Side sist oppdatert: July 28, 2020

Ressurser for utviklere

Kom i gang

Hvis du er ny til utvikling med Ethereum, er du på rett plass. Disse veiledningene skrevet av Ethereum-samfunnet vil introdusere deg til grunnleggende kunnskaper om Ethereums økosystem og introdusere kjernebegreper som kan være forskjellige fra andre app-utviklinger du er kjent til.

Vil du starte koding med en gang? Start bygging her.

Trenger du en mer grunnleggende informasjon først? Sjekk ut våre læringsressurser.

Nyttige ressurser

Språk for smart-kontrakter

Alle program som kjører på Ethereum Virtual Machine (EVM) kalles vanligvis for "smart kontrakt". De mest populære programmeringsspråkene for å skrive smart-kontrakter på Ethereum er Solidity og Vyper, selv om det er flere under utvikling.

Solidity - Det mest populære språket på Ethereum, inspirert av C++, Python og Javascript.

Vyper - Sikkerhetsfokusert språk for Ethereum, basert på Python

Leter du etter andre alternativer?

Språkspesifike ressurser

Vi bygger en rekke språkspesifikke landingssider for at utviklere skal kunne lære om Ethereum på sine egne foretrukne programmeringsspråk.

Utviklerverktøy

Ethereum har et stort og økende antall verktøy som kan hjelpe utviklerne til å bygge, teste og ta i bruk applikasjonene sine. Nedenfor finner du de mest populære verktøyene for å komme i gang. Hvis du vil gå dypere, sjekk denne omfattende listen.

Rammeverk

Truffle - Et utviklingsmiljø, testing-rammeverk, kompileringskontroll og andre verktøy.

Embark - Et utviklingsmiljø, testing av rammeverk og andre verktøy integrert med Ethereum, IPFS og Whisper.

Waffle - Et rammeverk for avansert smart-kontraktsutvikling og testing (basert på ethers.js).

Etherlime - Ethers.js basert rammeverk for dapp-utvikling (Solidity & Vyper), utrulling, feilsøking, testing og mer.

Andre verktøy

Ethereum Grid - En skrivebordsapplikasjon for nedlasting, konfigurering og kjøring av Ethereum-klienter og -verktøy.

Buidler - En oppgave kjører for Ethereum smart-kontrakt utviklere.

OpenZeppelin SDK - Det ultimate smart kontrakt-verktøyet: En verktøypakke verktøy som hjelper deg å utvikle, kompilere, oppgradere, rulle ut og samhandle med smart kontrakter.

The Graph - En protokoll for indeksering av Ethereum- og IPFS-data og spørring av dem ved hjelp av GraphQL.

Tenderly - En plattform for enkelt å overvåke dine smarte kontrakter med feilsporing, varsling, prestasjonsmåltall og detaljert kontraktanalyse.

Python Tooling - En rekke biblioteker for Ethereum-interaksjon via Python.

Brownie - Python-basert utviklingsmiljø og testing av rammeverk

web3j - Et Java/Android/Kotlin/Scala-integrasjonsbibliotek for Ethereum.

One Click Dapp - Generer en frontende direkte fra ABI for rask utvikling og testing.

Ser du etter andre alternativer?

Integrerte utviklingsmiljøer (IDEs)

Ethereum Studio - Web-basert IDE- ideell for nye utviklere som ønsker å eksperimentere med smarte kontrakter. Ethereum Studio har flere designmaler, MetaMask integrering, transaksjonslogger, og en innebygget nettleser med Ethereum Virtual Machine (EVM) for å hjelpe deg å komme i gang med byggingen på Ethereum så fort som mulig.

Visual Studio Code - Profesjonell kryssplattform IDE med offisiell Ethereum støtte,

Remix - Web-basert IDE med innebygd statisk analyse, og en test blockchain virtuell maskin.

EthFiddle - Web-basert IDE som lar deg skrive, kompilere og debug din smarte kontrakt.

Leter du etter andre alternativer?

Frontend JavaScript-APIer

Web3.js - Ethereum JavaScript API.

Ethers.js - Komplett Ethereum wallet implementering og verktøyer i JavaScript og TypeScript.

light.js - Et high-level reaktivt JS-bibliotek optimalisert for light-klienter

Web3-wrapper - Typescript alternativ til Web3.js.

Leter du etter andre alternativer?

API-er for backend

Infura - Ethereum-API som en tjeneste.

Cloudflare Ethereum Gateway.

Nodesmith - JSON-RPC API-tilgang til Ethereum-mainnet og testnet.

Chainstack - Delte og dedikerte Ethereum-noder som en tjeneste.

Lagring

IPFS - InterPlanetary File System er et desentralisert lagrings- og filreferansesystem for Ethereum.

Swarm - En distribuert lagringsplattform og innholdsleveringstjeneste for Ethereum web3-stakk.

OrbitDB - En desentralisert peer-to-peer-database på toppen av IPFS.

Sikkerhetsverktøy

Smart kontrakt-sikkerhet

Slither - Rammeverk for statisk analyse av Solidity skrevet i Python 3.

MythX - Sikkerhetsanalyserings-API for smartkontrakter i Ethereum.

Mythril - Sikkerhetsanalyseverktøy for EVM bytecode.

SmartContract.Codes- Søkemotor for verifiserte Solidity kildekoder.

Manticore - Et "symbolic-execution" verktøy i kommandolinje for smartkontrakter og binærfiler.

Securify - Sikkerhetsskanner for Ethereum baserte smartkontrakter.

ERC20 Verifier - Et verifikasjonsverktøy som brukes til å sjekke om en kontrakt oppfyller ERC20-standarden.

Formell Verifikasjon

Informasjon om Formell Verifikasjon

Leter du etter andre alternativer?

Testverktøy

Solidity-Coverage - Alternativt verktøy for kodedekning i Solidity.

hevm - Implementering av EVM laget spesifikt for enhetstesting og feilsøking av smartkontrakter.

Whiteblock Genesis - En end-to-end utviklingsverktøy og testplattform for blokkjede.

Leter du etter andre alternativer?

Blokkjedeutforskere

Blokkjedeutforskere er tjenester som lar deg bla gjennom Ethereum-blokkjeden (og dens testnett), ved å finne informasjon om spesifikke transaksjoner, blokker, kontrakter og andre aktiviteter i kjeden.

Testnets og Faucets

Ethereum-samfunnet har flere testnett. Disse brukes av utviklere til å teste sine applikasjoner under ulike forhold før de rulles ut til Ethereum mainnet.

Ropsten - Proof-of-Work blokkjede, test-ether kan mines

Rinkeby - Bevis for autoritet blokkjede, vedlikeholdt av utviklingsteamet for Geth

Goerli - Kryss-klient Proof Authority blockchain, bygget og vedlikeholdt av Goerli-samfunnet

Klienter & kjøre din egen Node

Ethereum-nettverket er bygget opp av mange noder som kjører kompatibel klientprogramvare. Mesteparten av disse nodene kjører Geth eller Parity, hver av disse som kan konfigureres på ulike måter i henhold til dine behov.

Klienter

Geth - Ethereum klient skrevet i Go.

Parity - Ethereum klient skrevet i Rust.

Pantheon - Ethereum klient skrevet i Java.

Nethermind - Ethereum klient skrevet i C# .NET kjerne.

Kjøre din egen node

Ethnode - Kjør en Ethereum node (Geth eller Parity) for lokal utvikling.

Ethereum Node Resurser

Leter du etter andre alternativer?

Best Practices, Mønstre og Antimønster

Smarte Kontrakter

DappSys - Trykk, enkel, fleksible byggeklosser for smarte kontrakter.

OpenZeppelin Contracts - bibliotek for sikker smart kontraktutvikling.

aragonOS - Mønster for oppgradering & tillatelse kontroll.

Smart Kontrakt Svakhets Register

Sikkerhet

Smart Kontraktssikrings Veiledning for Best Practices

Smart Kontraktssikkerhet, verifikasjonsstandard (SCSVS)

Leter du etter andre alternativer?

Utviklerstøtte og opplæring

Generell læring

Ethereum Stackexchange

ConsenSys Academy - Et ende-til-ende Ethereum-utviklerkurs som man kan ta i sitt tempo og som er åpent året rundt.

Solidity Gitter Chatroom

Alle Ethereum Gitter Chatroom

Chainshot - Webbaserte veiledninger i dapp-koding

Blockgeeks - Online-kurs innen blokkjedeknologi.

DappUniversity - Lær å bygge desentraliserte applikasjoner i Ethereum-blokkjeden.

B9lab Academy - Hjem til det eldste Ethereum dapp utvikler masterkurs& videre læring for revisorer og QA. Inkl. veiledning og kodegjennomgang.

Spillbasert læring

Cryptozombies - Lær å kode spill på ethereum.

Ethernaut - Solidity basert krigs spill hvor hvert nivå er en kontrakt som kan hackes.

Capture the Ether - Et pill om Ethereum smart kontrakt sikkerhet.

UI/UX design

Rimble UI - Adaptiv komponenter og designstandarder for desentraliserte applikasjoner.

Standarder

Ethereum-fellesskapet har adoptert mange standarder som er nyttige for utviklerne. Disse introduseres vanligvis som Ethereum Imvement Proposals (EIP), som diskuteres av medlemmer i samfunnet gjennom en standard prosess.

Enkelte EIPer er knyttet til standarder på applikasjonsnivå (f.eks. et standard smart-kontraktsformat), som blir innført som Etterspør av kommentar (ERC). Mange ERC er kritiske standarder som brukes mye igjennom hele Ethereum-økosystemet.