ძირითად მასალაზე გადასვლა

დაგვეხმარე გვერდის გადათარგმნაში

🌏

თქვენ ხედავთ ამ გვერდს ინგლისურად, რადგან ის ჯერ არ გვითარგმნია. დაგვეხმარეთ ამ გვერდის თარგმნაში.

გვერდის გადათარგმნა

აქ არ არის ბაგი!🐛

ეს გვერდი არ ითარგმნება. ჩვენ სპეციალურად დავტოვეთ ეს გვერდი ინგლისურად.

გვერდი ბოლოს განახლდა: 3 თებერვალი, 2023

Upcoming events

Every month, there are major Ethereum events around the world. Consider attending one near you to meet more people in the community, learn about employment opportunities, and develop new skills.

ℹ️
We're not aware of any upcoming events. Know of one? Please add it to this page!

This is a non-exhaustive list maintained by our community. Know of an upcoming Ethereum event to add to this list? Please add it!

Ethereum meetups

Don't see an event that works for you? Try joining a meetup. Meetups are smaller events held by groups of Ethereum enthusiasts - a chance for people interested in Ethereum to get together, talk about Ethereum, and learn about recent developments.

Interested in starting your own meetup? Check out the BUIDL Network, an initiative by ConsenSys to help support Ethereum’s meetup communities.

This is a non-exhaustive list built by our community. You can find more Ethereum meetups here. Know of an active meetup group to add to this list? Please add it!

ეს სტატია სასარგებლო იყო?