Preskoči na glavni sadržaj

Stranica poslednji put ažurirana: 1. март 2024.

Introduction to smart contracts

Pametni ugovori su osnovni gradivni elementi aplikativni nivo Ethereuma. To su računarski programi smešteni na lancu blokova koji slede logiku "ako je ovo onda je to" (if this then that), i garantovano će se izvršiti prema pravilima definisanim u svom kodu, koja se ne mogu promeniti nakon što su kreirani.

Termin "pametni ugovor" je skovao Nik Sabo. 1994. je napisao uvod u koncept(opens in a new tab) a 1996. istraživanje šta sve može pametni ugovor(opens in a new tab).

Sabo je zamislio digitalno tržište gde automatski, kriptografski-sigurni procesi omogućavaju transakcije i biznis funcije bez potrebe za posrednikom. Pametni ugovori na Ethereumu su ovu viziju pretvorili u realnost.

Poverenje u konvencionalne ugovore

Jedan od najvećih problema sa tradicionalnim ugovorima je potreba za pouzdanim pojedincima koji će pratiti izvršenje ugovora.

Evo jednog primera:

Alis i Bob imaju trku biciklima. Hajde da kažemo da se klade u 10 dolara da će Alis da pobedi. Bob je uveren da će biti pobednik i složi se sa opkladom. Na kraju, Alisa pobedi Bobu. Međutim, Boba odbija da isplati opkladu, tvrdeći da je Alisa sigurno varala.

Ovaj blesavi primer ilustruje problem koji imaju ne-pametni dogovori. Čak i ukoliko su uslovi dogovora ispunjeni (tj. vi ste pobednik trke), morate i dalje verovati drugoj osobi da će ona ispuniti dogovor (tj. isplati opkladu).

A digital vending machine

Jednostavna metafora za pametne ugovore je aparat za slatkiše koji radi otprilike kao pametni ugovor — specifični ulog (input) garantuje unapred određeni ishod (output).

  • Izaberete proizvod
  • Mašina prikaže cenu
  • Platite iznos
  • Mašina potvrdi da ste platili pravi iznos
  • Mašina vam da ono što ste tražili

Mašina će izbaciti proizvod koji želite tek kad ispunite sve uslove koji su traženi. Ukoliko ne izaberete proizvod ili ne unesete dovoljno novca, mašina vam neke dati proizvod.

Automatsko izvršenje

Glavna korist pametnog ugovora je da deterministički izvršava jednoznačan kod kada se određeni uslovi ispune. Ne postoji potreba da se čeka čovek koji će da interpretira ili pregovara oko rezultata. Ovo uklanja potvrdu za posrednikom.

Npr. možete da napišete pametni ugovor kojim se zadržavaju sredstva u zalogu za dete, čime se detetu dozvoljava da povuče sredstva nakon određenog datuma. Ukoliko pokuša da povuče novac pre tog datuma, pametni ugovor se neće izvršiti. Ili možete napisati ugovor koji vam automatski daje digitalnu verziju registracije auta kada platite prodavcu.

Predvidivi ishodi

Tradicionalni ugovori su višesmisleni zato što se oslanjaju na ljude da ih interpretiraju i implementiraju. Na primer, dvojica sudija mogu interpretirati ugovor drugačije što može dovesti do nekonzistentnih odluka i nejednakih ishoda. Pametni ugovori uklanjaju ovu mogućnost. Umesto toga, pametni ugovor se izvršava precizno na osnovu upisanih uslova u kodu ugovora. Preciznost znači da uz iste okolnosti, pametni ugovor će dati isti rezultat.

Javni zapis

Pametni ugovori su korisni za revizije i praćenje. S obzirom na to da su Ethereum pametni ugovori na javnom lancu blokova, svako može instant da prati transfer sredstava i druge informacije sa tim u vezi. Na primer, možete proveriti da vidite da li je neko poslao novac na vašu adresu.

Zaštita privatnosti

Pametni ugovori takođe štite vašu privatnost. S obzirom na to da je Ethereum pseudonimna mreža (vaše transakcije su povezane javno za određenu kriptografsku adresu, ne za vaš identitet), možete zaštiti svoju privatnost od posmatrača.

Transparentni uslovi

Konačno, kao i tradicionalni ugovori, možete proveriti šta se nalazi u pametnom ugovoru pre potpisivanja (ili interagujete sa njim na neki drugi način). Transparentnost pametnog ugovora garantuje da svako može da ga pažljivo ispita.

Primene pametnog ugovora

Pametni ugovori mogu da urade sve što i kompjuterski programi.

Mogu da izvršavaju računanja, naprave valutu, skladište podatke, rudare NFT-ijeve, komuniciraju ili generišu grafike. Evo nekih popularnih primera iz stvarnog sveta:

Više ste navikli na vizuelno učenje?

Gledajte kako Finematics objašnjava pametne ugovore:

Dodatna literatura

Da li vam je ovaj članak pomogao?