ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ค้นหาวอลเล็ท

วอลเล็ทมีตัวเลือกคุณสมบัติมากมายที่คุณอาจชื่นชอบ

คุณสามารถเลือกวอลเล็ทของคุณได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการใช้งาน

แสดงวอลเล็ททั้งหมด (53)เลือกคุณสมบัติ
ซื้อเงินดิจิทัล
Self custody
เลเยอร์ 2

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | ฮาร์ดแวร์

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

ฮาร์ดแวร์

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Trezor

Linux | Windows | macOS | ฮาร์ดแวร์

Linux

Windows

macOS

ฮาร์ดแวร์

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | ฮาร์ดแวร์

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

ฮาร์ดแวร์

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Phantom

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

ShapeShift Wallet

iOS | Android

iOS

Android

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Keystone

iOS | Android | ฮาร์ดแวร์

iOS

Android

ฮาร์ดแวร์

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | ฮาร์ดแวร์

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

ฮาร์ดแวร์

Rainbow

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

BlockWallet

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android