મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

ભાષા સમર્થન

ઈથિરિયમ એ વૈશ્વિક પ્રોજેક્ટ છે, અને તે મહત્વપૂર્ણ છે કે ethereum.org દરેક વ્યક્તિ માટે તેમની રાષ્ટ્રીયતા અથવા ભાષાને ધ્યાનમાં લીધા વિના સુલભ છે. અમારો સમુદાય આ વિઝનને વાસ્તવિક બનાવવા માટે સખત મહેનત કરી રહ્યો છે.

યોગદાનમાં રુચિ ધરાવો છો? અમારા અનુવાદ પ્રોગ્રામ વિશે વધુ જાણો.

ethereum.org સામગ્રીનો અનુવાદ કરવા ઉપરાંત, અમે ... પણ જાળવીએ છીએ ઘણી ભાષાઓમાં ઈથિરિયમ સંસાધનોની ક્યુરેટેડ સૂચિ.

ethereum.org નીચેની ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે:

ethereum.org ને અલગ ભાષામાં જોવા માંગો છો?

ethereum.org અનુવાદકો હંમેશા શક્ય તેટલી ભાષાઓમાં પૃષ્ઠોનો અનુવાદ કરતા હોય છે. તેઓ અત્યારે શું કામ કરી રહ્યા છે તે જોવા માટે અથવા તેમની સાથે જોડાવા માટે સાઇન અપ કરવા માટે, અમારા ... વિશે વાંચો અનુવાદ કાર્યક્રમ.