Прeскачане към основното съдържание

Помогнете да обновим тази страница

🌏

Има нова версия на тази страница, но все още е само на английски език. Помогнете ни да преведем последната версия.

Преведете страницата
Вижте на английски език

Тук няма грешки!🐛

Тази страница не се превежда. Засега нарочно сме я оставили на английски език.

Проверете адреса на договора за депозит

Това е адресът на договора за залог на Eth2. Използвайте тази страница, когато залагате, за да потвърдите, че изпращате суми до правилния адрес.

Залагането не е тук

За да заложите вашите ETH в Eth2, трябва да използвате специалния лончпад продукт и да следвате указанията. Изпращането на ETH към адреса на тази страница няма да ви направи залагащ и ще доведе до неуспешна трансакция. Повече за залагането

Залагайте, като ползвате лончпад(opens in a new tab)

Проверете тези източници

Очакваме там да има много фалшиви адреси и измами. За по-сигурно проверете адреса за залагане в Eth2, който ползвате, дали е еднакъв с този на тази страница. Препоръчваме ви да го проверите и по други надеждни начини.

Проверете адреса на договора за депозит

Потвърдете, за да видите адреса

⚠️
Изпращането на суми на този адрес няма да се получи и няма да ви направи залагащ. Трябва да следвате указанията на лончпада. Ползвайте лончпад(opens in a new tab)

Was this page helpful?