ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ช่วยแปลหน้านี้

🌏

คุณกำลังดูหน้านี้เป็นภาษาอังกฤษเพราะเรายังไม่ได้แปล ช่วยเราแปลเนื้อหานี้

แปลหน้านี้

ตรงนี้ไม่มีบั๊ก!🐛

ยังไม่มีการแปลหน้านี้เพราะเราตั้งใจเก็บหน้านี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษ ณ ตอนนี้

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 7 กุมภาพันธ์ 2566

Upcoming events

Every month, there are major Ethereum events around the world. Consider attending one near you to meet more people in the community, learn about employment opportunities, and develop new skills.

ℹ️
We're not aware of any upcoming events. Know of one? Please add it to this page!

This is a non-exhaustive list maintained by our community. Know of an upcoming Ethereum event to add to this list? Please add it!

Ethereum meetups

Don't see an event that works for you? Try joining a meetup. Meetups are smaller events held by groups of Ethereum enthusiasts - a chance for people interested in Ethereum to get together, talk about Ethereum, and learn about recent developments.

Interested in starting your own meetup? Check out the BUIDL Network, an initiative by ConsenSys to help support Ethereum’s meetup communities.

This is a non-exhaustive list built by our community. You can find more Ethereum meetups here. Know of an active meetup group to add to this list? Please add it!

ได้ประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่