Ugrás a fő tartalomra

Oldal legutoljára frissítve: 2024. május 1.

Az Ethereum vállalatok számára

Az Ethereum sokféle vállalkozásnak segíthet, beleértve a nagyvállalatokat is:

 • Növelni a bizalmat és csökkenteni az üzleti partnerek közötti koordináció költségét
 • Javítani a felelősségre vonhatóságot és a működtetési hatékonyságot az üzleti hálózatokban
 • Új üzleti modelleket és értékteremtő lehetőségeket kifejleszteni
 • Versenyképesen jövőbiztossá tenni a szervezeteiket

A vállalati blokkláncalkalmazások fejleszthetőek a nyilvános, engedély nélküli Ethereum vagy privát blokkláncokra, melyek az Ethereum technológiáján alapulnak. Tudjon meg többet a privát vállalati Ethereum láncokról.

Nyilvános versus privát Ethereum

Csak egy nyilvános Ethereum főhálózat létezik. A főhálózatra épült alkalmazások integrálódhatnak egymással, hasonlóan ahogy az internetre épített alkalmazások egymáshoz kapcsolódhatnak, kihasználva ezzel a decentralizált blokklánc teljes potenciálját.

Számos vállalkozás és konzorcium telepített az Ethereum technológián alapuló privát, engedélyköteles blokkláncokat meghatározott alkalmazásokhoz.

Legfontosabb különbségek

 • Blokklánc biztonság/megváltoztathatóság - A blokklánc ellenállását az adatmódosítás ellen a konszenzus algoritmusa határozza meg. Az Ethereum főhálózatot több ezer független csomópont együttműködése biztosítja, amelyeket egyének és bányászok vezetnek szerte a világon. A privát láncoknak általában kevés csomópontja van, amelyeket egy vagy több szervezet irányít; ezeket a csomópontokat szigorúan lehet ellenőrizni, de elég néhány felett átvenni az irányítást a lánc átírása vagy hamis tranzakciók végrehajtása érdekében.
 • Teljesítmény - Mivel a vállalatok privát Ethereum láncai nagy teljesítményű csomópontokat használhatnak, speciális hardverkövetelményekkel és különböző konszenzusalgoritmusokkal, például a jogosítványigazolással (proof-of-authority), így magasabb tranzakciós átvitelt érhetnek el az első blokkláncrétegen (L1). Az Ethereum főhálózatán nagy tranzakcióátviteli teljesítmény érhető el a második blokkláncréteg (L2) skálázási megoldásaival.
 • Költség - A privát lánc működtetésének költségei elsősorban a lánc felállításához és kezeléséhez szükséges munkában, valamint a szerverek futtatásában mutatkoznak meg. Bár annak nincs költsége, hogy az Ethereum főhálózathoz csatlakozzon, minden tranzakció gázköltséget von maga után, amelyet etherben kell kifizetni. A metatranzakció-közvetítők kiküszöbölhetik, hogy a végfelhasználóknak vagy akár a vállalatoknak közvetlenül kelljen ethert tartaniuk és használniuk a tranzakcióikban. Egyes elemzések(opens in a new tab) kimutatták, hogy egy alkalmazás üzemeltetésének összköltsége alacsonyabb lehet a főhálózaton, mint egy privát lánc működtetése.
 • Csomóponti engedélyezés - Csak felhatalmazott csomópontok csatlakozhatnak a privát láncokhoz. Bárki felállíthat egy csomópontot az Ethereum főhálózatán.
 • Adatvédelem - A privát láncok adataihoz való hozzáférést elsősorban a hálózati hozzáférés korlátozásával lehet szabályozni, kifinomultabb szinten a hozzáférés-szabályozással és privát tranzakciókkal. A főhálózat L1 rétegére írt minden adat bárki számára hozzáférhető, így az érzékeny információkat láncon kívül kell tárolni és továbbítani, vagy titkosítani kell azokat. Az ilyen dizájnminták elterjedőben vannak (például Baseline, Nightfall), csakúgy mint az L2-es megoldások, melyek szétválasztják és az L1-en kívül kezelik az adatot.

Miért építsünk az Ethereum főhálózaton

A nyilvános blokkláncok egyik legfontosabb előnye a vállalkozások számára a monopóliummal szembeni ellenállás. Ha az Ethereum főhálózatot semleges játékvezetőként használja az üzleti tranzakciók koordinálására, nem kell megbíznia a másik vállalatban, amely felett a versenytársai irányítást vagy befolyást szerezhetnek, és így hátrányos helyzetbe hozhatják Önt. Egy nyílt, engedély nélküli és decentralizált platformon, amelyhez bárki csatlakozhat, használhat és hozzájárulhat, nincs olyan központi hatóság, amely a hatalmát arra használná, hogy előnyre tegyen szert Önnel szemben.

A vállalkozások 2016 óta kísérleteztek a blokklánctechnológiával, amikor elindították a Hyperledger, a Quorum és a Corda projekteket. Kezdetben a hangsúly főleg a privát, engedélyköteles, vállalati blokkláncokon volt, de 2019-től kezdődően elmozdult a gondolkodás a privát irányából a nyilvános blokkláncok felé az üzleti alkalmazások esetében. Paul Brody az Ernst & Youngtól beszélt(opens in a new tab) a nyilvános blokkláncokra történő fejlesztés előnyeiről, mely (az alkalmazástól függően) magasabb szintű biztonságot/megváltoztathatatlanságot, átláthatóságot, alacsonyabb birtoklási költséget, és a főhálózaton lévő többi alkalmazással történő interoperabilitási képességét nyújthatja (hálózati hatások). A közös referenciakeret megosztása a vállalkozások között elkerülhetővé teszi a szegregált rendszerek felesleges létrehozását, amelyek nem képesek kommunikálni, megosztani vagy szinkronizálni az információkat egymással.

Egy másik fejlesztés, mely a nyilvános blokkláncokra tereli a figyelmet a második blokkláncréteg (L2) elérhetősége. Az L2 elsősorban egy skálázási technológia, mely magas átvitelű alkalmazásokat tesz lehetővé a nyilvános blokkláncokon. De az L2 megoldások egy másik kihívásokra is megoldást nyújthatnak, melyek a vállalati fejlesztőket korábban a privát láncok választására kényszerítették(opens in a new tab).

Források

További olvasnivaló

Nem technikai információs anyagok annak megértéséhez, hogy a vállalkozások hogyan profitálhatnak az Ethereumból

Szervezetek

Különféle szervezetek számtalan együttműködésen alapuló erőfeszítést tettek azért, hogy az Ethereumot vállalkozásbarátabbá tegyék

 • Enterprise Ethereum Alliance(opens in a new tab) - Az EEA segíti a szervezeteket, hogy bevezessék és használják az Ethereum technológiáit mindennapi üzleti tevékenységükben. Célja az üzleti Ethereum felgyorsítása azáltal, hogy a szakmai és kereskedelmi támogatást, érdekérvényesítést és kutatást, szabványfejlesztést és ökoszisztéma-alapú bizalmi szolgáltatást nyújt.
 • Global Blockchain Business Council(opens in a new tab) - A GBBC a blokklánc-technológiai ökoszisztéma iparági szövetsége. A GBBC a politikai döntéshozók és a szabályozók bevonásával, rendezvények és mélyreható viták szervezésével, valamint a kutatás ösztönzésével elkötelezett a blokklánc további elfogadása mellett, hogy biztonságosabb, igazságosabb és működőképesebb társadalmakat hozzon létre.

Vállati fejlesztői anyagok

Termékek és szolgáltatások

 • 4EVERLAND(opens in a new tab) - API-okat, RPC szolgáltatásokat és eszközöket kínál decentralizált alkalmazások működtetésére és az Ethereumon való decentralizált tároláshoz
 • Alchemy(opens in a new tab) - API-szolgáltatásokat és -eszközöket szolgáltat az Ethereum alkalmazások fejlesztéséhez és monitorozásához
 • Blast(opens in a new tab) - egy API-platform, amely RPC/WSS API-okat biztosít az Ethereum archív főhálózathoz és a teszthálózatokhoz.
 • Blockapps(opens in a new tab) - a vállalati Ethereum-protokoll, az eszközkészlet és az API-ok implementációja, melyek a STRATO platformot alkotják
 • Chainstack(opens in a new tab) - az Ethereum főhálózatára és teszthálózataira biztosít infrastruktúrát, amelyet nyilvános és elkülönített vevői felhőkben hosztol
 • ConsenSys(opens in a new tab) - számos terméket és eszközt kínál az Ethereum fejlesztésére, valamint tanácsadási és egyedi fejlesztési szolgáltatásokat nyújt
 • Envision Blockchain(opens in a new tab) - az Ethereum főhálózatra szakosodott, vállalati fókuszú, tanácsadási és fejlesztési szolgáltatásokat nyújt
 • EY OpsChain(opens in a new tab) - beszerzési munkafolyamatot biztosít, melynek során ajánlatbekéréseket (RFQ), szerződéseket, rendeléseket és számlákat bocsát ki az Ön megbízható üzleti partnereiből álló hálózatán keresztül
 • Hyperledger Besu(opens in a new tab) - egy vállalati fókuszú, nyílt forráskódú Ethereum-kliens Apache 2.0 licensszel fejlesztve és Java nyelven írva
 • Infura(opens in a new tab) - skálázható API-hozzáférés az Ethereumhoz és az IPFS hálózatokhoz
 • Kaleido(opens in a new tab) - egy vállalati fókuszú fejlesztési platform, amely egyszerűsített blokklánc- és digitáliseszköz-alkalmazásokat kínál
 • NodeReal(opens in a new tab) - skálázható blokklánc-infrastruktúrát és API-szolgáltatókat biztosít a web3 ökoszisztémának
 • Provide(opens in a new tab) - vállalati zero-knowledge middleware
 • QuickNode(opens in a new tab) - megbízható és gyors csomópontokat biztosít magas szintű API-okkal, mint amilyen az NFT API, Token API stb., miközben egy egységes termékcsomagot és vállalati szintű megoldásokat szállít
 • Tenderly(opens in a new tab) - egy web3-fejlesztői platform, amely okosszerződés-fejlesztéshez, -teszteléshez, -monitorozáshoz és -működtetéshez biztosít hibakeresési, megfigyelhetőségi és infrastruktúrához kapcsolódó építőelemeket
 • Unibright(opens in a new tab) - egy blokklánc-specialistákból, tervezőkből, fejlesztőkőből és szaktanácsadókból álló csapat, több mint 20 év tapasztalattal az üzleti folyamatok és az integráció területén
 • Zeeve(opens in a new tab) - az Ethereumra való építéshez nyújt termékeket és eszközöket, valamint infrastruktúrát és API-okat biztosít vállalati web3 alkalmazásoknak.

Eszközök és könyvtárak

 • Baseline Project(opens in a new tab) - A Baseline Protocol egy olyan eszköz- és könyvtárkészlet, amely segít a vállalatoknak az összetett, többszereplős üzleti folyamatok és munkafolyamatok adatvédelmi szempontból történő koordinálásában, miközben az adatok a megfelelő nyilvántartási rendszerekben maradnak. A szabvány lehetővé teszi, hogy két vagy több állapotgép elérje és fenntartsa az adatok konzisztenciáját és a munkafolyamatok folytonosságát a hálózat közös referenciakeretként való használatával.
 • Chainlens(opens in a new tab) - SaaS és on-prem blokklánc adat- és elemzési platform a Web3 Labs-től
 • Ernst & Young 'Nightfall'(opens in a new tab) - egy alkalmazás az ERC-20, ERC-721 és ERC-1155 alkalmazások átvitelére zero-knowledge módon, optimista összesítés használatával
 • Truffle Suite(opens in a new tab) - blokkláncfejlesztési csomag (Truffle, Ganache, Drizzle)

Skálázási megoldások

A második blokkláncréteget (L2) olyan technológiák vagy rendszerek alkotják, melyek az Ethereumon (L1) futnak, öröklik a biztonsági tulajdonságait az L1-től és nagyobb tranzakciófeldolgozási kapacitást (átvitelt) biztosítanak, alacsonyabb tranzakciós illetékkel (működési költség) és gyorsabb tranzakciómegerősítéssel, mint az L1 esetében. A 2. rétegű skálázási megoldások biztonságát az 1. réteg szolgáltatja, de a blokklánc alkalmazások számára elérhetővé teszik, hogy több felhasználót, tevékenységet vagy adatot kezeljenek, mint amire az 1. réteg képes lenne. A legtöbbjük a kriptográfiában és a zéró-tudású (ZK) bizonyíték kapcsán elért fejlődési eredményeket használja, hogy növelje a teljesítményt és a biztonságot.

Amennyiben Ön az alkalmazását egy L2 skálázási megoldásra építi, az megoldhat több olyan problémát, mely korábban a cégeket arra késztette, hogy egy privát blokkláncon fejlesszenek(opens in a new tab), mégis megtartja a főhálózat előnyeit.

Vállalati alkalmazások a főhálózaton

Az alábbiakban néhány olyan vállalati alkalmazást talál, amelyeket a nyilvános Ethereum főhálózatra telepítettek

Fizetések

 • A Brave Browser(opens in a new tab) a felhasználóknak fizet, hogy hirdetéseket nézzenek, a felhasználók pedig fizetéssel támogathatják a kiadókat a Basic Attention Token segítségével.
 • hCaptcha(opens in a new tab) Botkizáró CAPTCHA rendszer, amely fizet a weboldal működtetőinek a felhasználók által végzett munkáért, akik a gépi tanulás számára jelölik az adatokat. Már telepítve van a Cloudflare-en is.
 • Az EthereumAds(opens in a new tab) lehetővé teszi a weboldal működtetőinek, hogy reklámhelyeket értékesítsenek és az Ethereum keresztül kapjanak érte pénzt

Pénzügy

Eszköztokenizálás

 • A Tinlake(opens in a new tab) követelések finanszírozását végzi tokenizált valós eszközökön keresztül, mint például a számlák, jelzálogok vagy műsorszolgáltatási jogdíjak
 • A RealT(opens in a new tab) révén a befektetők a világ minden részéről vásárolhatnak az amerikai ingatlanpiacon a szabályozásnak megfelelő, tokenizált résztulajdont.
 • Az AgroToken(opens in a new tab) mezőgazdasági anyagokat tokenizál és kereskedik velük
 • A Fasset(opens in a new tab) egy platform a fenntartható infrastruktúráért

Adatok notarizációja

 • BBVA(opens in a new tab) a véglegesített hitelek adatait hash-elik és a főhálózaton rögzítik
 • ANSA(opens in a new tab) Olaszország legnagyobb hírügynöksége az álhírek ellen küzd, és lehetővé teszi az olvasók számára, hogy a hírek eredetét a főhálózaton történő rögzítéssel ellenőrizzék
 • Verizon(opens in a new tab) Naplózza a sajtóközleményeket az Ethereumon a vállalati elszámoltathatóság és bizalom biztosítása érdekében
 • Breitling(opens in a new tab) az órák származását és javítási történetét rögzíti az Ethereumon
 • EthSign(opens in a new tab) feljegyezi az Ethereum-blokkláncra az aláírt elektronikus dokumentumokat

Ellátási lánc

 • A Morpheus.network(opens in a new tab) egy ellátásilánc-automatizálási platform, amely egy privát láncokból és a notarizált adatokat tartalmazó Ethereum főhálózatból álló hibridet vezetett be, és olyan cégek használják, mint a kanadai élelmiszer-, olaj- és gázelosztó Federated Co-op Ltd. vagy az argentin kisállateledel-gyártó Vitalcan
 • Minespider(opens in a new tab) ellátási lánc nyomon követése
 • EY OpsChain Network Procurement(opens in a new tab) egy beszerzési munkafolyamatot biztosít a cégek számára, melynek során ajánlatbekéréseket (RFQ), szerződéseket, rendeléseket és számlákat bocsát ki az Ön megbízható üzleti partnereiből álló hálózatán keresztül
 • Treum(opens in a new tab) átláthatóságot, nyomonkövethetőséget és kereskedési lehetőséget biztosít ellátási láncoknak blokklánc-technológia használatával
 • TradeTrust(opens in a new tab) az elektronikus fuvarleveleket (eBLs) ellenőrzi a nemzetközi szállításban

Biztosítás

Hitelesítő adatok és tanúsítványok

Eszközök

Ha szeretne valamit hozzáadni a listához, akkor tekintse át a közreműködésre vonatkozó instrukciókat.

Hasznosnak találta a cikket?