ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

ಭಾಷೆ ಬೆಂಬಲ

ಇಥಿರಿಯಮ್ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ethereum.org ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Ethereum.org ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಥಿರಿಯಮ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿ.

ethereum.org ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:

Ethereum.org ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ethereum.org ಅನುವಾದಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಅನುವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ.