Salt la conținutul principal
Change page

Compilarea contractelor inteligente

Ultima modificare: @nicklcanada(opens in a new tab), 19 martie 2024

Trebuie să vă compilaţi contractul pentru ca aplicația dvs. web și mașina virtuală Ethereum (EVM) să îl poată înțelege.

Condiții prealabile

S-ar putea să vă fie util să citiţi introducerea noastră despre contracte inteligente și mașina virtuală Ethereum înainte de a citi despre compilare.

EVM

Pentru ca EVM să poată executa contractul, acesta trebuie să fie în bytecode. Compilarea transformă acest lucru:

1pragma solidity 0.4.24;
2
3contract Greeter {
4
5 function greet() public constant returns (string) {
6 return "Hello";
7 }
8
9}
Afișează tot
Copiați

în acest lucru

1PUSH1 0x80 PUSH1 0x40 MSTORE PUSH1 0x4 CALLDATASIZE LT PUSH2 0x41 JUMPI PUSH1 0x0 CALLDATALOAD PUSH29 0x100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 SWAP1 DIV PUSH4 0xFFFFFFFF AND DUP1 PUSH4 0xCFAE3217 EQ PUSH2 0x46 JUMPI JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST CALLVALUE DUP1 ISZERO PUSH2 0x52 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST POP PUSH2 0x5B PUSH2 0xD6 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE DUP4 DUP2 DUP2 MLOAD DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP DUP1 MLOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP1 DUP4 DUP4 PUSH1 0x0 JUMPDEST DUP4 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x9B JUMPI DUP1 DUP3 ADD MLOAD DUP2 DUP5 ADD MSTORE PUSH1 0x20 DUP2 ADD SWAP1 POP PUSH2 0x80 JUMP JUMPDEST POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 DUP2 ADD SWAP1 PUSH1 0x1F AND DUP1 ISZERO PUSH2 0xC8 JUMPI DUP1 DUP3 SUB DUP1 MLOAD PUSH1 0x1 DUP4 PUSH1 0x20 SUB PUSH2 0x100 EXP SUB NOT AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP JUMPDEST POP SWAP3 POP POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH1 0x60 PUSH1 0x40 DUP1 MLOAD SWAP1 DUP2 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 PUSH1 0x5 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH32 0x48656C6C6F000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE POP SWAP1 POP SWAP1 JUMP STOP LOG1 PUSH6 0x627A7A723058 KECCAK256 SLT 0xec 0xe 0xf5 0xf8 SLT 0xc7 0x2d STATICCALL ADDRESS SHR 0xdb COINBASE 0xb1 BALANCE 0xe8 0xf8 DUP14 0xda 0xad DUP13 LOG1 0x4c 0xb4 0x26 0xc2 DELEGATECALL PUSH7 0x8994D3E002900

Aplicații web

Compilatorul va produce şi Interfața Binară de Aplicație (ABI) de care aveţi nevoie pentru ca aplicația dvs. să înțeleagă contractul și să apeleze funcțiile contractului.

ABI este un fișier JSON care descrie contractul implementat și funcțiile sale de contract inteligent. Acest lucru ajută la reducerea decalajului dintre web2 și web3

A JavaScript client library will read the ABI in order for you to call on your smart contract in your web app's interface.

Mai jos este ABI-ul pentru contractul de token ERC-20. Un ERC-20 este un token pe care îl puteţi tranzacționa pe Ethereum.

1[
2 {
3 "constant": true,
4 "inputs": [],
5 "name": "name",
6 "outputs": [
7 {
8 "name": "",
9 "type": "string"
10 }
11 ],
12 "payable": false,
13 "stateMutability": "view",
14 "type": "function"
15 },
16 {
17 "constant": false,
18 "inputs": [
19 {
20 "name": "_spender",
21 "type": "address"
22 },
23 {
24 "name": "_value",
25 "type": "uint256"
26 }
27 ],
28 "name": "approve",
29 "outputs": [
30 {
31 "name": "",
32 "type": "bool"
33 }
34 ],
35 "payable": false,
36 "stateMutability": "nonpayable",
37 "type": "function"
38 },
39 {
40 "constant": true,
41 "inputs": [],
42 "name": "totalSupply",
43 "outputs": [
44 {
45 "name": "",
46 "type": "uint256"
47 }
48 ],
49 "payable": false,
50 "stateMutability": "view",
51 "type": "function"
52 },
53 {
54 "constant": false,
55 "inputs": [
56 {
57 "name": "_from",
58 "type": "address"
59 },
60 {
61 "name": "_to",
62 "type": "address"
63 },
64 {
65 "name": "_value",
66 "type": "uint256"
67 }
68 ],
69 "name": "transferFrom",
70 "outputs": [
71 {
72 "name": "",
73 "type": "bool"
74 }
75 ],
76 "payable": false,
77 "stateMutability": "nonpayable",
78 "type": "function"
79 },
80 {
81 "constant": true,
82 "inputs": [],
83 "name": "decimals",
84 "outputs": [
85 {
86 "name": "",
87 "type": "uint8"
88 }
89 ],
90 "payable": false,
91 "stateMutability": "view",
92 "type": "function"
93 },
94 {
95 "constant": true,
96 "inputs": [
97 {
98 "name": "_owner",
99 "type": "address"
100 }
101 ],
102 "name": "balanceOf",
103 "outputs": [
104 {
105 "name": "balance",
106 "type": "uint256"
107 }
108 ],
109 "payable": false,
110 "stateMutability": "view",
111 "type": "function"
112 },
113 {
114 "constant": true,
115 "inputs": [],
116 "name": "symbol",
117 "outputs": [
118 {
119 "name": "",
120 "type": "string"
121 }
122 ],
123 "payable": false,
124 "stateMutability": "view",
125 "type": "function"
126 },
127 {
128 "constant": false,
129 "inputs": [
130 {
131 "name": "_to",
132 "type": "address"
133 },
134 {
135 "name": "_value",
136 "type": "uint256"
137 }
138 ],
139 "name": "transfer",
140 "outputs": [
141 {
142 "name": "",
143 "type": "bool"
144 }
145 ],
146 "payable": false,
147 "stateMutability": "nonpayable",
148 "type": "function"
149 },
150 {
151 "constant": true,
152 "inputs": [
153 {
154 "name": "_owner",
155 "type": "address"
156 },
157 {
158 "name": "_spender",
159 "type": "address"
160 }
161 ],
162 "name": "allowance",
163 "outputs": [
164 {
165 "name": "",
166 "type": "uint256"
167 }
168 ],
169 "payable": false,
170 "stateMutability": "view",
171 "type": "function"
172 },
173 {
174 "payable": true,
175 "stateMutability": "payable",
176 "type": "fallback"
177 },
178 {
179 "anonymous": false,
180 "inputs": [
181 {
182 "indexed": true,
183 "name": "owner",
184 "type": "address"
185 },
186 {
187 "indexed": true,
188 "name": "spender",
189 "type": "address"
190 },
191 {
192 "indexed": false,
193 "name": "value",
194 "type": "uint256"
195 }
196 ],
197 "name": "Approval",
198 "type": "event"
199 },
200 {
201 "anonymous": false,
202 "inputs": [
203 {
204 "indexed": true,
205 "name": "from",
206 "type": "address"
207 },
208 {
209 "indexed": true,
210 "name": "to",
211 "type": "address"
212 },
213 {
214 "indexed": false,
215 "name": "value",
216 "type": "uint256"
217 }
218 ],
219 "name": "Transfer",
220 "type": "event"
221 }
222]
Afișează tot
Copiați

Referințe suplimentare

A fost util acest articol?