Ugrás a fő tartalomra

Oldal legutoljára frissítve: 2023. augusztus 15.

Összegzés

#

51% attack (51%-os támadás)

Egy decentralizált hálózat ellen irányuló támadás, amikor egy csoport irányítja a csomópontok többségét. Ez lehetővé tenné számukra, hogy meghamisítsák a blokkláncot tranzakciók visszaállításával és ether vagy más token kétszeres elköltésével.

A

account (számla)

Egy objektum, mely egy címet, egy egyenleget, egy nonce-t, és opcionálisan tárhelyet és kódot tartalmazhat. Egy számla lehet szerződéses számla vagy egy külső tulajdonú számla (EOA).

address (cím)

Általánosságban ez egy EOA-t vagy egy szerződést reprezentál, mely fogadhat (cél cím) vagy küldhet (eredő cím) tranzakciókat a blokkláncon. Pontosabban ez egy ECDSA publikus kulcs Keccak hashének jobb oldalra eső 160 bitje.

assert

A Solidity-ben, az assert(false) a 0xfe opkódra fordítódik, mely egy érvénytelen opkód, ami felhasználja az összes megmaradt gázt és visszaállítja a változásokat. Ha egy assert() állítás meghiúsul, akkor valami nagyon rossz és váratlan történik, és meg kell javítanod a kódot. Az assert() kódot, olyan feltételek elkerülésére kell használnod, melynek soha sem szabad megtörténnie.

attestation (tanúsítás)

Egy validátor szavazata egy Beacon Chain vagy egy shard blokkra. A validátoroknak tanúsítaniuk kell a blokkokat, jelezve, hogy egyetértenek a blokk által javasolt állapottal.

B

Beacon Chain

Egy Eth2 fejlesztés, mely az Ethereum hálózat koordinátora lesz. Bevezeti a letétbizonyítékot és a validátorokat az Ethereumra. Idővel össze fog olvadni a főhálózattal.

big-endian

Helyzeti számábrázolás, ahol a legfontosabb számjegy az első a memóriában. A little-endian az ellentéte, ahol a legkevésbé jelentős számjegy az első.

blokk

A szükséges információ (egy blokk fejléc) gyűjteménye a befoglalt tranzakciókról, és más blokk fejlécek halmaza, melyet ommereknek hívunk. A blokkokat a bányászok adják hozzá az Ethereum hálózathoz.

blokklánc

Az Ethereumban blokkok sorozatát jelenti, melyeket a proof-of-work rendszer érvényesít, mindegyik kapcsolódik az előzőhöz egészen a genezis blokkig. Nincsen blokk méret határ, ehelyett gáz limitet használunk.

bytecode

Egy absztrakt utasításkészlet, amelyet egy szoftver fordító vagy virtuális gép általi hatékony végrehajtásra terveztek. Az emberek által is olvasható forráskóddal ellentétben a bájtkód numerikus formátumban van kifejezve.

Byzantium fork (Byzantium elágazás)

Az első a két hard forkból a Metropolis fejlesztési szinthgez. Tartalmazta az EIP-649 Metropolis nehézség bomba késeltetést és a blokk jutalom csökkentését, ahol az Ice Age el lett tolva 1 évvel és a blokk jutalom lecsökkent 5 etherről 3 etherre.

C

compiling (fordítás)

Egy magas szintű nyelvben (pl.: Solidity) írt kód átkonvertálása egy alacsonyabb szintű nyelvre (pl.: EVM bájtkód).

committee (bizottság)

Legalább 128 validátorból álló csoport, akiket hozzárendeltek a beacon vagy shard blokkok validálására véletlenszerűen a Beacon Chain által.

consensus (konszenzus)

Ha számos csomópont (általában a legtöbb csomópont a hálózaton) ugyanazokkal a blokkokkal rendelkezik a saját lokálisan validált legjobb blokkláncukon. Nem összekeverendő a konszenzus szabályokkal.

consensus rules (konszenzus szabályok)

A blokk érvényesítési szabályai, amelyeket a teljes csomópontok követnek, hogy más csomópontokkal konszenzusban maradjanak. Nem összekeverendő a konszenzussal.

Constantinople fork (Constantinople elágazás)

A Metropolis fázis második része, eleinte 2018 közepére tervezték. Egy váltást tartalmazott volna egy hibrid proof-of-work/proof-of-stake konszenzus algoritmusra más változtatásokkal együtt.

contract account (szerződéses számla)

Egy számla, mely kódot tartalmaz, mely lefut, amikor kap egy tranzakciót egy másik számláról (EOA vagy szerződéses).

contract creation transaction (szerződés létrehozó tranzakció)

Egy speciális tranzakció, a zéró címmel mint a fogadó, melyet arra használunk, hogy egy szerződést regisztráljunk és rögzítsük az Ethereum blokkláncra.

A kereszt kapcsolat egy összesítést ad vissza egy shard állapotáról. Így fognak a shard láncok kommunikálni egymással Beacon Chain-en keresztül a proof-of-stake rendszerben.

D

Decentralized Autonomous Organization (DAO)

Egy olyan vállalat vagy szervezet, amely hierarchikus menedzsment nélkül működik. A DAO utalhat a "The DAO" nevű szerződésre, melyet 2016 április 30.-án indítottak, és 2016 júniusában meghackeltek; ez végül erősen motiválta a hard forkot (DAO kódnév) az 1,192,000 blokkban, mely visszaállította a meghackelt DAO szerződést és az Ethereum és az Ethereum Classic szétválását okozta két rivális rendszerré.

Dapp

Decentralizált alkalmazás. Legalább egy okosszerződés és egy webes felhasználói felület. Tágabb értelemben egy dapp egy olyan web alkalmazás, mely egy decentralizált, peer-to-peer infrastruktúra szolgáltatásra épült. Továbbá sok dapp tartalmazhat decentralizált tárhelyet és/vagy egy üzenetküldő protokollt és platformot.

decentralizált tőzsde (DEX)

Egy dapp típus, mellyel tokeneket cserélhetsz a peerekkel a hálózaton. Szükséged lesz etherre a használatukhoz (a tranzakciós díjak kifizetésére) de nincsenek kitéve a földrajzi megszorításoknak, mint a centralizált tőzsdék – bárki használhatja őket.

deed

Lásd nem felcserélhető token (NFT)

defi

A "decentralized finance", vagyis "decentralizált pénzügy" rövidítése, amely olyan Dappok széles kategóriája, melyeknek célkitűzése blokklánc alapú pénzügyi szolgáltatások létrehozása, köztes szereplők nélkül, így bárki részt vehet benne internetkapcsolattal.

difficulty (nehézség)

Egy hálózati szintű beállítás, mely beszabályozza, hogy mennyi számítás szükséges egy proof-of-work létrehozásához.

difficulty bomb (nehézség bomba)

A proof-of-work nehézség tervezett exponenciális megnövelése, mely motiválja a proof-of-stake-re történő átállást, csökkenti a forknak a változásait

digitális aláírás

Egy rövid adat sztring, melyet egy felhasználó hoz létre egy dokumentumhoz egy privát kulcs használatával úgy, hogy bárki a hozzátartozó publikus kulccsal, az aláírással és a dokumentummal hitelesíteni tudja, hogy (1) a dokumentumot "aláírta" a bizonyos privát kulcs tulajdonosa, és (2) a dokumentum nem változott miután aláírták.

E

elliptikus görbe digitális aláírás algoritmus (ECDSA)

Az Ethereum által használt kriptográfiai algoritmus, mely biztosítja, hogy a javakat csak a tulajdonosok költhetik el.

epoch (korszak)

Egy 32 slotból álló periódus (6.4 perc) a Beacon Chain-által koordinált rendszerben. A validátor bizottságokat összekeverik minden korszakban biztonsági okokból. Minden korszakban esély van a lánc véglelesítésére.

Ethereum Fejlesztési Javaslatok (EIP-k)

Tervezési dokumentum, amely információkat nyújt az Ethereum közösség számára, és ismerteti a javasolt új funkciót, annak folyamatait vagy környezetét (lásd ERC).

Ethereum Name Service (ENS)

Az ENS jegyzés az egyedüli, központi szerződés, mely egy leképezést szolgáltat a domén nevek és a tulajdonosok és a feloldók között, ahogy az EIP 137-ben elő van írva.

Olvass róla többet a ens.domains(opens in a new tab)

entrópia

A kriptográfia kontextusában a megjósolhatóság hiányát vagy a véletlenszerűség mértékét jelenti. Amikor titkos információkat generálunk, mint a privát kulcsok, az algoritmusok általában egy magas entrópia forrásra támaszkodnak, hogy biztosítsák a kimenet megjósolhatatlanságát.

externally owned account (EOA)

Egy emberi felhasználók által vagy számára létrehozott számla az Ethereum hálózaton.

Ethereum Request for Comments (ERC)

Néhány EIP-hez tartozó címke, melyek specifikus Ethereum használati szabványokat definiálnak.

Ethash

Az Ethereum 1.0 munkabizonyíték algoritmusa.

Olvass róla többet a eth.wiki oldalon(opens in a new tab)

ether

Az Ethereum ökoszisztéma által használt natív kriptovaluta, mely fedezi a gáz költségeket tranzakciók végrehajtásakor. Írásban találkozhatunk vele ETH-ként vagy a Ξ szimbólumként is, ami a nagybetűs görög kszí karakter.

events (események)

Az EVM logolási lehetőségeinek használatát teszi lehetővé. A dappok figyelhetik az eseményeket és a használatukkal JavaScript callback függvényeket triggerelhetnek az felhasználói felületen.

Ethereum virtuális gép (EVM)

Egy stack alapú virtuális gép, mely bájtkódot futtat. Az Ethereumban a lefutási modell előírja, hogyan fog a rendszerállapot megváltozni adott bájtkód sorozattól és a környezeti adatok egy kis sorától. Ez a virtuális állapot gép formális modelljében van előírva.

EVM assembly nyelv

Az EVM bájtkód emberek számára is olvasható változata.

F

fallback függvény

Egy alap függvény, mely adat vagy deklarált függvény név hiánya esetén hívódik meg.

faucet (csap)

Egy okosszerződés által működtetett szolgáltatás, mely javakat bocsájt ki ingyenes teszt ether formájában, melyet a tesztneten lehet használni.

véglegesség

A véglegesség a garancia arra, hogy az adott tranzakciók egy bizonyos idő előtt nem fognak megváltozni és nem lehet visszavonni őket.

finney

Az ether egyik részegysége. 1 finney = 1015 wei. 103 finney = 1 ether.

fork (elágazás)

Egy protokoll változtatás, mely egy alternatív lánc létrejöttét vonja magával, vagy egy átmeneti eltérés két potenciális blokk útvonal között bányászat közben.

fraud proof (csalási bizonyítás)

Bizonyos 2. réteg megoldások biztonsági modellje, ahol a sebesség növelése érdekében a tranzakciókat csoportokba összegzik és egy tranzakcióként továbbítják az Ethereumra. Érvényesnek feltételezzük őket, de meg lehet kérdőjelezni, ha csalást feltételezünk. Ekkor lefut egy csalási bizonyítás, mely ellenőrzi, hogy történt-e csalás. Ez a módszer növeli a lehetséges tranzakciók mennyiségét mialatt fenntartja a biztonságot. Néhány összegző érvényességi bizonyítást használ.

frontier

Az Ethereum kezdeti teszt fejlesztési fázisa, mely 2015 júliusától 2016 márciusáig tartott.

G

gas (gáz)

Egy virtuális üzemanyag, melyet az Ethereumon használunk okosszerződések végrehajtására. Az EVM egy könyvelési mechanizmust használ, amivel méri a gázfogyasztást és behatárolja a számítási kapacitások fogyasztását (lásd Turing teljes).

gas limit (gáz limit)

A gáz maximális mennyisége, amit egy tranzakció vagy egy blokk elfogyaszthat.

genesis blokk

Egy blokklánc első blokkja, amit egy adott hálózat és a kriptovalutája elindítására használnak.

geth

Go Ethereum. Az Ethereum egyik legprominensebb implementációja Go-ban írva.

Olvass róla többet a geth.ethereum.org oldalon(opens in a new tab)

gwei

A gigawei rövidítése, az ether egyik részegysége, gyakran a gáz díjak elszámolására használjuk. 1 gwei = 109 wei. 109 gwei = 1 ether.

H

hard fork

A blokklánc permanens eltérése; más néven hard-forking változás. Gyakran előfordul, amikor a nem frissített csomópontok nem tudnak blokkokat validálni, melyet a frissített csomópontok hoztak létre, akik az új konszenzus szabályokat követik. Nem összetévesztendő a forkkal, soft forkkal, software forkkal, vagy a Git forkkal.

hash

Egy változó méretű bemenet fix hosszúságú lenyomata, melyet egy hash függvény állít elő. (Lásd keccak-256)

HD tárca

Egy tárca, mely a hierarchikus determinisztikus (HD) kulcs létrehozást és átutalási protokollt használja.

Olvass róla többet a github.com oldalon(opens in a new tab)

HD tárca seed

Egy érték, melyet a master privát kulcs és a master lánc kód generálásához használnak a HD tárcáknál. A tárca seed reprezentálható mnemonikus szavakkal, így az embereknek könnyebb lemásolni és tárolni a privát kulcsokat.

homestead

Az Ethereum második fejlesztési fázisa, mely 2016 márciusában indult el az 1,150,000 számú blokknál.

I

Inter-exchange Client Address Protocol (ICAP)

Egy Ethereum cím kódolás, mely részben kompatibilis az International Bank Account Number (IBAN) kódolással, és sokoldalú, checksum ellenőrzött és interoperábilis kódolást kínál az Ethereum címek számára. Az ICAP címek az új IBAN pszeudo-ország kódot használják- XE, mely az "eXtended Ethereum" névből következik, ahogy a nem-hivatalos valuták használják (pl.: XBT, XRP, XCP).

Ice Age

Egy Ethereum hard fork a 200,000 blokknál, mely bevezeti az exponenciális nehézségi növelést (más névennehézségi bomba), hogy a proof-of-stake-re való átállást motiválja.

integrált fejlesztői környezet (IDE)

Egy felhasználói felület, mely általában egy kód szerkesztőt, egy fordítót, egy runtime-ot és egy debuggert egyesít.

immutable deployed code problem (nem megváltoztatható kód problémája)

Amint egy szerződés (vagy könyvtár) kód telepítésre került, megváltoztathatatlanná válik. A standard szoftverfejlesztési gyakorlat a lehetséges bugok javítására és új funkciók hozzáadására támaszkodik, így ez egy kihívást jelent az okosszerződés fejlesztésnél.

internal transaction (belső tranzakció)

Egy tranzakció egy szerződéses számláról egy másik szerződéses számlára vagy egy EOA-ra (lásd üzenet).

K

kulcsszármaztatási függvény (KDF)

Más néven "jelszó nyújtó algoritmus", melyet a keystore formátumok használnak, hogy védekezzenek a brute-force, dictionary és a szivárvány tábla támadásokkal szemben a jelszó titkosításoknál a jelszó ismételt hashelésével.

keccak-256

Az Ethereumban használt kriptográfiai hash függvény. A Keccak-256 SHA-3-ként lett szabványosítva.

keystore fájl

Egy JSON kódolású fájl, mely egy (véletlenszerűen generált) privát kulcsot tartalmaz, melyet egy jelszó titkosít magasabb fokú biztonságért.

L

layer 2 (2. réteg)

Egy fejlesztési terület, mely az Ethereum protokollra épített fejlesztési rétegekre fókuszál. Ezek a fejlesztések a tranzakciókhoz sebességhez, olcsóbbtranzakciós díjakhoz és a privát tranzakciókhoz kapcsolódnak.

LevelDB

Egy nyílt forráskódú on-disk, kulcspár tároló, mely egy könnyű, egyedi célú könyvtárként van implementálva több kapcsolódással más platformokhoz.

library (könyvtár)

Egy speciális szerződés típus, melynek nincsenek payable függvényei, fallback függvényei vagy adattárolója. Így nem tud ethert tartani vagy kapni, illetve adatot tárolni. Egy könyvtár korábban telepített kódként szolgál, melyet más szerződések meghívhatnak read-only számítás céljából.

lightweight client (könnyű kliens)

Egy Ethereum kliens, mely nem tárolja a blokklánc lokális másolatát, nem validál blokkokat és tranzakciókat. Egy tárca funkcionalitását szolgáltatja és tranzakciókat tud létrehozni és közvetíteni.

M

Mainnet (főhálózat)

A "main network" rövidítése, ez a fő nyilvános Ethereum blokklánc. Valódi ETH, valódi érték, és valódi következmények. 1. rétegként is hivatkozunk rá, amikor a 2. rétegű skálázhatósági megoldásokról beszélünk. (Ezenkívül lásd tesztnet)

Merkle Patricia fa

Egy adat struktúra az Ethereumban, mellyel hatékonyan lehet kulcs-érték párokat tárolni.

message (üzenet)

Egy belső tranzakció, mely sosincs sorba rendezve és csak az EVM belül kerül elküldésre.

message call (üzenet hívás)

Egy üzenet átadása egyik számláról egy másikba. Ha a cél számla összeköttetésben van EVM kóddal, akkor a VM elindul az adott objektum állapotával és az üzenettel, mellyel meghívták.

Metropolis

Az Ethereum harmadik fejlesztési fázisa, mely 2017 októberében indult el.

miner (bányász)

Egy hálózati csomópont, mely érvényes munkabizonyítékokat keres az új blokkoknak ismételt hasheléssel (lásd Ethash).

N

network (hálózat)

Az Ethereum hálózatra utal, mely egy peer-to-peer hálózat, mely tranzakciókat és blokkokat terjeszt az összes Ethereum csomópont (hálózati résztvevő) számára.

nem felcserélhető token (NFT)

Más néven "deed", ez egy token szabvány, melyet az ERC-721 javaslat vezetett be. Az NFT-ket nyomon lehet követni és kereskedni velük, de minden egyes token egyedi és különböző; nem felcserélhetőek, mint az ERC-20 tokenek. Az NFT-k tulajdonjogot reprezentálhatnak digitális vagy fizikai eszközöknél.

node (csomópont)

Egy szoftver kliens, mely részt vesz a hálózatban.

nonce

A kriptográfiában egy olyan érték, melyet csak egyszer lehet felhasználni. Az Ethereum kétféle nonce-ot használ -a számla-nonce a tranzakciók számlán történő nyilvántartásához szükséges, és a tranzakciók megismétlésével történő támadások megelőzésére használja a hálózat; a munkabizonyíték-nonce pedig az a blokkban használt véletlenszerű érték, amely munkabizonyítékként szolgál.

O

ommer (vagy uncle - nagybácsi) blokk

Amikor egy bányász talál egy érvényes blokkot, lehetséges, hogy egy másik bányász már nyilvánosságra hozott egy másik blokkot, ami előbb kerül be a blokkláncba. Ez az érvényes, ugyanakkor elavult blokk ommerként bekerülhet a blokkláncba az újabb blokkok által, és részleges blokk-jutalomban részesülhet. Az "ommer" kifejezés a szülő-blokk testvér-blokkjának gender-semleges formája, de néha "uncle", azaz "nagybácsi" blokként is hivatkoznak rá.

Optimistic rollup (Optimistic típusú összevont tranzakciók)

Olyan összevont tranzakció, amely csalási bizonyítást használ annak érdekében, hogy növelje a 2. rétegen végrehajtható tranzakciók számát, ugyanakkor a főhálózat (1. réteg) biztonsági protokollját használja. Ellentétben egy hasonló 2. réteges megoldással, a Plasmával, az Optimistic típusú összevont tranzakciók komplexebb tranzakciókat is képesek kezelni - az EVM-ben bármi lehetséges. Vannak azonban késleltetési problémái a Zero-knowledge típusú összevont tranzakciókhoz képest, mivel egy tranzakciót meg lehet kérdőjelezni egy csalási bizonyítással.

P

parity

Az Ethereum kliens szoftver egyik legprominensebb, interoperábilis implementációja.

Plasma

Egy 2. rétegesskálázási megoldás, mely csalási bizonyításokat használ, mint az optimista összegzők. A Plasma csak egyszerű tranzakciókra alkalmas, mint az egyszerű token átutalás vagy cserélés.

private key (secret key) / privát kulcs (titkos kulcs)

Egy titkos szám, mely lehetővé teszi az Ethereum felhasználóknak, hogy bizonyítsák a tulajdonjogukat egy számlához vagy szerződéshez egy digitális aláírással (lásd publikus kulcs, cím, ECDSA).

proof-of-stake (PoS) / letétbizonyíték

Egy metódus, mellyel egy kriptovaluta blokklánc protokoll eléri az elosztott konszenzust. A PoS utasítja a felhasználókat, hogy bizonyítsák a tulajdonjogukat egy bizonyos összegű kriptovaluta felett (a "letétük" a hálózatban) azért, hogy részt vehessenek a tranzakciók validálásában.

proof-of-work (PoW) / munkabizonyíték

Egy adatsor (a bizonyíték), melynek megtalálása jelentős mennyiségű számítást igényel. Az Ethereumban a bányászoknak meg kell találniuk a numerikus megoldását az Ethash algoritmusnak, mely eléri a hálózati szintű nehézségi célt.

public key (publikus kulcs)

Egy a privát kulcsból egy egyirányú függvénnyel származtatott szám, amelyet nyilvánosan meg lehet osztani, és bárki felhasználhatja az ehhez tartozó privát kulccsal készült digitális aláírások hitelesítéséhez.

R

receipt (visszaigazolás)

Egy Ethereum kliens által visszadott adat, mely egy adott tranzakció eredményét reprezentálja, beleértve a tranzakció hash-t, a blokk számát, a felhasznált gáz mennyiséget, és, egy okosszerződés telepítés esetében, a szerződés címét.

re-entrancy attack (újbóli belépés támadás)

Egy támadás, mely során egy támadó szerződés meghívja az áldozat szerződés egyik függvényét úgy, hogy újra meghívja a függvényt lefutás közben rekurzívan. Ez például a pénz ellopását eredményezheti úgy, hogy kihagy egy pár lépést az áldozat szerződéséből, mely frissítené az egyenlegeket vagy számolná a kiutalási mennyiségeket.

reward (jutalom)

Egy minden egyes blokkban jelenlévő ether mennyiség, mely a jutalom a bányásznak, aki megtalálta a proof-of-work megoldást.

Recursive Length Prefix (RLP)

Egy Ethereum fejlesztők által megtervezett kódolási szabvány tetszőlegesen komplex és tetszőlegesen hosszú objektumok (adat struktúrák) kódolására és sorosítására.

rollups (összevont tranzakciók)

A 2. réteg skálázódásának egyik módszere, amely több tranzakciót gyűjt össze, és egyszerre, egyetlen tranzakcióban küldi el őket az Ethereum főhálózatára. Ez lehetővé teszi a gáz költségének csökkentését, és növeli a feldolgozható tranzakciók számát. Vannak Optimistic és Zero-knowledge típusú összevont tranzakciók, melyek különböző biztonsági módszert használnak, hogy elérjék a skálázási eredményt.

S

Serenity

Az Ethereum negyedik és végső fejlesztési fázisa.

Secure Hash Algorithm (SHA)

Kriptográfiai hash függvények egy családja, melyet a National Institute of Standards and Technology (NIST) adott ki.

shard / shard lánc

Egy proof-of-stake lánc, melyet a Beacon Chain koordinált és a validátorok tartják biztonságban. 64 lesz hozzáadva a hálózathoz az Eth2 shard lánc fejlesztés részeként. A shard láncok megnövelt tranzakció átvitelt tesznek majd lehetővé az Ethereumon extra adat szolgáltatással az olyan 2. réteg megoldások részére, mint az optimista összegzők és az ZK összegzők.

Sidechain (melléklánc)

Egy skálázási megoldás, mely egy különálló láncot használ másfajta, gyakran gyorsabb, konszenzus szabályokkal. Egy áthidalás szükséges, hogy ezek a mellékláncok a főhálózathoz csatlakozzanak. Az összegzők szintén mellékláncokat használnak, de ehelyett a főhálózattal együttműködve teszik ezt.

singleton

Egy számítógép programozási fogalom, mely egy olyan objektumot jelent, aminek csak egy példánya létezhet.

slot

Időperiódus (12 másodperc), amely alatt egy új Beacon Chain és shard lánc blokkot terjeszthet elő egy validátor a letétbizonyíték alapú rendszerben. A slot lehet üres is. 32 slot tesz ki egy epochát.

smart contract (okosszerződés)

Egy program, amelyet az Ethereum számítási infrastruktúráján lehet futtatni.

Solidity

Egy eljárásközpontú (imperatív) programozási nyelv, amelynek szintaxisa hasonló mint a JavaScript, a C++ és a Java. Az Ethereum okosszerződések legnépszerűbb, leggyakrabban használt programozási nyelve. Dr. Gavin Wood alkotta meg.

Solidity inline assembly

A Solidity programokban használható EVM assembly nyelv. Az inline assembly támogatottsága a Solidity-ben megkönnyíti bizonyos műveletek írását.

Spurious Dragon

Az Ethereum blokklánc hard-forkja, ami a 2.675.000 számú blokknál ment végbe, a szolgáltatásmegtagadási támadások kiküszöbölésének érdekében. (Lásd: Tangerine Whistle). Ezen kívül egy újrajátszási támadások elleni mechanizmust is magában foglalt (lásd: nonce).

stablecoin (stabil értékű token)

Olyan ERC-20 token, amelynek értéke egy másik vagyontárgyéhoz van kötve. Léteznek hagyományos devizához, például dollárhoz, nemesfémekhez, például aranyhoz, és más kriptovalutákhoz, például Bitcoinhoz kötött értékű stablecoinok.

staking (letétbe helyezés)

Adott mennyiségű ether letétbe helyezése a validátorrá válás és a hálózat biztosításának érdekében. A validátor ellenőrzi a tranzakciókat, és új blokkokat terjeszt elő a letétbizonyíték konszenzus-modellje alapján. A letétbe helyezés pénzügyi motivációt ad arra, hogy a hálózat érdekét szem előtt tartva járj el. A validátori feladatok elvégzéséért jutalomban részesülsz, de váltzó mennyiségű ETH-t veszíthetsz el, ha nem így teszel.

state channels (állapot csatornák)

Egy 2. rétegű megoldás, ahol egy csatorna van létrehozva a résztvevők között és ahol szabadon és kis költséggel indíthatnak tranzakciókat. Csak egy, a csatornát megnyitó és a csatornát lezáró, tranzakció kerül fel a főhálózatra. Ez nagyon magas tranzakció átvitelt tesz lehetővé, de a résztvevők számának előzetes ismeretére, valamint a tőke lekötésére támaszkodik.

szabo

Az ether egyik címlete. 1 szabo = 1012 wei, 106 szabo = 1 ether.

T

Tangerine Whistle

Az Ethereum blokklánc egyikhard-forkja, mely az 2,463,000 számú blokknál történt és megváltoztatta a gáz számítást bizonyos I/O intenzív műveleteknél, valamint ezután törlődik a szolgáltatás megtagadás támadás után felhalmozott állapot, mely kihasználta az alacsony gáz díjakat ezeknél a műveleteknél.

testnet (tesztnet)

A "test network", (vagyis "teszthálózat") rövidítése. A fő Ethereum hálózat (lásd: főhálózat) viselkedésének szimulálására használt hálózat.

token standard (token szabvány)

Az ERC-20 előterjesztéssel került be a rendszerbe ez a standardizált okosszerződési struktúra a felcserélhető tokenek kezelésére. Az egyazon szerződésből származó tokenek követhetők, eladhatók, és az NFT-kkel ellentétben felcserélhetők.

tranzakció

Az Ethereum Blokkláncra küldött, egy feladó számla által aláírt, egy bizonyos címet célzó adat. A tranzakció metaadatokat tartalmaz, mint például az adott tranzakció gáz limitje.

transaction fee (tranzakciós díj)

Egy díj, amit minden alkalommal ki kell fizetned, amikor az Ethereum hálózatot használod. Díjat kell fizetned például akkor, ha pénzt küldesz a tárcádból, vagy interakcióba lépsz egy dappal, például tokeneket váltasz, vagy gyűjthető tárgyat vásárolsz. Úgy is gondolhatsz erre, mint egy szolgáltatás ára. A díj mértéke attól függően változik, hogy mennyire van leterhelve a hálózat. Ez azért van, mert a bányászok, akik a tranzakciók feldolgozásáért felelnek, valószínűleg előrébb veszik a magasabb díjjal járó tranzakciókat - így a leterheltség felfelé mozdítja az árakat.

Technikai szempontból a tranzakciós díj attól függ, mennyi gázra van szükség a tranzakciód végrehajtásához.

A tranzakciós díjak csökkentésének témáját nagy érdeklődés övezi mostanában. Lásd: 2. réteg

Turing complete (Turing-teljes)

Az angol matematikus és számítástechnikus Alan Turing után elnevezett fogalom - az adatmanipulációs szabályok rendszere (például egy számítógép utasításai, egy programozási nyelv, vagy egy sejtautomata) "Turing-teljesnek" vagy számítási szempontból univerzálisnak mondható, ha bármely Turing-gép szimulálására használható.

V

validátor

Egy csomópont a letétbizonyíték alapú rendszerben, amely az adattárolásért, a tranzakciók felolgozásáért, és az új blokkok blokklánchoz való hozzáadásáért felel. A validátor-szoftver aktiválásához 32 ETH-t kell letétbe helyezned.

Validity proof (érvényességi bizonyíték)

Egyes 2. réteges megoldások biztonsági modellje, amely a feldolgozási sebesség növelésének érdekében a tranzakciókat összevonják, és egyetlen tranzakció keretében küldik el az Ethereum hálózatra. A tranzakciós számítások a láncon kívül történnek, majd az érvényességük bizonyítékával együtt kerülnek fel a láncra. Ez a módszer növeli a végrehajtható tranzakciók számát, mialatt a biztonságot is fenntartja. Egyes összesített tranzakciók csalási bizonyítást használnak.

Validium

2. réteges megoldás, amely érvényességi bizonyítást használ a feldolgozható tranzakciók számának növelésére. A Zero-knowledge összegzőkkel ellentétben a Validium adat nem az 1. rétegű főhálózaton tárolódik.

Vyper

Egy magas szintű programozási nyelv Python-szerű szintaxissal. Az a célja, hogy megközelítse a tiszta funkcionális nyelvet. Vitalik Buterin készítette.

W

wallet (tárca)

Szoftver, amely a privát kulcsokat tartalmazza. Az Ethereum számlák elérésére és kezelésére, valamint az okosszerződésekkel való interakcióra használható. A kulcsokat nem kell a tárcában tárolni, a nagyobb biztonság érdekében lehetséges offline tárhelyen (például memóriakártyán vagy papíron) őrizni azokat. Neve ellenére a tárca soha nem tartalmazza a tényleges érméket vagy tokeneket.

Web3

A világháló harmadik verziója. A Web3, amit először Dr. Gavin Wood írt le, új célt tűz ki a webes applikációknak - központilag birtokolt és menedzselt applikációk helyett decentralizált protokollokra épülő applikációk (lásd: Dapp).

wei

Az ether legkisebb címlete. 1018 wei = 1 ether.

Z

zero address (zéró számla)

Egy speciális, kizárólag nullákat tartalmazó Ethereum cím, amely a szerződés létrehozó tranzakciók címzettjeként működik.

Zero-knowledge rollup (Nulla tudás alapú összevont tranzakció)

Érvényességi bizonyítást használó tranzakciók összevonása, a 2. réteg tranzakciófelolgozási kapacitásának, és a főhálózat (1. réteg) által nyújtott biztonság elérésének érdekében. Bár ezek nem képesek olyan komplex tranzakciókat kezelni, mint az Optimistic típusú összevont tranzakciók, nincsenek késleltetési problémáik, mert a tranzakciók feltételezhetően érvényesek a hálózatra küldés pillanatában.

Források

Részben a Mastering Ethereum(opens in a new tab)alapján Andreas M. Antonopoulos, Gavin Wood(opens in a new tab) által a CC-BY-SA alapján

Járulj hozzá az oldalhoz

Kihagytunk valamit? Valami nem helyes? Segíts nekünk jobbá tenni úgy, hogy közreműködsz ehhez a szójegyzékhez a GitHub-on!

Tudj meg többet a hozzájárulásról

Hasznosnak találta a cikket?