ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ช่วยแปลหน้านี้

🌏

คุณกำลังดูหน้านี้เป็นภาษาอังกฤษเพราะเรายังไม่ได้แปล ช่วยเราแปลเนื้อหานี้

แปลหน้านี้

ตรงนี้ไม่มีบั๊ก!🐛

ยังไม่มีการแปลหน้านี้เพราะเราตั้งใจเก็บหน้านี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษ ณ ตอนนี้

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 31 มกราคม 2566

About ethereum.org

ethereum.org is a public, open-source resource for the Ethereum community that anyone can contribute to. We have a small team dedicated to maintaining and developing the site which is funded by the Ethereum Foundation.

Our vision

ethereum.org's mission is to be the best portal for Ethereum's growing community

We're an educational resource, designed to help new users become familiar with Ethereum and its key concepts. We want to:

  • explain Ethereum to anyone new to the technology
  • help new users get started with ETH and Ethereum
  • help new developers to start building
  • cover updates in the Ethereum world
  • showcase resources created by the community
  • bring Ethereum education to as many languages as possible

We have some core principles that help us do this.

Core principles

1. ethereum.org is a portal to Ethereum 🌏

We want our users to have their interest piqued and their questions answered. So our portal needs to combine information, "magic moments" and links to the brilliant community resources that exist out there. The purpose of our content is to be an “onboarding portal” and not a substitute for the extensive resources that already exist. We're keen to support and integrate with community built resources, giving them more visibility and making them more discoverable.

Ethereum's community is at the heart of this: we need to not just serve the community, but work with them and incorporate their feedback. The website isn't just for the community we have now but for the community we hope to grow into. We must remember our community is global, containing people from many languages, regions, and cultures.

2. ethereum.org is always evolving 🛠

Ethereum and the community are always evolving, so ethereum.org will too. That's why the site has a simple design system & modular structure. We make iterative changes as we learn more about how people use the site and what the community wants from it.

We're open source, with a community of contributors, so you can propose changes or help us out too.

Learn about contributing

3. ethereum.org is not a typical product website 🦄

Ethereum is a big thing: it includes a community, a technology, a set of ideas and ideologies, and more. This means the website needs to handle many different user journeys, from “a developer who wants a specific tool” and “a newcomer who just bought some ETH and doesn’t know what a wallet is"

"What is the best website for a blockchain platform?" remains an open question - we are pioneers. Building this requires experimentation.

Design principles

We use a set of design principles to guide our content and design decisions on the site.

Style guide

We have a style guide to standardize certain aspects of writing content to make the contribution process smoother.

We welcome feedback on both the design principles and the style guide. Remember, ethereum.org is for the community, by the community.

Make sure you read our principles and our style guide if you'd like to contribute to the site.

Roadmap

Ever since the launch of ethereum.org, we strive to be transparent about how we operate. This is one of our core values because we believe transparency is crucial to Ethereum's success.

The source code of this repository is licensed under the MIT License.

We use GitHubas our primary project management tool. We organize our tasks in 3 categories:

  • in progress
  • planned
  • implemented

We do our best to keep the community informed what the status is of a specific task.

Work in progress

Tasks that we're implementing. View the full list of tasks in progress on GitHub .

Planned features

Tasks we've queued up to implement next. View the full list of tasks in progress on GitHub.

Implemented features

Recently completed tasks. View the full list of implemented tasks on GitHub .

Request a feature

Do you have an idea for how to improve ethereum.org? We'd love to collaborate with you!

Open jobs

Although this website is open-source and anyone can work on it, we do have a team dedicated to ethereum.org and other Ethereum Foundation web projects.

We'll post any job openings here. If you don't see a role here for you, head over to Discord and let us know how you'd like to work with us!

Looking beyond the ethereum.org team? Check out other Ethereum related jobs.

ได้ประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่