ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿತ ಗುರುತು

 • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳ ವಿತರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ.
 • ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
 • ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು, ಹಿಡಿದಿಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುತು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಜಾಲತಾಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುರುತಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು, ನೀಡುವ, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರುಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಅಬಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್(PII) ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಥವಾ ಈ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರವೇಶವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ನಾವು ಇಥಿರಿಯಮ್ ನಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಂತಹ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಂದಬಹುದು.

ಗುರುತು ಎಂದರೇನು?

ಗುರುತಿನೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಯಂ ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅನನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನುl ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಗುರುತು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಂತಹ ಇತರ ಮಾನವೇತರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ತುಣುಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ:

 • ಹೆಸರು
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಖ್ಯೆ/ ತೆರಿಗೆ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 • ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ರುಜುವಾತುಗಳು, ಉದಾ., ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು, ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರುಗಳು, ಅವತಾರಗಳು

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು.

ದೃಢೀಕರಣಗಳು ಎಂದರೇನು?

ದೃಢೀಕರಣವು ಒಂದು ಘಟಕವು ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕು. ನೀವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಇಲಾಖೆ (ಒಂದು ಘಟಕ) ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯು ನಿಮಗೆ (ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕ) ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ದೃಢೀಕರಣಗಳು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ದೃಢೀಕರಣವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಗುರುತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು (ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ವಿಳಾಸ) ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಎಂದರೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು-ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು (DIDs) ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ - ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕವು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಥೆರಿಯಮ್ ಖಾತೆಯು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಬಹುದು.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಗಳಲ್ಲಿ (ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್‍ಗಳು) ಅಥವಾ ಪೀರ್-ಟು-ಪೀರ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು DID ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.(opens in a new tab). ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಜನರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ?

1. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ (PKI)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಕೀ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (PKI) ಎಂಬುದು ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಕೀ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಥಿರಿಯಮ್ ಖಾತೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೀಯು ಖಾತೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕೀಗಳು ಈ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. PKI ಘಟಕಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಗುರುತುಗಳ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಹಿಗಳನ್ನು(opens in a new tab) ಬಳಸುತ್ತದೆ.

2. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಡೇಟಾಸ್ಟೋರ್ ಗಳು

ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಡೇಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಮಾಹಿತಿಯ ಮುಕ್ತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಭಂಡಾರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್‍ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೀಲಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಗಳು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ?

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ಎಂದರೆ ಗುರುತು-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಿತ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೃಢೀಕರಣಗಳು (ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ರುಜುವಾತುಗಳು(opens in a new tab) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ) ವಿತರಕರು ಮಾಡಿದ ಟ್ಯಾಂಪರ್-ಪ್ರೂಫ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ರುಜುವಾತು ಒಂದು ಘಟಕ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆ) ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ DID ಡಿಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.

DIDs ಡಿಐಡಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಥಿರಿಯಮ್‍ನಲ್ಲಿ ವಿತರಕರ DID ಯನ್ನು ಅಡ್ಡ-ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ದೃಢೀಕರಣದ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಇಥಿರಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್ ಜಾಗತಿಕ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ DID ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ದೃಢೀಕರಣಗಳು ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದವುಗಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ವಿತರಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುತ್ವದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೃಢೀಕರಣದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು (ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್) ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪಕ್ಷವು ಪುರಾವೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪುರಾವೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಕನಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುತಿನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಖಾತರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣಗಳ ವಿಧಗಳು

ಇಥಿರಿಯಮ್-ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುರುತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಅವಲೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಆಫ್-ಚೈನ್ ದೃಢೀಕರಣಗಳು

ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇಥಿರಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್‍ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವರೂಪವು ಅಂತಹ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಕರ್ಷಕವಲ್ಲ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಫ್-ಚೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ವಿತರಕರ DID ಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು JASON Web ಟೋಕನ್‍ಗಳಾಗಿ(opens in a new tab) ಎನ್‍ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ - ಇದು ಆಫ್-ಚೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್‍ಗಳ ಸುಲಭ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಆಫ್-ಚೈನ್ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ವಿತರಕ) ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು (ಡಿಜಿಟಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಾಬ್ (ಗುರುತಿನ ಮಾಲೀಕ) ಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

 2. ಬಾಬ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ನಿಂದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಂಪನಿಯು (ಪರಿಶೀಲಕ) ವಿತರಕರ DID (ಅಂದರೆ, ಇಥಿರಿಯಮ್‍ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೀ) ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣದ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು.

ನಿರಂತರ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆಫ್-ಚೈನ್ ದೃಢೀಕರಣಗಳು

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು JASON ಫೈಲ್‍ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಫ್-ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (IPFS ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಮ್‍ನಂತಹ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲಾಟ್‍ಫಾರ್ಮ್‍ನಲ್ಲಿ). ಆದಾಗ್ಯೂ, JASON ಫೈಲ್‍ನ ಅನ್ನು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆನ್-ಚೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೂಲಕ DID ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ DID ದೃಢೀಕರಣದ ವಿತರಕ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಾಗಿರಬಹುದು.

ಈ ವಿಧಾನವು ದೃಢೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಖಾಸಗಿ ಕೀಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಯ್ದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆನ್-ಚೈನ್ ದೃಢೀಕರಣಗಳು

ಆನ್-ಚೈನ್ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಇಥಿರಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ (ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ) ಅನುಗುಣವಾದ ಆನ್-ಚೈನ್ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೀ) ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆನ್-ಚೈನ್ ದೃಢೀಕರಣಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ಒಂದು ಕಂಪನಿ (XYZ Corp) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತದೆ.

 2. ಇಥಿರಿಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್-ಚೈನ್ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲು XYZ ಕಾರ್ಪ್ ಕಂಪನಿಯು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಈ ದೃಢೀಕರಣವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

 3. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಖರೀದಿದಾರರ ಗುರುತುಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮಬಂಧಿತ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತು

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಲೆಟ್‍ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸೋಲ್ ಬೌಂಡ್ ಟೋಕನ್(opens in a new tab) ಗಳನ್ನು (ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗದ NFTಗಳು) ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಟೋಕನ್‍ಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು) ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಥಿರಿಯಮ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆನ್-ಚೈನ್ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 1. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

 2. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ತಡೆರಹಿತ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ-ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

 3. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 4. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ಗುರುತಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ದೃಢೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 5. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶೂನ್ಯ-ಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ವಿಷಯ ಏನೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತದಾನದಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‍ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಬಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು.

 6. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು anti-Sybil ಸಿಬಿಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಮಾನವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನ ಬಳಕೆ-ಪ್ರಕರಣಗಳು

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ಅನೇಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಳಕೆ-ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

1. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಾಗಿನ್‍ಗಳು

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ಪಾಸ್‍ವರ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಲಾಗಿನ್‍ಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ(opens in a new tab) ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಇಥಿರಿಯಮ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆನ್‍ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ NFT ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಥಿರಿಯಮ್ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್-ಇನ್(opens in a new tab) ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಇಥಿರಿಯಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆ ವಿಳಾಸದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘ ಪಾಸ್‍ವರ್ಡ್‍ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

2. KYC ದೃಢೀಕರಣ

ಅನೇಕ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್‍ನಂತಹ ದೃಢೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯು ರಾಜಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ದೃಢೀಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋ-ಯುವರ್-ಕಸ್ಟಮರ್ (KYC)(opens in a new tab) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ರುಜುವಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುರುತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

3. ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯಗಳು

ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನ ಎರಡು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‍ಗಳಾಗಿವೆ. ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮತದಾನ ಯೋಜನೆಗಳು ಕುಶಲತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ನಟರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ. ಆನ್-ಚೈನ್ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಆನ‌ಲೈನ್ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಥಿರಿಯಮ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವೀಸ್‍ನಂತಹ ಆನ್-ಚೈನ್ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಬಾಟ್‍ಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4. ಸಿಬಿಲ್ ವಿರೋಧಿ ರಕ್ಷಣೆ

ಸಿಬಿಲ್ ದಾಳಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಾವು ಅನೇಕ ಜನರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಮತದಾನವನ್ನು(opens in a new tab) ಬಳಸುವ ಅನುದಾನ-ನೀಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು(opens in a new tab) ಈ ಸಿಬಿಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅನುದಾನದ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆಯೇ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸಿ

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಇಥಿರಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ:

 • ಇಥಿರಿಯಮ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ (ENS)(opens in a new tab) - ಇಥಿರಿಯಮ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವಿಳಾಸಗಳು, ವಿಷಯ ಹ್ಯಾಶ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟಾಡೇಟಾದಂತಹ ಆನ್-ಚೈನ್, ಯಂತ್ರ-ಓದಬಹುದಾದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಾಮಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 • SpruceID(opens in a new tab) - ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಇಥಿರಿಯಮ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ENS ಪ್ರೊಫೈಲ್‍ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗುರುತಿನ ಯೋಜನೆ.
 • ಇಥಿರಿಯಮ್ ದೃಢೀಕರಣ ಸೇವೆ (ENS)(opens in a new tab) - ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್-ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್-ಚೈನ್ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಲೆಡ್ಜರ್ / ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್.
 • ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪುರಾವೆ(opens in a new tab) - ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪುರಾವೆ (ಅಥವಾ PoH) ಇಥಿರಿಯಮ್‍ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
 • BrightID(opens in a new tab) - ಸಾಮಾಜಿಕ ಗ್ರಾಫ್‍ನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ಮುಕ್ತ-ಮೂಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತಿನ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್.
 • ಪ್ರೂಫ್-ಆಫ್-ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್(opens in a new tab) - ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್.

Further reading

ಲೇಖನಗಳು

Videos

ಸಮುದಾಯಗಳು

ಈ ಪುಟವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೇ?