Прeскачане към основното съдържание

Помогнете да обновим тази страница

🌏

Има нова версия на тази страница, но все още е само на английски език. Помогнете ни да преведем последната версия.

Преведете страницата
Вижте на английски език

Тук няма грешки!🐛

Тази страница не се превежда. Засега нарочно сме я оставили на английски език.

Фрагментиране

  • Фрагментирането представлява многоетапна надстройка за подобряване на мащабируемостта и възможностите на Етереум.
  • Фрагментирането осигурява сигурен начин за разпределение на потребностите от съхранение на данни, позволявайки ролъпите да станат още по-евтини и правейки възлите по-лесни за управление.
  • Те позволяват решенията за слой 2 да предлагат ниски такси за трансакции, като същевременно използват сигурността на Етереум
  • Това подобрение навлезе повече във фокус, откакто Етереум премина към доказателство-за-залог.

Последна актуализация на страницата: 31 януари 2023 г.

Кога излиза?

~2023 г..

Фрагментирането може да бъде пуснато по някое време през 2023 г. Фрагментите ще увеличат капацитета на Етереум да съхранява и намира данни, но те няма да бъдат използвани при кодиране.

Какво представлява фрагментирането?

Фрагментирането е процес на хоризонтално разделяне на база данни, за да се разпредели натоварването – това е често срещан метод в компютърните науки. В контекста на Етереум фрагментирането ще работи в синергия с ролъпите на слой 2 чрез разпределяне на тежестта от обработката на голямото количество данни, необходими за ролъп в цялата мрежа Това ще продължи да намалява претоварването на мрежата и ще увеличи броя на транзакциите в секунда.

Това е важно и поради други причини освен мащаба.

Характеристики на фрагментирането

Всеки може да създаде възел

Фрагментирането е добър начин за увеличаване на мащаба, ако държите на децентрализацията, тъй като алтернативата е мащабът да се увеличи чрез увеличаване на размера на съществуващата база данни. Това ще направи Етереум по-малко достъпен за валидаторите на мрежата, защото те ще се нуждаят от мощни и скъпи компютри. С фрагментирането вече няма да е необходимо валидаторите сами да съхраняват всички тези данни. Вместо това могат да използват техники за данни, за да потвърждават, че данните са налични в мрежата като цяло. Това драстично намалява цената за съхранение на данни в слой 1, като намалява изискванията за хардуер.

Повече участие в мрежата

Впоследствие фрагментирането ще позволи свалянето на Етереум на личния лаптоп или телефон. Така че повече хора ще могат да участват или да управляват клиенти в един фрагментиран Етереум. Това ще увеличи сигурността, защото колкото по-децентрализирана е мрежата, толкова по-малка ще е площта за атака.

С по-малкото изисквания към хардуера фрагментирането ще направи по-лесно управлението на клиенти сам, без въобще да се разчита на услугите на междинни звена. И ако можете, да прецените обслужване и на няколко клиента. Това ще заздрави мрежата чрез намаляване на слабите звена.


Ще трябва да управлявате клиент за изпълнение едновременно с консенсусния клиент. Платформата ще ви води през изискванията към хардуера и целия процес.

Вериги от компоненти версия 1: наличност на данните

🚧
Забележка: Плановете за фрагментирането се развиват с разработването на по-ефективни методи за мащабиране. „Danksharding“ е нов подход към фрагментирането, който не използва концепцията за вериги от компоненти, а вместо това използва „blobs“ за разделяне на данните, заедно с „извадка за наличност на данните“, за потвърждаване, че данните са налични. Тази промяна в плана разрешава същия първоначален проблем.

Данните по-долу може да не са актуални спрямо последните планове за развитие. Докато правим актуализации, вижте Пътеводител на стопаджията в Етереум, който е една отлична разбивка на пътната карта на Етереум.

Когато се пуснат първите вериги от компоненти, те ще заредят мрежата с допълнителни данни. Те няма да се занимават с трансакции или умни договори. Но те все още ще предлагат невероятни подобрения към трансакциите за секунда, когато се съчетаят с ролъповете.

Ролъп са технология на „ниво 2“, каквато съществува днес. Те позволяват на dapps (децентрализираните приложения) да пакетират или „ролъп“ няколко трансакции в една извън веригата, да генерират криптографско доказателство и след това да я пуснат във веригата. Това намалява данните, необходими за една трансакция. Ако комбинирате това с всички допълнителни възможности за данни, осигурени от компонентите, ще получите 100 000 трансакции на секунда.

Вериги от компоненти версия 2: изпълнение на кодове

Планът винаги е бил да се добави допълнителна функционалност на компонентите, те да приличат повече на основната мрежа на Етереум днес. Това ще им позволи да съхраняват и изпълняват код и да обработват транзакции, тъй като всеки фрагмент ще съдържа уникален набор от интелигентни договори и баланси по сметки. Комуникацията между фрагментите би позволила трансакции между фрагментите.

Имайки предвид увеличаването на трансакциите в секунда, които предлагат фрагментите във версия 1 обаче, наистина ли е необходимо това? Това все още се обсъжда в общността и, както изглежда, има няколко възможности.

Компонентите нуждаят ли се от изпълнение на кодове?

В подкаста на Банклес Виталик Бутерин представи 3 потенциални възможности, които си струва да бъдат обсъдени.

1. Няма да има нужда от изпълнение на умни договори

Това означава, че фрагментите няма да имат възможност да управляват интелигентни договори и да ги съхраняват като хранилища за данни.

2. Ще има няколко компонента за изпълнение

Може би има компромисен вариант, при който не се нуждаем от всички фрагменти, за да сме по интелигентни. Можем просто да добавим тази функционалност към някои от тях и да оставим другите. Това би могло да ускори пускането.

3. Почакайте, докато можем да извършваме снаркове с нулево знание (ZK)

И накрая, може да се върнем към този спор, когато се утвърдят тези ZK снаркс. Това е технология, която наистина може да улесни вкарването на частни трансакции в мрежата. Вероятно е те да изискват по-интелигентни фрагменти, но все още са в процес на проучване и развитие.

Други източници

Ето няколко повода за размисъл в същата посока:

Това все още е тема на активно обсъждане. Ще актуализираме тези страници, когато знаем повече.

Връзка между надстройките

Всички надстройки на Eтереум са свързани по определен начин. Така че нека обобщим как веригите от компоненти се отнасят към другите подобрения.

Фрагменти и блоковата верига на Етереум

Логиката за поддържането на фрагментите сигурни и синхронизирани е интегрирана в клиентите на Етереум, които изграждат тази блокова верига. Залагащите в мрежата ще бъдат назначени към сегменти, в които да работят. Фрагментите ще имат достъп към моментна картина от другите фрагменти, за да могат да изградят изглед на състоянието на Етереум и всичко да е актуално.

Прочетете повече

Was this page helpful?