Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp till att uppdatera den här sidan

🌏

Det finns en ny version av den här sidan, men den finns bara på engelska just nu. Hjälp oss att översätta den senaste versionen.

Översätt sidan
Visa på engelska

Inga buggar här!🐛

Den här sidan översätts inte. Vi har avsiktligt lämnat den här sidan på engelska för tillfället.

Sidan uppdaterades senast: 2023 guovvamánnu 7

Ethereum för företag

Varför Enterprise Ethereum?

Varför ska företag bry sig om Enterprise Ethereum?

 • Nya affärsmodeller och möjligheter att skapa värde
 • Minskade kostnader för förtroende och samordning mellan affärspartner
 • Förbättrad ansvarstagande inom företagsnätverk och operativ effektivitet
 • Framtidssäkra ditt företag konkurrenskraftigt
 • Kompatibilitet med det offentliga huvudnätet eller tillåtna, privata nätverk

Se de här relaterade artiklarna för mer djupgående information:

Organisationer

En del samarbetesansträngningar för att göra Ethereum företagsvänligt har utarabetats av olika organisationer:

 • EEA Enterprise Ethereum Alliance är en medlemsdriven standardiseringsorganisation vars charter är att utveckla öppna blockchain-specifikationer, som driver harmonisering och driftskompatibilitet för företag och konsumenter över hela världen. Vår globala medlemsgemenskap består av ledare, användare, innovatörer, utvecklare, och företag som samarbetar för att skapa en öppen, decentraliserad webb till nytta för alla.

 • Hyperledger Foundation Hyperledger är resultatet av ett öppen källkod-samarbete som skapades för att avancera branschöverskridande blockchain-teknik. Det är ett globalt samarbete som anordnas av Linux Foundation, inklusive ledare inom ekonomi, bank, sakernas internet, leverantörskedjor, tillverkning och teknik. Stiftelsen har några projekt som fungerar med Ethereum-stacken: - Hyperledger Besu - Hyperledger Burrow

Enterprise-fokuserade tjänster

Följande projekt tillhandahåller blockchain-tjänster för system för storföretag:

 • Blockapps implementering av Enterprise Ethereum-protokollet, verktyg och API:er som bildar STRATO-plattformen
 • Clearmatics protokoll och peer-to-peer-plattformsarkitektur, blockchain R&D företag
 • PegaSys Plus erbjuder samma funktioner som HF Besu, plus ytterligare företagsfokuserade fördelar
 • Quorum blockchain-plattform med öppen källkod som kombinerar innovation av den offentliga Ethereum-gemenskapen med förbättringar för att stödja företagens behov

Protokoll och infrastruktur

 • Hyperledger Besu öppen källkod Ethereum-klient utvecklad under Apache 2.0-licens och skriven i Java
 • Hyperledger Burrow modulär blockchain-klient med en tillståndsgiven smart kontrakt-tolk som delvis utvecklats enligt specifikationen för Ethereum Virtual Machine (EVM)
 • Infura skalbar API-åtkomst till Ethereum och IPFS-nätverk
 • Kaleido full-stackplattform för att bygga och köra över moln och ekosystem för hybridföretag
 • Autonity protokollsvit som implementerar p2p-protokoll och ger klientprogramvara och infrastruktur
 • Chainstack flermolns och flerprotokolls Platform as a service (PaaS) ger företag möjlighet att snabbt bygga, distribuera och hantera decentraliserade nätverk och tjänster

Entereprise-funktioner

Offentliga och privata Ethereum-nätverk kan behöva specifika funktioner som krävs av nätverksdeltagare. Följande är några av dessa funktioner:

Behörighet

Sekretess

Säkerhet

 • Clef används för att signera transaktioner och data och är tänkt som ersättning för geths kontohantering
 • EthSigner En transaktionssigneringsapp som ska användas med en web3-leverantör

Verktyg

 • Alethio Ethereum Data Analytics Platform
 • Treum ger transparens, spårbarhet och handelsförmåga till försörjningskedjor, med hjälp av blockchain-teknik
 • Truffle Suite en utvecklingssvit för blockchain (Truffle, Ganache, Drizzle)

Enterprise utvecklargemenskap

Var denna artikel till hjälp?