Ugrás a fő tartalomra

Decentralizált identitás

 • A hagyományos identitásrendszerek központosították az azonosítók kiadását, karbantartását és ellenőrzését.
 • A decentralizált identitás megszünteti a centralizált harmadik felektől való függőséget.
 • A kriptónak köszönhetően, a felhasználóknak újra van eszközük, hogy tárolják és kezeljék a saját azonosítójukat és tanúsítványaikat.

A virtuális identitás az életünk minden részét meghatározza napjainkban. Online szolgáltatások használata, bankszámla nyitás, szavazás a választásokon, ingatlan vásárlása, munkavállalás – mindegyikhez az identitás igazolása szükséges.

Azonban a hagyományos azonosításkezelési rendszerek hosszú ideje központosított szereplőkre támaszkodtak, akik kibocsátják, tárolják és kezelik az azonosítóinkat és . Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk irányítani az azonosítással kapcsolatos információinkat, és nem dönthetünk arról, hogy ki férhet hozzá a személyazonosító információinkhoz (PII), valamint hogy ezek a felek milyen mértékű hozzáférést kapnak.

Ezen problémák megoldására decentralizált azonosítási rendszerek állnak rendelkezésre, amelyeket nyilvános blokkláncokon, például az Ethereumon, építettek. A decentralizált azonosítás lehetővé teszi az egyének számára, hogy kezeljék az azonosítással kapcsolatos információikat. A decentralizált azonosítási megoldásokkal Ön is létrehozhat azonosítókat, illetve anélkül igényelhet és tárolhat tanúsítványokat, hogy központi hatóságokra, mint például szolgáltatók vagy kormányok, támaszkodna.

Mi az az identitás?

Az identitás az egyén önmagához való viszonyának értelmezése, egyedi jellemzők által meghatározva. Az identitás az egyént jelenti, azaz egy különálló emberi entitást. Jelenthet még nem emberi entitást is, mint például egy szervezetet vagy hatóságot is.

Mik az azonosítók?

Az azonosító egy olyan információ, mely sajátos identitásra vagy identitásokra mutat rá. A hétköznapi azonosítók többek között:

 • Név
 • Társadalombiztosítási szám / adószám
 • Mobilszám
 • Születési idő és hely
 • Digitális azonosítók, mint e-mail-cím, felhasználói név, avatár

Ezeket a hagyományos azonosítókat központi hatóságok bocsátják ki, tárolják és kontrollálják. Engedélyre van szükség a kormánytól ahhoz, hogy valaki megváltoztassa a nevét, vagy a közösségi média platformtól arra, hogy megváltoztassa a profilját.

A decentralizált identitás előnyei

 1. A decentralizált identitás növeli az egyénnek a saját azonosítói feletti kontrollját. A decentralizált azonosítók és tanúsítások anélkül igazolhatók, hogy egy központi hatóságra vagy egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra kellene támaszkodni.

 2. A decentralizáltidentitás-megoldások úgy képesek igazolni és kezelni egy felhasználó identitását, hogy nem kell megbízni egy másik félben, zökkenőmentes és védi a magán jellegű információkat.

 3. A decentralizált identitás a blokklánc-technológiát felhasználva teremt bizalmat a különböző felek között és a tanúsítások érvényességét igazolva nyújt kriptográfiai garanciát.

 4. A decentralizált identitás átvihetővé, hordozhatóvá teszi a identitáshoz kapcsolódó adatokat. A felhasználók a mobil tárcájukban tárolják a tanúsításokat és azonosítókat, és eldönthetik, hogy kivel osztják meg azokat. A decentralizált azonosítók és tanúsítások nem az azokat kibocsátó szervezet adatbázisába vannak zárva.

 5. A decentralizált identitás jól illeszkedik a most kialakuló technológiákhoz, mellyel az egyének anélkül tudják igazolni tulajdonukat vagy eredményeiket, hogy feltárnák, mi is az pontosan. Ez egy hatásos módja annak, hogy a bizalmat és a magán jelleget kombinálják olyan felhasználási módoknál, mint amilyen például a szavazás.

 6. A decentralizált identitás lehetővé teszi az mechanizmust, feltárva azt, amikor egyetlen ember több személynek adja ki magát egy adott játékban vagy azért, hogy teleszemetelje (spam) a rendszert.

A decentralizált identitás alkalmazásai

A decentralizált identitás számtalan esetben alkalmazható:

1. Univerzális bejelentkezés (login)

A decentralizált identitás segíthet, hogy a jelszóalapú bejelentkezésk helyett decentralizált hitelesítés legyen. A szolgáltatók tanúsításokat bocsáthatnak ki a felhasználóknak, amelyet az Ethereum-tárcájukban tárolnak. Például egy olyan tanúsítvány, ami egy , és hozzáférést biztosít egy online közösséghez.

Az Ethereumba való bejelentkezés(opens in a new tab) funkció ekkor lehető tenné a szervereknek, hogy megerősítsék a felhasználó Ethereum-számláját és lekérdezzék az ehhez szükséges tanúsításokat a számlacímükről. Ezáltal a felhasználónak nem kell hosszú jelszavakat megjegyeznie ahhoz, hogy különböző platformokat és weboldalakat érjen el, és így jobb felhasználói élményben lehet része.

2. Ügyfél-azonosítás (KYC)

Az online szolgáltatások használatakor a felhasználóknak tanúsításokat és hitelesítő adatokat kell megadniuk, mint például vezetői engedély vagy útlevél. Ez azonban aggodalomra adhat okot, mivel a magánjellegű információkkal visszaélhetnek, a szolgáltatók pedig nem tudják ellenőrizni a tanúsítások hitelességét.

A decentralizált identitás révén a cégek elhagyhatják a hagyományos ügyfél-azonosítást (KYC)(opens in a new tab), és ehelyett az ügyfelek identitását az igazolható bizonyítványok (VC) révén ellenőrizhetik. Ez csökkenti az azonosítások kezelésének költségét, és kivédi a hamis iratok használatát is.

3. Szavazás és online közösségek

Az online szavazás és a közösségi média két új alkalmazási területe a decentralizált identitásnak. Az online szavazások ki vannak téve a manipulációnak, főleg ha a rosszindulatú szereplők hamis identitásokat hoznak létre, hogy azokkal szavazzanak. A szavazás folyamatának integritását nagy mértékben növelné, ha az egyének a láncon belüli tanúsításokkal igazolnák magukat.

A decentralizált identitás segít olyan online közösségek létrehozásában, melyek mentesek a hamis profiloktól. Például minden felhasználónak igazolnia kell a kilétét egy láncon belüli azonosítási rendszerrel, mint amilyen az Ethereum Névszolgáltatás (ENS), és így kizárhatók a nem emberi résztvevők (bot).

4. Anti-Sybil védelem

A Sybil-támadás azt jelenti, hogy bizonyos egyének kijátsszák a rendszert, hogy az több embernek vegye őket, és így nagyobb befolyást tudjanak gyakorolni. A támogatást adó alkalmazások, melyek használnak, sebezhetők ezekkel a Sybil-támadásokkal szemben, mert a támogatás összege növekszik, ha több szavazat érkezik rá. Ez pedig arra ösztönzi a résztvevőket, hogy több identitással vegyenek részt a folyamatban. A decentralizált identitás megakadályozza ezt, mivel a résztvevők könnyedén igazolhatják, hogy valódi emberek, és nem kell hozzá specifikus, magán jellegű információkat feltárniuk magukról.

Mi az a tanúsítás?

A tanúsítás egy olyan állítás, melyet az egyik entitás ad a másikról. Az Amerikai Egyesült Államokban a vezetői engedélyt a Gépjárművekkel foglalkozó hivatal (egyik entitás) bocsátja ki, mellyel tanúsítja, hogy az illető személy (másik entitás) autót vezethet.

A tanúsítás nem azonos az azonosítókkal. A tanúsításhoz szükség van azonosítókra, hogy egy sajátos identitásra hivatkozzanak, és az ehhez tartozó valamilyen jellemzőről adjanak egy állítást. Tehát a jogosítvány tartalmaz azonosítókat (név, születési idő, cím), ugyanakkor tanúsítja az autóvezetési jogosultságot.

Mik azok a decentralizált azonosítók?

A hagyományos azonosítók, mint a hivatalos név vagy e-mail-cím, harmadik személyen múlnak – a kormányokon és az e-mail-szolgáltatókon. A decentralizált azonosítók (DID) különböznek ezektől – ezeket nem egy központi hatóság állítja ki, kezeli vagy kontrollálja.

A decentralizált azonosítókat az egyének állítják ki, kezelik és kontrollálják. Az is egy decentralizált azonosító. A felhasználó annyi számlát hozhat létre, amennyit csak akar, anélkül hogy bárki engedélyére szükség lenne vagy egy központ nyilvántartásban kellene tárolni azokat.

A decentralizált azonosítókat elosztott főkönyveken () vagy tárolják. Ennek okán a DID-ekre az jellemző, hogy globálisan egyediek, sokrétűen felhasználhatók és kriptográfiával ellenőrizhetők(opens in a new tab). A decentralizált azonosító különféle entitásokhoz kapcsolódhat, mint emberek, szervezetek vagy kormányzati szervek.

Mi teszi lehetővé a decentralizált azonosítók használatát?

1. Nyilvánoskulcs-kriptográfia

A nyilvánoskulcs-kriptográfia egy olyan információbiztonsági lépés, amely az entitás számára egy és egy hoz létre. A nyilvános kulcson alapuló a blokklánchálózatok arra használják, hogy igazolják a felhasználók identitását és a digitális eszközök tulajdonjogát.

Néhány decentralizált azonosító, mint amilyen az Ethereum-számla, egyaránt rendelkezik nyilvános és privát kulccsal. A nyilvános kulcs meghatározza a számla birtokosát, miközben a privát kulcs aláírhatja az adott számlához tartozó üzeneteket, illetve feloldhatja azok titkosítását. A nyilvánoskulcs-kriptográfia igazolja az entitások identitását, megakadályozza, hogy valaki más felöltse azt vagy hamisat használjon – mindezt a kriptográfiai aláírás(opens in a new tab) révén, amely minden állítást igazol.

2. Decentralizált adattárolók

A blokklánc egy igazolható adatnyilvántartásként működik: az információk nyilvános, decentralizált tárhelye, melynek használatakor nem kell megbízni egy központi szereplő (jóhiszemű) magatartásában. A nyilvános blokkláncok létezése miatt nincs többé szükség arra, hogy az azonosítókat központi nyilvántartásokban tárolják.

Ha valaki szeretné egy decentralizált azonosító érvényességét ellenőrizni, akkor a blokkláncon megkeresheti a hozzá tartozó nyilvános kulcsot. Ez különbözik a hagyományos azonosítóktól, ahol harmadik entitás tudja csak igazolni azt.

A decentralizált azonosítók és a tanúsítás hogyan teszi lehetővé a decentralizált identitást?

A decentralizált identitás az az elképzelés, hogy az identitáshoz kapcsolódó információkat mindenki maga kontrollálja, azok privátak és hordozhatók, átvihetők, melynek az elsődleges építőkövei a decentralizált azonosítók és a tanúsítások.

A decentralizált identitás kontextusában a tanúsítások (más néven Igazolható bizonyítványok vagy hitelesítő adatok / VC(opens in a new tab)) olyan hamisításmentes, kriptográfiailag igazolható állítások, melyeket a kibocsátó készít. Minden tanúsítás vagy igazolható bizonyítvány, amit egy entitás (például egy szervezet) kiállít, az kapcsolódik az ő decentralizált azonosítójukhoz (DID).

Mivel a DID-ek a blokkláncon vannak tárolva, ezért bárki ellenőrizni tudja a tanúsítás érvényességét azáltal, hogy megnézi az Ethereumon a kiállító DID-jét. Lényegében az Ethereum-blokklánc olyan, mint egy globális könyvtár, ahol az adott entitásokhoz kapcsolódó decentralizált azonosítókat igazolni lehet.

A decentralizált azonosítók teszik lehetővé, hogy a tanúsításokat a kiállító maga kontrollálja és azok igazolhatók legyenek. Ha a kiállító már nem is létezik, a tanúsítást kapó entitás mindig rendelkezik annak eredetének és érvényességének bizonyítékával.

A decentralizált azonosítók elengedhetetlenek abban is, hogy megvédjék a személyes adatok magán jellegét a decentralizált identitás révén. Például, ha egy egyén beadja egy tanúsítás bizonyítékát (egy vezetői engedélyt), akkor az azt igazoló félnek nem kell ellenőrizni a bizonyítékban található adatok érvényességét. Ehelyett az ellenőrző félnek csak a tanúsítás eredetiségének kriptográfiai garanciáira, valamint a kiállító szervezet identitására van szükség ahhoz, hogy a bizonyíték érvényességét megállapítsa.

A tanúsítások típusai a decentralizált identitás esetében

A tanúsítások tárolása és visszakeresése az Ethereumon alapuló, identitáshoz kötődő ökoszisztémában eltérően működik, mint a hagyományos identitáskezelés. Különféle megközelítések léteznek, hogyan állítják ki, tárolják és igazolják a tanúsításokat a decentralizált identitást biztosító rendszerekben:

Blokkláncon kívüli tanúsítások

A blokkláncon való tanúsítástárolással kapcsolatban felmerül az a konszern, hogy olyan információkat tartalmazhat, melyeket az egyének privát módon szeretnének kezelni. Az ilyen tanúsítások tárolása az Ethereum-blokkláncon, annak nyilvános természete miatt nem előnyös.

Erre az a megoldás, hogy a kiállított tanúsításokat a felhasználók láncon kívül tartják digitális tárcákban, de azok alá vannak írva a kiállító decentralizált azonosítójával (DID), mely a láncon belül elérhető. Ezeket a tanúsításokat JSON Web Tokenként(opens in a new tab) kódolják, és tartalmazzák a kiállító digitális aláírását – így a láncon kívüli azonosítási igényeket könnyedén igazolni tudja.

A következő példa elmagyarázza a láncon kívüli tanúsításokat:

 1. Egy egyetem (kiállító) létrehoz egy tanúsítást (egy digitális egyetemi diplomát), aláírja azt a kulcsaival, és átadja Bobnak (az identitás tulajdonosának).

 2. Bob egy állásra jelentkezik és igazolni akarja iskolai tanulmányait a munkaadónak, ezért megosztja vele a tanúsítást a mobil tárcájából. A vállalat (ellenőrző) ekkor megbizonyosodhat a tanúsítás érvényességéről azáltal, hogy megnézi a kiállító DID-jét (pl. az Ethereumon lévő nyilvános kulcsát).

Blokkláncon kívüli tanúsítások állandó eléréssel

Ebben az elrendezésben a tanúsításokat átalakítják JSON file-okká és a láncon kívül tárolják (ideálisan egy decentralizált felhőben, mint a IPFS vagy a Swarm). Azonban a JSON-fájl a láncon van eltárolva és egy DID-hez kapcsolódik egy láncon belüli nyilvántartáson keresztül. A kapcsolódó DID lehet a tanúsítás kiállítójáé vagy azé, aki azt kapta.

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a tanúsítások állandóan elérhetők legyenek a blokkláncon, miközben a kapcsolódó információk titkosítottak és igazolhatók. Mivel a privát kulcs tulajdonosa titkosítani tudja az információt, ezért képes szelektív módon nyilvánossá tenni azt.

Blokkláncon belüli tanúsítások

A blokkláncon belüli tanúsítások vannak tárolva az Ethereum-blokkláncon. Az okosszerződés (ami nyilvántartásként működik) hozzáköti a tanúsítást egy kapcsolódó, láncon belüli decentralizált azonosítóhoz (egy nyilvános kulcshoz).

A következő példa bemutatja, hogyan működik a láncon belüli tanúsítás a gyakorlatban:

 1. Egy cég (XYZ vállalat) azt tervezi, hogy egy okosszerződésen keresztül tulajdonosi részvényeket ad el, de csak olyan vásárlókat fogad el, akiknek a háttere ellenőrizve lett.

 2. XYZ vállalat a háttérellenőrzéssel megbízott cégtől láncon belüli tanúsításokat kap az Ethereumon. Ez a tanúsítás igazolja, hogy az egyén megfelelt az ellenőrzés során, de nem tárja fel semmilyen személyes adatát.

 3. A részvényeket eladó okosszerződés meg tudja nézni az átvilágított vevőkre vonatkozó nyilvántartási szerződést, így meghatározhatja, hogy kik vásárolhatnak részvényt.

Egyénhez kötött tokenek és identitás

Az egyénhez kötött tokeneket(opens in a new tab) () arra lehet használni, hogy egy adott tárcához tartozó egyedi információkat gyűjtsenek. Ez gyakorlatilag létrehoz egy egyedi, láncon belüli identitást, amely egy adott Ethereum-címhez kötődik, és eredményeket (mint egy online tanfolyam elvégzése vagy egy játékban elért szint) vagy közösségi részvételt jelentő tokeneket foglal magába.

Használjon decentralizált identitást

Számtalan ambiciózus projekt használja az Ethereumot a decentralizált identitási megoldások alapjaként:

 • Ethereum Névszolgáltatás (ENS)(opens in a new tab)Egy decentralizált névadó rendszer a láncon belüli, gép által kiolvasható azonosítókra, mint amilyenek az Ethereum-tárcacímek, a tartalomra vonatkozó hash-kódok és a metaadatok.
 • SpruceID(opens in a new tab)Egy decentralizált identitási projekt, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználók a digitális identitásukat Ethereum-számlákkal és ENS-profilokkal kontrollálják ahelyett, hogy harmadik személyre támaszkodnának.
 • Ethereum tanúsítási szolgáltatás (EAS)(opens in a new tab)Egy decentralizált főkönyv/protokoll láncon belüli vagy láncon kívüli tanúsítások készítésére.
 • Proof of Humanity(opens in a new tab)Az emberség igazolása (PoH) egy közösségi identitás igazolására készült rendszer, mely az Ethereumra épül.
 • BrightID(opens in a new tab)Egy decentralizált, nyílt forráskódú, közösségi identitási hálózat, amely új módot keres az azonosításra egy közösségi gráf megalkotásával és elemzésével.
 • walt.id(opens in a new tab)Nyílt forráskódú, decentralizált identitás- és tárcainfrastruktúra, amely lehetővé teszi a fejlesztőknek és szervezeteknek, hogy kihasználják a szuverén identitást, valamint az NFT-ket/SBT-ket.

További olvasnivaló

Cikkek

Videók

Közösségek

Hasznosnak találta az oldalt?

Weboldal utoljára frissítve: 2024. július 10.

Ismerje meg

 • Tanulási központ
 • Mi az Ethereum?
 • Mi az ether (ETH)?
 • Ethereum tárcák
 • Mi az a Web3?
 • Okosszerződések
 • Gas fees
 • Csomópont futtatása
 • Ethereum-biztonság és átverés elleni védelem
 • Kvízközpont
 • Ethereum szógyűjtemény

Használat

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)
 • Rólunk
 • Ethereum márkanév
 • Magatartási szabályok
 • Állások
 • Adatvédelmi szabályzat
 • Felhasználási feltételek
 • Süti (Cookie) szabályzat
 • Sajtókapcsolat(opens in a new tab)