Passar al contingut principal

La cadena de balisa

  • La Cadena de Balisa no canvia en res l'Ethereum que utilitzem avui en dia.
  • Coordinarà la xarxa, fent servei com a capa de consens.
  • Va introduir la prova de participació a l'ecosistema Ethereum.
  • Potser, això, ho coneixeu com la "Fase 0" dels mapes tècnics.

Última actualització de la pàgina: 23 de febrer del 2024

Què fa la cadena de balisa?

La cadena de balisa dirigirà o coordinarà l'expansió de la xarxa de fragments i participants. Però no serà com d'avui en dia. No pot gestionar comptes o contractes intel·ligents.

El rol de la cadena de balisa canviarà amb el pas del temps, però és un element fonamental de l'Ethereum segur, sostenible i escalable per la qual treballem.

Característiques de la cadena de balisa

Introducció de les "apostes"

La cadena de balisa introduirà la prova de participació a Ethereum. És una manera nova d'ajudar a mantenir segur l'Ethereum. Ho podeu concebre com un bé públic que farà Ethereum més saludable i et farà guanyar més ETH en el procés. A la pràctica, haureu d'apostar ETH per tal d'activar el programari de validació. Com a validador, processareu les transaccions i creareu nous blocs a la cadena.

Apostar i convertir-se en validador és més senzill que minar (la manera actual de mantenir la xarxa segura). I s'espera que això contribueixi a fer Ethereum més segur a llarg termini. Com més gent participi a la xarxa, més descentralitzada i segura serà davant dels atacs.

Si us interessa ser validador i contribuir a protegir la cadena de balisa, aquí podeu aprendre més sobre les apostes.

Això és un canvi important per una altra millora:les cadenes de fragments.

Configuració de les cadenes de fragments

Després que la xarxa principal es fusioni amb la cadena de balisa, la propera actualització introduirà cadenes de fragments a la xarxa de prova de participació. Aquests "fragments" augmentaran la capacitat de la xarxa i milloraran la velocitat de les transaccions tot ampliant la xarxa a 64 cadenes de blocs. La cadena de balisa és un primer pas important en la introducció de cadenes de fragments, ja que requereixen apostar per funcionar de manera segura.

Amb el temps, la cadena de balisa també serà l'encarregada d'assignar als apostadors la validació de les cadenes de fragments. Això és clau per dificultar que els apostadors puguin coordinar-se i prendre el control d'un fragment. Per tant, vol dir que tenen menys d'una possibilitat entre un bilió(opens in a new tab).

Relació entre les millores

Les millores d'Ethereum estan d'alguna manera interrelacionades. Recapitulem com la cadena de balisa afecta altres millores.

La xarxa principal i la cadena de balisa

En un principi, la cadena de balisa serà independent de la xarxa principal d'Ethereum que fem servir actualment. Però, en última instància, estaran connectades. La idea és "fusionar" la xarxa principal amb el sistema de prova de participació, que la cadena de balisa coordinarà i controlarà.

La fusió

Fragments i la cadena de balisa

Les cadenes de fragments només poden entrar de forma segura a l'ecosistema Ethereum si existeix un mecanisme de consens de prova de participació. La cadena de balisa introduirà l'aposta i aplanarà el camí a la futura introducció de la cadena de fragments.

Cadenes de fragments

Interactuar amb la cadena de balisa

consensus-become-staker

consensus-become-staker-desc

Comenceu(opens in a new tab)page-upgrades-index-staking-learn

consensus-explore

read-more

Ha estat útil aquesta pàgina?