Gå til hovedinnhold

Hjelp med å oppdatere denne siden

🌏

Det finnes en ny versjon av denne siden, men den er bare på engelsk akkurat nå. Hjelp oss å oversette den nyeste versjonen.

Oversett side
Se på engelsk

Ingen feil her!🐛

Denne siden oversettes ikke. Vi har med hensikt latt denne siden stå på engelsk så lenge.

Ethereum
utvikler
ressurser

En byggehåndbok for Ethereum. Av byggere for byggere.
Illustrasjon av blokker som blir organisert som et ETH-symbol

Hvordan vil du komme i gang?

👩‍🎓

Lær deg Ethereum-utvikling

Les deg opp på kjernekonsepter og stabelen i Ethereum med dokumentene våre

Les dokumentasjonen
👩‍🏫

Lær gjennom opplæring

Lær deg hvordan Ethereum-utvikling kan gå trinnvis fra byggere som allerede har gjort det.

Vis opplæringer
👩‍🔬

Begynn å eksperimentere

Vil du eksperimentere først og stille spørsmål senere?

Utforsk kode
👷

Sett opp lokalt miljø

Gjør stabelen klar for bygging ved å sette opp et utviklingsmiljø.

Velg stabelen din

Om disse utviklerressursene

ethereum.org er her for å hjelpe deg med å bygge med Ethereum med dokumentasjon for grunnleggende begreper og utviklingsstabelen. I tillegg er det veiledninger som får deg i gang.

Inspirert av Mozilla Developer Network, trodde vi at Ethereum trengte en plass for å huse utviklerinnhold og ressurser. Som våre venner i Mozilla, er alt her åpen kildekode og klar til at du kan utvide og forbedre det.

Hvis du har tilbakemeldinger, ta kontakt med oss via et GitHub-problem eller på vår Discord-server. Delta i Discord(opens in a new tab)

Illustrasjon av blokker som blir organisert som et ETH-symbol

Hjelp oss å gjøre ethereum.org bedre

Akkurat som ethereum.org, så virker fellesskapssatsinger. Opprett en forsespørsel dersom du ser feil, rom for forbedringer eller nye muligheter som kan hjelpe Ethereum-utviklere.

Bidra(opens in a new tab)

Utforsk dokumentasjonen

Trin 1: Introduksjon

Introduksjon til Ethereum

En introduksjon til blokkjeden og Ethereum

Intro to Ether

An introduction to cryptocurrency and Ether

Introduksjon til dapps

En introduksjon til desentraliserte applikasjoner

Introduksjon til stabelen

En introduksjon til Ethereum-stabelen

Web2 kontra Web3

Hvordan utviklingsverdenen på web3 er forskjellig

Programmere språk

Bruke Ethereum med kjente språk

Doge using dapps

Grunnleggende

Kontoer

Kontrakter eller personer på nettverket

Transaksjoner

Måten Ethereum-status endrer seg

Blokker

Transaksjonsgrupper som er lagt til i blokkjeden

Ethereum virtuell maskin (EVM)

Datamaskinen som behandler transaksjoner

Gass

Ether nødvendig for krafttransaksjoner

Noder og klienter

Hvordan blokker og transaksjoner verifiseres i nettverket

Nettverk

En oversikt over hovednett og testnettverk

Mining

Hvordan nye blokker skapes og konsensus oppnås

Mining algorithms

Information on Ethereum's mining algorithms

Stabelen

Smarte kontrakter

Logikken bak dapps – avtaler om selvkjøring

Utviklingsrammeverk

Verktøy for å hjelpe til med raskere utvikling

JavaScript-biblioteker

Bruker JavaScript for å samhandle med smartkontrakter

API-er for backend

Bruke biblioteker til å samhandle med smarte kontrakter

Blokkjedeutforskere

Portalen din til Ethereum-data

Sikkerhet

Sikkerhetstiltak som bør vurderes under utvikling

Lagring

Hvordan håndtere dapplagring

Utviklingsmiljøer

IDEer som egner seg for utvikling av apper

Avansert

Token-standarder

En oversikt over aksepterte token-standarder

Maximal extractable value (MEV)

An introduction to maximal extractable value (MEV)

Orakler

Hente off-chain-data til smartkontraktene dine

Skalering

Løsninger for raskere transaksjoner

Networking Layer

Introduction to the Ethereum networking layer

Data structures and encoding

Introduction to the data structures and encoding schema used in the Ethereum stack

Var denne siden til hjelp?