Naar hoofdinhoud gaan

Open voor inzendingen

Beloningen voor bugs in de consensuslaag

Verdien tot $ 50.000 USD en een plaats op het leaderboard door het vinden van bugs in protocollen en clients van de consensuslaag.

Dien een bug in(opens in a new tab)Lees de regels
Bekijk het volledige leaderboard

Clients uitgelicht in de premies

Geldige bugs

Dit bug bounty-programma is gericht op het vinden van bugs in de Beacon Chain-specificatie van de kernconsensuslaag en de Lighthouse-, Nimbus-, Teku- en Prysm-client-implementaties.

Bugs in de Beacon Chain-specificaties

De specificatie van de Beacon Chain beschrijft de grondgedachte van het ontwerp en de voorgestelde wijzigingen aan Ethereum via de Beacon Chain-upgrade.

Lees alle specificaties(opens in a new tab)
Execution Layer Specifications(opens in a new tab)

Het kan nuttig zijn om de volgende aantekeningen te bekijken:

Typen bugs

 • Bugs die de veiligheid/finaliteit breken
 • Denial of service (DOS)-vectors
 • Inconsistenties in veronderstellingen, zoals situaties waar eerlijke validators kunnen worden gereduceerd
 • Berekenings- of parameterinconsistenties

Specificatiedocumenten

Bugs in consensuslaag-client

De clients zullen de Beacon Chain uitvoeren zodra de upgrade is geïmplementeerd. Clients moeten de logica van de specificatie volgen en beveiligd zijn tegen mogelijke aanvallen. De bugs die we willen vinden zijn in verband met de tenuitvoerlegging van het protocol.

Momenteel komen Lighthouse-, Nimbus-, Teku- en Prysm-bugs in aanmerking voor de volledige beloning. Lodestar komt ook in aanmerking, maar tot verdere audits voltooid zijn, zijn de punten en beloningen beperkt tot 10% (maximale uitbetaling is 5.000 DAI). Er kunnen meer clients worden toegevoegd naarmate ze audits afronden en productie-klaar worden.

Typen bugs

 • Problemen van niet-naleving in verband met specificaties
 • Onverwachte crashes of 'Denial of Service' (DOS)-kwetsbaarheden
 • Problemen die leiden tot onherstelbare consensussplitsingen van de rest van het netwerk

Solidity bugs

See the Solidity SECURITY.MD for more details about what is included in this scope.

Solidity does not hold security guarantees regarding compilation of untrusted input – and we do not issue rewards for crashes of the solc compiler on maliciously generated data.

Deposit Contract bugs

The specifications and source code of the Beacon Chain Deposit Contract is part of the bug bounty program.

Niet inbegrepen

De merge and shardketen-upgrades zijn nog in actieve ontwikkeling en zijn dus nog niet opgenomen als onderdeel van dit beloningsprogramma.

Dien een bug in

Voor elke bug die u vindt krijgt u punten toegekend. De punten die u verdient zijn afhankelijk van de ernst van de bug. Lodestar-bugs krijgen momenteel 10% van de hieronder vermelde punten toegekend, terwijl aanvullende audits voltooid gaan worden. De Ethereum Foundation (EF) bepaalt de ernst met de OWASP-methode. Bekijk de OWASP-methode(opens in a new tab)

De EF zal ook punten toekennen op basis van:

Kwaliteit van de beschrijving: Hogere beloningen worden betaald voor duidelijke, goed geschreven inzendingen.

Kwaliteit van de reproduceerbaarheid: voeg testcode, scripts en gedetailleerde instructies toe. Hoe makkelijker het is voor ons om de kwetsbaarheid te reproduceren en te verifiëren, hoe hoger de beloning.

Kwaliteit van de correctie, indien inbegrepen: hogere beloningen worden betaald voor inzendingen met een duidelijke beschrijving van hoe het probleem op te lossen.

Tot 2.000 DAI

Laag

Tot 2.000 DAI

Tot 1.000 punten


Ernst

 • Lage impact, gemiddelde kans
 • Gemiddelde impact, lage kans

Voorbeeld

Een aanvaller kan soms een node in een staat plaatsen die ervoor zorgt dat het een bevestiging laat vallen uit elke honderd bevestigingen die door een validator worden gemaakt
Dien een bug met laag risico in(opens in a new tab)
Tot 10.000 DAI

Medium

Tot 10.000 DAI

Tot 5.000 punten


Ernst

 • Hoge impact, lage kans
 • Gemiddelde impact, gemiddelde kans
 • Lage impact, hoge kans

Voorbeeld

Een aanvaller kan succesvol eclipsaanvallen uitvoeren op nodes met peer-id's met de 4 eerste nul bytes
Dien een bug met gemiddelde risico in(opens in a new tab)
Tot 20.000 DAI

Hoog

Tot 20.000 DAI

Tot 10.000 punten


Ernst

 • Hoge impact, gemiddelde kans
 • Gemiddelde impact, hoge kans

Voorbeeld

Er is sprake van een consensus-bug tussen twee clients, maar het is moeilijk of onpraktisch voor de aanvaller om de gebeurtenis te activeren.
Dien een bug met hoog risico in(opens in a new tab)
Tot 50.000 DAI

Kritiek

Tot 50.000 DAI

Tot 25.000 punten


Ernst

 • Hoge impact, hoge kans

Voorbeeld

Er is sprake van een consensus-bug tussen twee clients, en het is triviaal voor de aanvaller om de gebeurtenis te activeren.
Dien een bug met kritiek risico in(opens in a new tab)

Bug hunting-regels

Het bug bounty-programma is een experimenteel en discretionair beloningsprogramma voor onze actieve Ethereum-gemeenschap om degenen die helpen het platform te verbeteren te stimuleren en te belonen. Het is geen competitie. U moet weten dat we het programma op elk moment kunnen annuleren, en beloningen zijn naar eigen goeddunken van het bug bounty-paneel van de Ethereum Foundation. Bovendien kunnen we geen beloningen geven aan personen die op sanctielijsten staan of in landen op sanctielijsten staan (bijv. Noord-Korea, Iran, enz). U bent verantwoordelijk voor alle belastingen. Alle beloningen zijn onderworpen aan toepasselijk recht. Tot slot mag uw test geen enkele wet overtreden of geen gegevens in gevaar brengen die niet van u zijn.

 • Problemen die al door een andere gebruiker zijn ingediend of al bekend zijn bij de onderhouders van specificaties en clients, komen niet in aanmerking voor beloningen.
 • Openbaarmaking van een kwetsbaarheid aan het publiek zorgt ervoor dat deze niet in aanmerking komt voor een beloning.
 • Ethereum Foundation-onderzoekers en -medewerkers van de consensuslaag-clientteams komen niet in aanmerking voor beloningen.
 • Een Ethereum bounty-programma overweegt een aantal variabelen bij het bepalen van beloningen. Alleen het bug bounty-paneel van de Ethereum Foundation kan bepalingen doen over het in aanmerking komen, de score en alle voorwaarden met betrekking tot een beloning.

Execution Layer Bug Bounty leaderboard

Find execution layer bugs to get added to this leaderboard

Bug hunting leaderboard

Vind consensuslaag-bugs om toegevoegd te worden aan dit leaderboard

Veelgestelde vragen

Vragen?

Stuur ons een e-mail: bounty@ethereum.org(opens in a new tab)

Was deze pagina behulpzaam?