Ugrás a fő tartalomra
🤝

Decentralizált autonóm szervezetek (DAO-k)

  • Tagtulajdonú közösségek központi vezetők nélkül.
  • Biztonságos módja az interneten történő, ismeretlenekkel való együttműködésnek.
  • Egy biztonságos hely, ahol pénzét adott célokra fordíthatja.
Egy javaslatra történő DAO-szavazat ábrázolása.

Mik azok a DAO-k?

A DAO egy kollektívan tulajdonolt, blokklánc által irányított szervezet, amely egy közös cél megvalósítására törekszik.

A DAO-k lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy hozzánk hasonló elhivatottságú emberekkel dolgozzunk a világ minden tájáról anélkül, hogy egy központi vezetőre bíznánk a pénzügyi és operatív működtetést. Nincs olyan vezérigazgató, aki a kedve szerint költhetné el az alapokat, vagy olyan pénzügyi vezető, aki manipulálhatná a könyvelést. Helyette a kódba épített, blokkláncon alapuló szabályok határozzák meg, hogyan működik a szervezet és kerülnek elköltésre az alapok.

Beépített pénztárakkal rendelkeznek, amelyekhez a csoport jóváhagyása nélkül senkinek sincs jogosultsága hozzáférni. A döntéseket szavazatokkal és javaslatokkal hozzák meg, így biztosítva, hogy mindenki hangot adhasson véleményének a szervezeten belül és minden nyomon követhető legyen a blokkláncon.

Miért van szükségünk DAO-kra?

Egy pénzügyi forrásokat és pénzt igénylő szervezet indítása nagyon sok bizalmat igényel azon emberek vonatkozásában, akikkel együtt dolgozunk. Azonban nehéz megbízni valakiben, akivel csak az interneten keresztül léptünk kapcsolatba. A DAO-k esetében nem kell megbíznia a csoport többi tagjában, kizárólag a DAO kódjában, mely 100%-ban átlátható és bárki által ellenőrizhető.

Ennek köszönhetően rengeteg lehetőség nyílik meg a globális együttműködésre és koordinációra.

Összehasonlítás

DAOEgy hagyományos szervezet
Általában lapos és teljesen demokratizált.Rendszerint hierarchikus.
Bármely változtatás végrehajtásához a tagok szavazata szükséges.A felépítésen alapszik, egyetlen tagtól is követelhető változás, vagy szavazásra is bocsátható a kérdés.
A szavazatokat összeszámolják, a szavazás eredményét pedig automatikusan végrehajtják egy megbízott közvetítő nélkül.Ha megengedett a szavazás, akkor a szavazatokat a szervezeten belül összeszámolják, a szavazás eredményét pedig manuálisan végrehajtják.
A szolgáltatásokat automatikusan, decentralizált módon kezelik (például a humanitárius források elosztása).Emberi közbenjárást igényel, vagy egy központilag irányított automata mechanizmus működteti, mely visszaélésre adhat lehetőséget.
Minden tevékenység átlátható és teljesen nyilvános.A tevékenység jellemzően nem nyilvános, így korlátozott betekintést ad a nyilvánosság számára.

Példák a DAO-ra

Annak érdekében, hogy még érthetőbbé tegyük a DAO-k működését, az alábbiakban néhány példán keresztül bemutatjuk, mire is használhatók:

  • Adománygyűjtés – adományokat fogadhat a világ minden tájáról, és szavazás alapján eldönthető, hogy azokat mire fordítsák.
  • Közös tulajdonlás – fizikai vagy digitális eszközöket szerezhet be, melyek felhasználásáról a tagok szavaznak.
  • Kockázati tőke és támogatás – létrehozhat egy kockázatitőke-alapot, mely befektetési tőkét gyűjt, és szavazással válaszhatók ki a támogatandó vállalkozások. A visszaérkező összegeket pedig később szétoszthatják a DAO tagjai között.

Hogyan működnek a DAO-k?

A DAO szíve az az okosszerződés, mely meghatározza a szervezet szabályait és kezeli a csoport vagyonát. Amint a szerződés életbe lép az Ethereumon, csakis szavazás útján lehet módosítani a szabályokat. Ha valaki olyat próbál tenni, ami nem szerepel a szabályokban és a programlogikában, az meghiúsul. Mivel a társaság pénzügyeit is az okosszerződés határozza meg, ezért a csoport jóváhagyása nélkül senki sem költheti el a pénzösszegeket. Tehát a DAO-nak nincs szüksége központi hatóságra. Ehelyett a csoport közösen hoz döntéseket, a kifizetések pedig automatikusan jóváhagyásra kerülnek a szavazás eredményeként.

Mindez azért lehetséges, mert az okosszerződést nem lehet önkényesen megváltoztatni vagy meghamisítani, amikor már életbe lépett az Ethereumon. Senki sem tudja módosítani a programkódot (a DAO szabályait) anélkül, hogy mások azt észre ne vennék, mivel minden nyilvános.

Az Ethereum és a DAO-k

Az Ethereum tökéletes alapot szolgáltat a DAO-knak számtalan okból kifolyólag:

  • Az Ethereum saját konszenzusmechanizmusa kellőképpen kiterjedt és megalapozott ahhoz, hogy a szervezetek megbízzanak a hálózatban.
  • Az okosszerződés tartalmát nem lehet módosítani, miután életbe lépett, még a tulajdonosok módosíthatják azt. Ennek következtében a DAO a meghatározott szabályok alapján fog működni.
  • Az okosszerződések képesek pénzeszközöket küldeni és fogadni. Enélkül szükség lenne egy megbízható közvetítőre, aki a csoport eszközeit kezelné.
  • Az Ethereum közössége bizonyítottan együttműködő, nem versenyszellemű, így a bevált gyakorlatok és a támogatórendszerek gyorsan kialakulnak.

A DAO irányítása

A DAO irányításakor számtalan szempontot figyelembe kell venni, mint például a szavazás menete és a javaslatok kezelése.

Delegáció

A delegáció vagy felhatalmazás a DAO verziója a képviselőalapú demokráciának. A tokenek birtokosai átadják szavazati jogaikat olyan felhasználóknak, akik vállalják, hogy felügyelik a protokollt és tájékozódnak az ügyeket illetően.

Egy híres példa

ENS(opens in a new tab) – az ENS-szel rendelkezők delegálhatják szavazati jogaikat a közösség elkötelezett tagjainak, hogy képviseljék őket.

Automatikus tranzakciókon alapuló irányítás

Számos DAO-nál a tranzakciók automatikusan végrehajtódnak, ha a tagok határozatképes létszámban megszavazzák azt.

Egy híres példa

Nouns(opens in a new tab) – A Nouns DAO-ban a tranzakciók automatikusan végbemennek, ha határozatképes létszám van jelen, a szavazatok többsége igenlő, illetve az alapítók nem vétózzák meg.

Több aláírásos irányítás

Miközben a DAO-knak ezernyi szavazattal rendelkező tagja lehet, az alapítványoknál lehetséges, hogy 5–20 aktív közösségi tag tartozik egy tárcához, akik az alapítvány megbízottjai, a személyazonosságukat pedig általában ismeri a közösség (doxxed). A szavazás után a kijelölt aláírók hajtják végre a közösség akaratát.

A DAO törvényei

1977-ben Wyoming megalkotta a korlátolt felelősségű társasági formát, mely megvédi a vállalkozót és behatárolja a felelősségi körüket. Nemrég elsőként hozták létre a DAO-kra vonatkozó törvényt, mely jogi státuszt ad a DAO-knak. Jelenleg Wyoming, Vermont és a Virgin-szigetek rendelkeznek DAO-törvénnyel valamilyen formában.

Egy híres példa

CityDAO(opens in a new tab) – A CityDAO 40 hektár földet vett a Yellowstone Nemzeti Park közelében Wyoming DAO-törvényével élve.

DAO-tagság

A DAO-tagságra különféle modellek léteznek. A tagság meghatározza a szavazás menetét, illetve a DAO más kulcsfontosságú részleteit.

Tokenalapú tagság

Általában teljesen engedélymentes, a használt tokenen alapszik. Ezekkel az irányítási tokenekkel többnyire engedély nélkül lehet kereskedni a decentralizált tőzsdén. Más tokenek megszerzéséhez likviditást kell biztosítani vagy más munkaigazolás (proof-of-work) szükséges. Bármelyik módon is jut hozzá, a token maga biztosítja a szavazati jogot.

Főleg arra használják, hogy kiterjedt, decentralizált protokollokat és/vagy magukat a tokeneket irányítsák ezáltal.

Egy híres példa

MakerDAO(opens in a new tab) – A MakerDAO tokenje, az MKR, széles körben elérhető a decentralizált tőzsdéken, s bárki beszerezheti azokat, hogy szavazati jogot nyerjen a Maker protokoll jövőjére vonatkozóan.

Részesedésalapú tagság

A részesedésalapú DAO-k sokkal inkább engedélyhez kötöttek, de még mindig elég nyitottak. Bármelyik leendő tag beadhat egy csatlakozási kérvényt, melyben általában felajánl valamilyen értéket tokenek vagy elvégzendő munka (például számítási kapacitás) formájában. A részesedés közvetlen szavazati és tulajdonjogot jelent. A tagok bármikor kiléphetnek az arányos részesedésükkel együtt.

Főleg a szorosabb szerveződésű, emberközpontú szervezetek használják, mint az adománygyűjtők, munkaközösségek és befektetési klubok. Ezt is használhatják protokollok és tokenek irányítására.

Egy híres példa

MolochDAO(opens in a new tab) – A MolochDAO az Ethereum-projektek támogatásával foglalkozik. A tagságot kérvényezni kell, melynek alapján a csoport eldönti, vajon az új tag rendelkezik a szükséges szakértelemmel és tőkével, hogy megfelelő döntést tudjon hozni a lehetséges támogatottakról. Nem lehetséges megvásárolni a DAO-tagságot a piacon.

Reputációalapú tagság

A reputáció a részvételt igazolja és szavazati jogot biztosít a DAO-ban. A token- és részesedésalapú tagsággal ellentétben a reputációalapú DAO nem ad tulajdonjogot a közreműködőknek. A reputációt nem lehet megvenni, átadni vagy delegálni; a DAO tagok a részvételükkel nyerik el azt. A láncon belüli szavazás nem engedélyhez kötött, a leendő tagok szabadon kérvényezhetik a DAO-hoz való csatlakozást, illetve azt, hogy a közreműködésükért cserébe reputációt és tokent kapjanak.

Főleg a protokollok és decentralizált alkalmazások (dapp) decentralizált fejlesztésére és irányítására használják, de ugyanúgy jól alkalmazható a különféle szervezeteknél, mint adománygyűjtés, munkaközösségek, befektetési klubok stb.

Egy híres példa

DXdao(opens in a new tab) – A DXdao egy független globális csoportosulás, amely 2019 óta épít és irányít decentralizált protokollokat és alkalmazásokat. Reputációalapú irányítást és holografikus konszenzust (szavazási módszer) használ arra, hogy forrásokat koordináljon és menedzseljen, tehát senki sem tudja megvásárolni a tagságot azért, hogy befolyásolja a DAO működését.

Csatlakozás DAO-hoz / DAO indítása

DAO-hoz csatlakozás

DAO indítása

További információ

DAO-ról szóló cikkek

Videók

Hasznosnak találta az oldalt?