Помогнете да обновим тази страница

🌏

Има нова версия на тази страница, но все още е само на английски език. Помогнете ни да преведем последната версия.

Етереум
разработчик
ресурси

Ръководство за изграждане на Етереум. От строители за строители.
Illustration of blocks being organized like an ETH symbol

Как бихте искали да започнете?

👩‍🎓

Научете се да разработвате Етереум

Прочетете нататък за основните принципи и Етереум стека в нашите документи

Прочетете документите
👩‍🏫

Научете чрез уроците

Научете за развитието на Етереум стъпка по стъпка от разработчиците, които вече са го направили.

Вижте уроците
👩‍🔬

Започнете да експериментирате

Искате ли първо да експериментирате, а после да задавате въпроси?

Играйте с код
👷

Настройване на локалната среда

Пригответе стека си за изграждане, като конфигурирате среда за развитие.

Изберете своя стек

Относно тези ресурси на разработчиците

ethereum.org е тук да ви помага при изграждането с Етереум чрез документация за основните принципи, както и със софтуера за изграждане. Освен това има и указания кое как става.

Вдъхновени от изградената мрежа на Мозила, ние решихме, че Етереум има нужда от място, където да постави добре разработеното съдържание и ресурси. Както при нашите приятели от Мозила, тук всичко е с отворен код и готово вие да го обогатявате и подобрявате.

Ако имате някакви отзиви, свържете се с нас чрез GitHub или на нашия Дискорд сървър. Присъединете се към Дискорд

Помогнете ни да подобрим ethereum.org

Както ethereum.org, тези документи са плод на усилията на общността. Създайте PR, ако забележите грешки, възможност за подобрение или нови варианти за подпомагане на разработчиците на Етереум.

Разучете документацията

Въведения

Въведение към Етереум

Въведение към блокчейн и Етереум

Intro to Ether

An introduction to cryptocurrency and Ether

Въведение към дапс

Въведение към децентрализираните приложения

Въведение към стека

Въведение към стека на Етереум

Web2 срещу Web3

С какво светът на развитие на web3 е различен

Езици за програмиране

Използване на Етереум с познати езици

Основи

Акаунти

Договори или хора в мрежата

Трансакции

Начинът, по който състоянието на Етереум се променя

Блокове

Партиди от транзакции, добавени към блокчейна

Виртуалната машина на Етереум (EVM)

Компютърът, който обработва трансакции

Газ

Етер, необходим за захранване на трансакциите

Нодове и клиенти

Как става верификацията на блоковете и трансакциите в мрежата

Мрежи

Преглед на основната мрежа и на тестовите мрежи

Добиване

Как се създават нови блокове и как се постига съгласие

Стекът

Умни договори

Логиката зад дап – споразумения със самите себе си

Рамки на развитието

Инструменти за подпомагане скоростта на развитието

Javascript библиотеки

Използване на javascript за взаимодействие с умни договори

Бекенд API (приложно-програмен интерфейс)

Използване на библиотеки за взаимодействие с умните договори

Експлорър на блокове

Вашият портал към данните на Етереум

Сигурност

Мерки за сигурност, които трябва да се имат предвид по време на разработката

Склад

Как да организираме дап склада

Среди за развитие

IDE (интегрирана среда за развитие), която е подходяща за развитие на дап

Разширени

Стандарти при токените

Преглед на приетите токен стандарти

Miner extractable value (MEV)

An introduction to miner extractable value (MEV)

Oracles

Вмъкване на данни извън веригата във вашите умни договори

Мащаб

Решения за по-бързи трансакции