Прeскачане към основното съдържание

Помогнете да обновим тази страница

🌏

Има нова версия на тази страница, но все още е само на английски език. Помогнете ни да преведем последната версия.

Преведете страницата
Вижте на английски език

Тук няма грешки!🐛

Тази страница не се превежда. Засега нарочно сме я оставили на английски език.

Вериги от компоненти

  • Разделянето на компоненти представлява многоетапна надстройка за подобряване на мащабирумостта и възможностите на Етереум.
  • Веригите от компоненти разпределят натоварването на мрежата по 64 нови вериги.
  • Те улесняват стартирането на възел, като поддържат ниски хардуерните изисквания.
  • Това надграждане е планирано да последва сливането на основната мрежа със Сигналната верига.

Последна актуализация на страницата: 29 ноември 2022 г.

Кога излиза?

~2023

Веригите от компоненти ще бъдат пуснати по някое време през 2023 г., в зависимост от това колко бързо върви работата след сливането. Тези компоненти ще увеличат капацитета на Етереум да съхранява и намира данни, но те няма да бъдат използвани при кодиране. Подробностите за това още се уточняват.

Какво представлява фрагментирането?

Фрагментирането е процес на хоризонтално разделяне на база данни, за да се разпредели натоварването – това е често срещан метод в компютърните науки. В контекста на Етереум фрагментирането ще намали задръстването на мрежата и ще увеличи броя трансакции в секунда чрез създаването на нови вериги, известни като "компоненти".

Това е важно и поради други причини освен мащаба.

Характеристики на фрагментирането

Всеки може да създаде нод

Фрагментирането е добър начин за увеличаване на мащаба, ако държите на децентрализацията, тъй като алтернативата е мащабът да се увеличи чрез увеличаване на размера на съществуващата база данни. Това ще направи Етереум по-малко достъпен за валидаторите на мрежата, защото те ще се нуждаят от мощни и скъпи компютри. С веригите от компоненти валидаторите ще трябва да съхраняват/работят с данни само за компонента, който валидират, а не за цялата мрежа (както се случва сега). Това ускорява процеса и драстично намалява изискванията към хардуера.

Повече участие в мрежата

Впоследствие фрагментирането ще позволи свалянето на Етереум на личния лаптоп или телефон. Така че повече хора ще могат да участват или да управляват клиенти в един фрагментиран Етереум. Това ще увеличи сигурността, защото колкото по-децентрализирана е мрежата, толкова по-малка ще е площта за атака.

С по-малкото изисквания към хардуера фрагментирането ще направи по-лесно управлението на клиенти сам, без въобще да се разчита на услугите на междинни звена. И ако можете, да прецените обслужване и на няколко клиента. Това ще заздрави мрежата чрез намаляване на слабите звена. Активирай клиент на Eth2


Като начало ще трябва да активирате клиент на основната мрежа едновременно с клиента на Eth2. Платформата ще ви води през изискванията към хардуера и целия процес. Възможно е и да използвате вътрешен API.

Вериги от компоненти версия 1: наличност на данните

Когато се пуснат първите вериги от компоненти, те ще заредят мрежата с допълнителни данни. Те няма да се занимават с трансакции или умни договори. Но те все още ще предлагат невероятни подобрения към трансакциите за секунда, когато се съчетаят с ролаповете.

Ролаповете са технология на "ниво 2", каквато съществува днес. Те позволяват на дапс (децентрализираните приложения) да опаковат или "ролап" няколко трансакции в една извън веригата, да генерират криптографско доказателство и след това да я пуснат във веригата. Това намалява данните, необходими за една трансакция. Ако комбинирате това с всички допълнителни възможности за данни, осигурени от компонентите, ще получите 100 000 трансакции на секунда.

Предвид скорошния напредък при изследването и разработките на самото разширяване на ниво 2, това подканва приоритизирането на надстройката на сливането преди веригите от компоненти. Това ще бъде фокусът след преминаването на основната мрежа към доказателство за залог.

Повече за ролап/rollups

Вериги от компоненти версия 2: изпълнение на кодове

Планът винаги е бил да се добави допълнителна функционалност на компонентите, те да приличат повече на основната мрежа на Етереум днес. Това ще им позволи да съхраняват и изпълняват умни договори и да работят с акаунти. Но ако имаме предвид увеличаването на трансакциите на секунда, които предлагат компонентите във версия 1, това наистина ли е необходимо? Това все още се обсъжда в общността и, както изглежда, има няколко възможности.

Компонентите нуждаят ли се от изпълнение на кодове?

В подкаста на Банклес Виталик Бутерин представи 3 потенциални възможности, които си струва да бъдат обсъдени.

1. Няма да има нужда от изпълнение на умни договори

Това означава, че компонентите няма да имат възможност да управляват умните договори и да ги съхраняват като хранилища за данни.

2. Ще има няколко компонента за изпълнение

Може би има компромис в това, че нямаме нужда от всички компоненти (сега се планират 64), за да бъде по-разумно. Можем просто да добавим тази функционалност към някои от тях и да оставим другите. Това би могло да ускори предаването.

3. Почакайте, докато можем да извършим компонентите на Zero Knowledge (ZK)

И накрая, може да се върнем към този спор, когато се утвърдят тези компоненти на ZK. Това е технология, която наистина може да улесни вкарването на частни трансакции в мрежата. Вероятно е те да изискват по-умни компоненти, но те все още са в процес на изучаване и развитие.

Други източници

Ето няколко повода за размисъл в същата посока:

Това все още е точка на активно обсъждане. Ще актуализираме тези страници, когато знаем повече.

Връзка между надстройките

Всички надстройки на Eth2 са взаимосвързани по определен начин. Затова нека обобщим как веригите от компоненти се отнасят към другите надстройки.

Компонентите и Сигналната верига

Сигналната верига съдържа цялата логика за опазване сигурността на компонентите и тяхното синхронизиране. Сигналната верига ще координира залагащите в мрежата, като ги свързва с компонентите, върху които те трябва да работят. А това също така ще улеснява комуникацията между компонентите чрез получаване и съхраняване на данните за трансакциите, които ще бъдат достъпни за другите компоненти. Това ще даде на компонентите поглед върху Етереум, за да могат да поддържат състоянието му актуално.

Сигналната верига

Фрагментите и сливането

С времето се добавят допълнителни компоненти, а основната мрежа на Етереум вече ще бъде осигурена от Сигналната верига чрез употребата на доказателство за залог. Това дава възможност на една ползотворна основна мрежа да изгражда вериги от компоненти, захранвана от решенията на ниво 2, които допълнително зареждат разширяването.

Тепърва ще се види дали основната мрежа ще съществува като единствения „умен“ компонент, който може да изпълнява кодове – но и в двата случая решението за разширяване на компонентите може да бъде преразгледано при нужда.

Прочети още

Was this page helpful?