Posledná aktualizácia stránky: jan 09, 2020

Informácie pre vývojárov

Začíname

Ak ste v programovaní na Ethereu úplným nováčikom, ste na správnom mieste. V týchto návodoch, napísaných členmi komunity Etherea, sa zoznámite so základmi programovania na Ethereu a rozdielmi v porovnaní s programovaním klasických aplikácií.

Potrebujete si najprv rozšíriť základné vedomosti o Ethereu? Prejdite na ethereum.org/sk/learn.

Programovacie jazyky pre vývoj smart kontraktov

Každý program, ktorý beží na virtuálnom počítači Etherea (EVM), sa označuje ako „smart kontrakt“. Najobľúbenejšími jazykmi na písanie smart kontraktov na Ethereu sú Solidity a Vyper a pripravujú sa ďalšie.

Solidity Najobľúbenejší programovací jazyk Etherea, inšpirovaný jazykmi C ++, Python a Javascript.

Vyper Programovací jazyk pre Ethereum so zameraním na bezpečnosť, ktorý je založený na jazyku Python.

Kde nájsť ďalšie informácie?

Nástroje pre vývojárov

Ethereum disponuje veľkým a rýchlo rastúcim počtom nástrojov, ktoré pomáhajú vývojárom vytvárať, testovať a spúšťať ich aplikácie. Nižšie sú uvedené najpopulárnejšie nástroje, ktoré vám pomôžu začať. Ak máte záujem o konkrétne detaily, pozrite si tento podrobný zoznam.

Truffle Poskytuje vývojové prostredie, testovacie a vývojové rozhranie a ďalšie nástroje.

Embark Poskytuje vývojové prostredie, testovacie rozhranie a ďalšie nástroje integrované s Ethereom, IPFS a protokolom Whisper.

Waffle Rámec pre vývoj a testing smart kontraktov pre pokročilých (založený na ethers.js).

Etherlime Rozhranie založené na Ethers.js slúžiace na vývoj dappiek (Solidity & Vyper) a ich zverejnenie, ladenie, testovanie a na ďalšie súvisiace činnosti.

Buidler Task runner pre vývojárov smart kontraktov na Ethereu.

ZeppelinOS Vývojové rozhranie na vytváranie inovovateľných smart kontraktov a bezpečnú správu na nich vytvorených aplikácií.

Kde nájsť ďalšie informácie?

Integrované vývojové prostredia (IDE)

Visual Studio Code Profesionálne multiplatformové IDE s oficiálnou podporou projektu Ethereum.

Remix Webové IDE s integrovanou statickou analýzou a testovacím virtuálnym počítačom pre blockchain.

Superblocks Webové IDE s integrovaným webovým virtuálnym blockchain počítačom, integráciou MetaMasku, zapisovačom transakcií a ďalšími funkciami.

EthFiddle Webové IDE, ktoré umožňuje naprogramovať, skompilovať a zverejniť váš smart kontrakt.

Kde nájsť ďalšie informácie?

Frontend Javascript API rozhrania

Web3.js Ethereum Javascript API

Ethers.js Kompletná implementácia a nástroje peňaženky pre Ethereum v skriptoch JavaScript a TypeScript

light.js High-level reactive JS knižnica optimalizovaná pre light klientov.

Web3-wrapper Typescript alternatíva k Web3.js

Kde nájsť ďalšie informácie?

Backend API rozhrania

Infura Ethereum API rozhranie ako služba

Bezpečnostné nástroje

Slither Rozhranie statickej analýzy pre Solidity, napísané v jazyku Python 3

MythX API pre bezpečnostné analýzy smart kontraktov na Ethereu

Manticore Rozhranie príkazového riadka, ktoré používa nástroj symbolického vykonávania smart kontraktov a binárnych súborov.

Securify Bezpečnostný skener pre smart kontrakty na Ethereu

Viac informácií o formálnej verifikácii

Kde nájsť ďalšie informácie?

Testovacie nástroje

Solidity-Coverage Alternatívny nástroj na testovanie kódu v jazyku Solidity.

hevm Implementácia EVM vytvorená špeciálne pre unit testing a ladenie smart kontraktov.

Whiteblock Genesis End-to-end vývojový sandbox a testovacia platforma pre blockchain.

Kde nájsť ďalšie informácie?

Blockchainové prehliadače

Blockchainové prehliadače sú služby, ktoré umožňujú prehľadávať blockchain Etherea (a jeho testovacie siete), s možnosťou vyhľadávania informácií o konkrétnych transakciách, blokoch, kontraktoch a iných aktivitách v rámci Etherea.

Testovacie siete a faucety

Komunita Etherea spravuje viacero testovacích sietí. Využívané sú najmä vývojármi, ktorí ich používajú na testovanie svojich aplikácií za rôznych podmienok, pred uložením do „mainnet“ siete Etherea.

Ropsten Proof of Work blockchain, na ktorom je možné ťažiť testovací ETH

Rinkeby Proof of Authority blockchain, spravovaný vývojovým tímom Geth

Goerli Cross-client Proof of Authority blockchain, vytvorený a spravovaný komunitou Goerli

Klienti a prevádzkovanie vlastného uzla

Sieť Etherea pozostáva z mnohých uzlov, ktoré prevádzkujú kompatibilný klientsky softvér. Väčšina týchto uzlov beží na Geth alebo Parity, z ktorých každý môže byť nakonfigurovaný rôznymi spôsobmi, podľa vašich potrieb.

Geth Klienti Etherea napísaní v programe Go

Parity Klient Etherea napísaný v programe Rust

Ethnode Prevádzkujte uzol Etherea (Geth alebo Parity) pre lokálnu vývojárskú činnosť.

Informačné zdroje o prevádzkovaní uzlov

Kde nájsť ďalšie informácie?

Osvedčené postupy, vzory a tipy, čomu sa vyhnúť

DappSys Bezpečné, jednoduché a flexibilné stavebné bloky pre smart kontrakty.

OpenZeppelin Knižnica pre bezpečný vývoj smart kontraktov.

aragonOS Vzory pre inovovateľnosť a správu povolení.

Register chýb smart kontraktov

Príručka osvedčených postupov pre bezpečnosť smart kontraktov

Kde nájsť ďalšie informácie?

Podpora a vzdelávanie pre vývojárov

Ethereum Stackexchange

Solidity Gitter Chatroom

Všetky Ethereum Gitter Chatrooms

Cryptozombies Naučte sa programovať hry na Ethereu.

Chainshot Webové návody na kódovanie dappiek.

Blockgeeks Online kurzy technológie blockchainu.

DappUniversity Naučte sa vytvárať decentralizované aplikácie na blockchaine Etherea.

Ethernaut Bojová hra naprogramovaná v jazyku Solidity, v ktorej každá úroveň predstavuje smart kontrakt, ktorý je potrebné hacknúť.

UI/UX

Štandardy

Komunita Etherea prijala mnoho štandardov, ktoré sú užitočné pre vývojárov. Zvyčajne sa uvádzajú ako Návrhy na zlepšenie Etherea (EIP), o ktorých členovia komunity diskutujú prostredníctvom štandardného procesu.

Niektoré EIP sa týkajú štandardov na úrovni aplikácií (napr. štandardný formát smart kontraktov), ktoré sú vedené ako Žiadosti o pripomienkovanie Etherea (ERC). Mnohé ERC sú kritickými štandardmi a majú široké využitie v ekosystéme Etherea.