir.

ReFi-də əlavə məlumat

Bu səhifə faydalı oldu?