Siirry pääsisältöön

Hajautetut autonomiset organisaatiot (DAO)

  • Jäsenten omistamat yhteisöt ilman keskitettyä johtajuutta.
  • Turvallinen tapa tehdä yhteistyötä nettituttujen kanssa.
  • Turvallinen alusta sijoittaa varoja haluttuun kohteeseen.
Kuvitus, jossa hajautettu yhteisö äänestää ehdotuksesta.

Mitä hajautetut autonomiset organisaatiot (DAO) ovat?

DAO on kollektiivisesti omistettu, blockchain-hallittu organisaatio, joka tavoittelee yhteisen tehtävän suorittamista.

DAO luo mahdollisuuden työskennellä yhteisen näkemyksen jakavien ihmisten kanssa globaalisti, tarvitsematta luottaa varoja tai operaatioita hyväntahtoisen johtajan käsiin. Läsnäolo riittää. Yhteisöllä ei ole toimitusjohtajaa, joka voisi käyttää varoja varsin itsenäisesti haluamallaan tavalla tai talousjohtajaa ohjaamassa kirjanpidollista kulttuuria. Sen sijaan koodiin kirjatut lohkoketjuihin perustuvat säännöt määrittelevät, miten organisaatio toimii ja miten varoja käytetään.

Järjestelmään on sisäänrakennettuna varannot, joihin kenelläkään ei ole pääsyä ilman ryhmän hyväksyntää. Päätöksenteko toteutetaan ehdotuksilla ja äänestyksillä sen varmistamiseksi, että kaikilla organisaatioissa on ääni, ja että kaikki tapahtuu avoimesti ketjussa.

Mihin hajautettuja autonomisia organisaatioita (DAO) tarvitaan?

Kun muodostat organisaation ja sijoitat varojasi sen toimintaan, tarvitaan paljon luottamusta henkilöihin, joiden kanssa työskentelet. On vaikea luottaa henkilöön - vain internetin välityksellä. DAOssa sinun ei tarvitse luottaa henkilöön ryhmässä, luotat DAOn koodiin, joka on 100% läpinäkyvä ja kenen tahansa tarkastettavissa.

Globaalin yhteistyön mahdollisuudet ovat näin ollen lähes rajattomat.

Vertailu

DAOPerinteinen organisaatio
Matala ja täysin demokratisoitu organisaatiomalli.Yleensä hierarkia.
Jäsenten on äänestettävä, jotta muutokset voidaan toteuttaa.Organisoitumismallin mukaisesti muutoksia voidaan vaatia vain yhdeltä osapuolelta tai äänestystä voidaan vaihtoehtoisesti esittää.
Äänet laskettu ja lopputulos saatu aikaan automaattisesti ilman kolmansien osapuolien myötävaikutusta.Jos äänestys menettelytapana, ääntenlasku ja lopputulos täytyy käsitellä manuaalisesti.
Tarjotut palvelut toteutetaan automaattisesti hajautettuna (vaikkapa esimerkiksi hyväntekeväisyysvarojen jakaminen).Vaati manuaalikäsittelyä tai keskitetysti valvottua automaatiota, altis manipuloinnille.
Kaikki toiminta on läpinäkyvää ja täysin julkista.Toiminta on tyypillisesti yksityistä ja kohdennetulle yleisölle tarkoitettua.

Esimerkkejä DAOsta

Jotta ymmärtäisit paremmin, esittelemme muutaman DAOn käyttötapauksen:

  • Hyväntekeväisyys – voidaan hyväksyä globaalit lahjoitukset ja äänestää siitä, mihin rahoitusta kohdennetaan.
  • Yhteisomistus – voidaan ostaa fyysistä tai digitaalista omaisuutta ja jäsenet voivat äänestää siitä, miten niitä käytetään.
  • Yritystoiminnan tukemisen rahastot - voit luoda yritysrahaston, jonne kerätään yhteistä investointipääomaa ja äänestetään tuen kohdentamisesta. Myöhemmin takaisinmaksettu raha voitaisiin jakaa uudelleen DAOn jäsenten kesken.

Kuinka DAOt toimivat?

DAOn selkäranka on sen älykäs sopimus, joka määrittelee organisaation säännöt ja huolehtii konsernin arvovarannoista. Kun sopimus on julkaistu Ethereumissa, sen sisältö on pysyvä. Vain äänestämällä muutoksesta voi muuttaa sääntöjä ja vaikuttaa sisältöön. Yritykset tehdä jotakin koodiin kirjoitetun logiikan vastaista epäonnistuvat. Älysopimukseen kirjatut ehdot määrittävät myös varojen käytön, joten siihen tarvitaan ryhmän hyväksyntä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että DAOt eivät tarvitse keskusjohtoisuutta toimiakseen. Sen sijaan päätökset tehdään yhteisesti ja maksut suoritetaan tai hylätään automaattisesti äänestysten perusteella.

Tämä on mahdollista koska älysopimukset ovat suojattuja, eikä niitä voi "peukaloida" sen jälkeen, kun ne julkaistaan Ethereumissa. Koodin huomaamaton muokkaaminen on poissuljettu (DAOn säännöt). Kaikki on julkista ja avointa.

Ethereum ja DAOt

Ethereum on täydellinen alusta DAOille useista syistä:

  • Ethereumin olemus on vakiintunut riittävästi, jotta organisaatiot voivat luottaa järjestelmään.
  • Kun älysopimus on julkaistu, sitä ei voi huomaamatta muokata, edes sen omistajat. Tämä mahdollistaa DAOn toiminnan niillä säännöillä, joilla se on asetettu toimimaan.
  • Älysopimukset voivat ottaa vastaan ja lähettää varoja. Ilman tätä ominaisuutta, tarvitsisit kolmannen osapuolen hallinnoimaan ryhmän varoja.
  • Ethereum-yhteisö näyttää olevan enemmänkin yhteistyöyhteisö kuin kilpailuyhteisö, koska parhaat käytännöt jaetaan nopeasti kaikkien hyödyksi.

DAOn hallinto

DAOn hallinnoinnissa on useita näkökohtia kuten, miten äänestysten ja ehdotuksien halutaan toimivan.

Valtuuttaminen

Valtuuttaminen on DAOn versiointi edustuksellisesta demokratiasta. Rahakkeiden haltijat delegoivat äänensä kanditaateille, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa ja jotka sitoutuvat ohjaamaan protokollaa sekä pysymään ajan tasalla.

Tunnettu esimerkki

ENS(opens in a new tab) – ENS-järjestelmän haltijat voivat siirtää äänensä työhön osallistuville yhteisön jäsenille.

Automaattinen transaktioiden hallinnointi

Monissa DAOissa tapahtumat suoritetaan automaattisesti, jos jäsenten päätösvaltaisuus on vahvistettu.

Tunnettu esimerkki

Nouns(opens in a new tab) – Nouns DAOssa transaktio käynnistetään automaattisesti, jos äänestys todetaan päätösvaltaiseksi ja enemmistö äänestää samansuuntaisesti, paitsi perustajajäsenten käyttäessä mahdollisuutta veto-oikeuteen.

Multisig-hallinnointi

Vaikka DAOlla voi olla tuhansia äänioikeutettuja jäseniä sen varat säilytetään lompakossa, jonka jakaa 5-20 aktiivista yhteisön luotettua ns. doxxed jäsentä (jäsenien julkiset profiilit ovat tunnettuja yhteisön sisällä). Äänestyksen jälkeen multisig-allekirjoittajat toteuttavat yhteisön tahdon.

DAOn lait

Vuonna 1977 Wyoming keksi LLC:n, joka suojelee yrittäjiä ja rajoittaa heidän vastuutaan. Äskettäin samainen taho toimi pioneerina DAO-lain asettamisen, jolla määritellään DAOn laillinen status. Tällä hetkellä Wyomingilla, Vermontilla ja Neitsytsaarilla on DAO-lakeja jossain muodossa.

Tunnettu esimerkki

CityDAO(opens in a new tab) – CityDAO hyödynsi Wyomingin DAO-lakia 40 hehtaarin maa-alueen ostossa lähellä Yellowstonen kansallispuistoa.

DAO-jäsenyys

DAO-jäsenyydessä on erilaisia malleja. Jäsenyys määrittelee, miten äänestys toimii, DAOn muiden avainominaisuuksien ohella.

Rahakkeisiin perustuva jäsenyys

Ei yleensä vaadi luvitusta tai valtuuksia, rahakekohtaisia ehtoja löytyy. Useimmista näillä hallinnollisilla rahakkeilla voidaan käydä vapaasti kauppaa hajautetuilla vaihtotoreilla. Joissakin tapauksissa jäsenyys täytyy ansaita tarjoamalla likvidejä varoja tai esittämällä esimerkiksi proof-of-work -todisteen. Niin tai näin, rahakkeen omistaminen antaa oikeuden äänestämiseen.

Tämä menettelytapa kattaa laajasti hajautettuja protokollia ja rahakkeita.

Tunnettu esimerkki

MakerDAO(opens in a new tab) – MakerDAOn tunnus on MKR on laajalti saatavilla hajautetun vaihdon pörsseissä. Kuka tahansa voi ostaa äänivaltaa Maker-protokollan tulevaisuuden hallintaan.

Jäsenosuus

Osuuksiin perustuvat DAOt vaativat enemmän käyttövaltuuksia, mutta ovat melko avoimia Voit anoa jäsenyyttä DAOon, ja luontevaa on tarjota vastikkeeksi yhteisölle jotakin arvonlisää, kuten vapaaehtoistyötä tai rahakkeita. Osuudet edustavat äänivaltaa ja omistajuutta. Jäsenet voivat poistua koska tahansa omaisuueränsä mukanaan.

Tyypillisiä jäseniä ovat tiiviit, ihmiskeskeiset organisaatiot, kuten hyväntekeväisyysyhdistykset, työosuuskunnat ja investoijat. Voi kattaa myös protokollia ja rahakkeita.

Tunnettu esimerkki

MolochDAO(opens in a new tab) – MolochDAO keskittyy Ethereum-projektien rahoittamiseen. Ryhmään jäseneksi kutsutaan. Jäsenet arvioivat kutsuttavan osaamista ja pääomien riittävyyttä sekä kapasiteettia tehdä arvioita potentiaalisista rahoitusehdokkaista. Et voi ostaa pääsyä DAOon avoimilta markkinoilta.

Maineeseen perustuva jäsenyys

Maineella on vaikutusta osallistumiseen ja äänivaltaan DAOssa. Toisin kuten rahakkeisiin tai osuuksiin perustuvassa jäsenyysmallissa, DAOissa, joihin hyväksytään maineen perusteella, omistajuus ei siirry osallistujille. Mainetta ei voi ostaa, siirtää tai osittaa: DAOn jäsenten on ansaittava maineensa osallistumisella. On-chain-äänestäminen on luvatonta, ja potentiaaliset jäsenet voivat vapaasti ehdottaa DAOon uusia jäseniä sekä anoa mainetta tai rahakkeita vastineeksi panoksestaan.

Käytetään tyypillisesti protokollien ja dAppsin hajautettuun kehittämiseen ja hallintoon, mutta sopii myös hyvin monenlaisiin järjestöihin, kuten hyväntekeväisyysjärjestöihin, työyhteisöihin, sijoitusklubeihin jne.

Tunnettu esimerkki

DXdao(opens in a new tab) – DXdao on suvereeni kollektiivinen järjestelmä, joka on hallinnoinut hajautettuja protokollia ja sovelluksia vuodesta 2019 alkaen. Se hyödyntää mainepohjaista hallintotapaa ja holografista konsensusta koordinoidakseen ja hallinnoidakseen varoja, joten kukaan ei voi ostaa siellä vaikutusvaltaa.

Liity DAOon tai perusta DAO (hajautettu itsenäinen yhteisö)

Liity DAOon

Perusta DAO

Runsaasti lisää tietoa

DAOn artikkelit

Videoita

Oliko tämä sivu hyödyllinen?