Naar hoofdinhoud gaan

Help deze pagina bij te werken

🌏

Er is een nieuwe versie van deze pagina, maar die is momenteel alleen in het Engels. Help ons de nieuwste versie te vertalen.

Pagina vertalen
Bekijk in het Engels

Geen bugs hier!🐛

Deze pagina wordt niet vertaald. We hebben deze pagina voorlopig bewust in het Engels laten staan.

Laag 2

Ethereum voor iedereen

Ethereum schalen, zonder in te leveren op veiligheid of decentralisatie.
Illustratie van transacties die op Laag 2 worden uitgevoerd en in het Ethereum-hoofdnet worden geplaatst

loading...

TVL vergrendeld in laag 2 (USD)


loading...

Gemiddelde ETH-overschrijvingsvergoeding van laag 2 (USD)


loading...

TVL-verandering van laag 2 (30 dagen)

Wat is laag 2?

Laag 2 (L2) is een collectieve term om een specifieke set van Ethereum-schaaloplossingen te beschrijven. Een laag 2 is een aparte blockchain die Ethereum uitbreidt en de beveiligingsgaranties van Ethereum overerft.

Laten we hier nu iets dieper op ingaan, en om dit te doen moeten we eerst laag 1 (L1) uitleggen.

Wat is laag 1?

Laag 1 is de basisblockchain. Ethereum en Bitcoin zijn beide laag 1-blockchains omdat ze de onderliggende basis zijn van verschillende laag 2-netwerken. Voorbeelden van projecten in laag 2 omvatten "rollups" op Ethereum en het Lighting Network op Bitcoin. Alle gebruikerstransactie-activiteiten op deze laag 2-projecten kunnen uiteindelijk terugvloeien naar de blockchain in laag 1.

Ethereum functioneert ook als een databeschikbaarheidslaag voor laag 2. Laag 2-projecten zullen hun transactiegegevens op Ethereum plaatsen en vertrouwen op Ethereum voor de beschikbaarheid van gegevens. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de status van laag 2 te verkrijgen of om transacties op laag 2 te betwisten.

Ethereum als laag 1 bevat:

  1. Een netwerk van node-beheerders om het netwerk te beveiligen en te valideren

  2. Een netwerk van blokproducenten

  3. De blockchain zelf en de geschiedenis van transactiegegevens

  4. Het consensusmechanisme voor het netwerk

Nog steeds in de war over Ethereum? Leer wat Ethereum is.

Waarom hebben we laag 2 nodig?

De drie wenselijke eigenschappen van een blockchain zijn dat het gedecentraliseerd, veilig en schaalbaarmoet zijn. Het blockchain trilemma(opens in a new tab) stelt dat een eenvoudige blockchainarchitectuur maar twee van de drie kan bereiken. Wil je een veilige en gedecentraliseerde blockchain? Dan moet je schaalbaarheid opofferen.

Ethereum heeft zijn huidige capaciteit bereikt met meer dan 1 miljoen transacties per dag(opens in a new tab) en een hoge vraag naar elk van deze transacties. Het succes van Ethereum en de vraag om het te gebruiken heeft ervoor gezorgd dat de gasprijzen aanzienlijk zijn gestegen. Daarom is de vraag naar schalingsoplossingen ook toegenomen. Hierbij komen laag 2-netwerken aan de orde.

Schaalbaarheid

Het belangrijkste doel van schaalbaarheid is het verhogen van de transactiesnelheid (snellere finaliteit) en transactiedoorvoer (meer transacties per seconde) zonder decentralisatie of beveiliging op te offeren.

De Ethereum-gemeenschap heeft een sterk standpunt ingenomen om decentralisatie en veiligheid niet op te offeren om te schalen. Tot sharding is het Ethereum-hoofdnet (laag 1) alleen in staat om grofweg 15 transacties per seconde te verwerken(opens in a new tab). Wanneer de vraag om Ethereum te gebruiken hoog is, wordt het netwerk overbelast, wat de transactiekosten verhoogt en gebruikers achter zich laat die zich deze kosten niet kunnen veroorloven. Dit is wanneer laag 2 aan de orde komt om Ethereum op dit moment te schalen.

Meer over de visie van Ethereum

Voordelen van laag 2

💸

Lagere kosten

Door meerdere off-chain transacties te combineren in één enkele laag 1-transactie, worden de transactiekosten enorm verlaagd, waardoor Ethereum toegankelijker wordt voor iedereen.

🔐

Veiligheid blijft behouden

Laag 2-blockchains vereffenen hun transacties op het Ethereum-hoofdnet, waardoor gebruikers kunnen profiteren van de beveiliging van het Ethereum-netwerk.

🛠️

Meer use cases

Met meer transacties per seconde, lagere kosten en nieuwe technologie zullen projecten uitbreiden tot nieuwere toepassingen met een verbeterde gebruikerservaring.

Hoe werkt laag 2?

Zoals we hierboven hebben gezegd, is laag 2 een collectieve term voor de schalingsoplossingen van Ethereum die transacties buiten laag 1 van Ethereum afhandelen, terwijl ze nog steeds kunnen profiteren van de robuuste gedecentraliseerde veiligheid van Ethereum laag 1. Een laag 2 is een aparte blockchain die Ethereum uitbreidt. Hoe werkt dat?

Een laag 2-blockchain communiceert regelmatig met Ethereum (door het indienen van bundels van transacties) om ervoor te zorgen dat het vergelijkbare beveiligings- en decentralisatiegaranties heeft. Dit alles vereist geen wijzigingen in het protocol voor laag 1 (Ethereum). Hierdoor kan laag 1 de beveiliging, gegevensbeschikbaarheid en decentralisatie afhandelen, terwijl laag 2 de schaling behandelt. Laag 2'en nemen de transactionele last weg van laag 1 en sturen definitief bewijs terug naar laag 1. Door deze transactiebelasting te verwijderen uit laag 1, wordt de basislaag minder belast en wordt alles schaalbaarder.

Rollups

Rollups zijn momenteel de laag 2-voorkeursoplossing voor het schalen van Ethereum. Door rollups te gebruiken, kunnen gebruikers gaskosten tot 100x(opens in a new tab) verlagen ten opzichte van laag 1.

Rollups bundelen (of ’roll up’) honderden transacties in een enkele transactie op laag 1. Dit verdeelt de L1-transactiekosten over iedereen in de rollup, waardoor het goedkoper wordt voor elke gebruiker. Rollup-transacties worden buiten laag 1 uitgevoerd, maar de transactiegegevens worden op laag 1 geplaatst. Door transactiegegevens op laag 1 te plaatsen, erven rollups de veiligheid van Ethereum over. Er zijn twee verschillende benaderingen voor rollups: optimistic en zero-knowledge. Ze verschillen voornamelijk over hoe deze transactiegegevens op L1 worden geplaatst.

Optimistic rollups

Optimistic rollups zijn 'optimistisch' in die zin dat verondersteld wordt dat transacties geldig zijn, maar indien nodig kunnen worden gecontrolleerd. Als er een ongeldige transactie wordt vermoed, wordt er een foutief bewijs geleverd om te zien of dit heeft plaatsgevonden.

Meer over optimistic rollups

Zero-knowledge rollups

Zero-knowledge rollups gebruiken geldigheidsbewijzen wanneer transacties buiten de keten worden berekend, en vervolgens worden gecomprimeerde gegevens aan het Ethereum-hoofdnet verstrekt als bewijs van hun geldigheid.

Meer over ZK-rollups

Doe uw eigen onderzoek: risico's van laag 2

Omdat laag 2-ketens de beveiliging van Ethereum overerven, zijn ze (in een ideale wereld) net zo veilig als L1 Ethereum. Veel van de projecten zijn echter nog steeds jong en enigszins experimenteel. Na jaren van onderzoek en ontwikkeling werden veel van de L2-technologieën die Ethereum zullen schalen, gelanceerd in 2021. Veel projecten hebben nog steeds aannames ten aanzien van het vertrouwen terwijl ze eraan werken om hun netwerken te decentraliseren. Doe altijd je eigen onderzoek om te bepalen of je comfortabel bent met eventuele risico's.

Voor meer informatie over de technologie, risico's en betrouwbaarheid van laag 2'en, bevelen we u aan om L2BEAT te bekijken, dat een uitgebreid framework voor risicobeoordeling van elk project biedt.

Ga naar L2BEAT(opens in a new tab)

Gebruik laag 2

Nu u begrijpt waarom laag 2 bestaat en hoe het werkt, kunnen we u op weg helpen!

OPMERKING: Bij het overbruggen en gebruiken van laag 2, is het belangrijk om op te merken dat u het adres van uw EOA-account (een account waar slechts één persoonlijke sleutel het account beheert) net zoals op het Ethereum-hoofdnet controleert. Als u echter een contractaccount gebruikt, zoals Safe(opens in a new tab) of Argent(opens in a new tab), dan heeft u geen controle over dit adres op laag 2 totdat u uw contractaccount opnieuw invoegt naar dat adres op laag 2. Als u geld overbrugt of verzendt naar een contractaccount, en u beheert dit adres voor het contractaccount niet, dan kunt u uw middelen verliezen.

Gegeneraliseerde laag 2'en

Gegeneraliseerde laag 2'en gedragen zich net als Ethereum - maar goedkoper. Alles wat je met Ethereums laag 1 kunt doen, kun je ook met laag 2 doen. Veel dapps zijn al begonnen met naar deze netwerken te migreren of hebben het hoofdnet helemaal overgeslagen om rechtstreeks op laag 2 te implementeren.

Arbitrum One

universal

Arbitrum is een Optimistic Rollup die het exacte gevoel probeert te geven van een interactie met Ethereum, maar waarbij transacties maar een fractie kosten van wat ze op L1 kosten.

Opmerking: Fraud proofs alleen voor gewhiteliste gebruikers, whitelist is nog niet geopend

Arbitrum One Bridge(opens in a new tab)Arbitrum One Ecosysteemportaal(opens in a new tab)Arbitrum One Tokenlijsten(opens in a new tab)
Verkennen Arbitrum One(opens in a new tab)

Optimism

universal

Optimism is een snelle, eenvoudige en veilige EVM-equivalente optimistic rollup. Het schaalt de technologie van Ethereum, terwijl het de waarden daarvan ook schaalt door middel van retroactieve financiering van publieke goederen.

Opmerking: Fault proofs in ontwikkeling

Optimism Bridge(opens in a new tab)Optimism Ecosysteemportaal(opens in a new tab)Optimism Tokenlijsten(opens in a new tab)

Boba Network

universal

Boba is een Optimistic Rollup die oorspronkelijk werd afgeleid van Optimism. Het is een schalingsoplossing die tot doel heeft de gaskosten te verlagen, de transactiedoorvoer te verbeteren en de mogelijkheden van slimme contracten uit te breiden.

Opmerking: Staatsvalidatie in ontwikkeling

Boba Network Bridge(opens in a new tab)

Toepassingsspecifieke laag 2'en

Toepassingsspecifieke laag 2'en zijn projecten die gespecialiseerd zijn in het optimaliseren van een specifieke toepassingsruimte, wat leidt tot verbeterde prestaties.

Loopring

paymentsexchange

De zkRollup L2-oplossing van Loopring heeft tot doel dezelfde beveiligingsgaranties te bieden als het Ethereum-hoofdnet, met een grote schaalbaarheidsimpuls: doorvoer verhoogd met 1000x en de kosten verlaagd tot slechts 0,1% van L1.

Loopring Bridge(opens in a new tab)

zkSync

tokensnft

zkSync is een gebruikerscentrisch zk rollup-platform van Matter Labs. Het is een schalingsoplossing voor Ethereum die al live is op het Ethereum-hoofdnet. Het ondersteunt betalingen, tokenuitwisselingen en NFT-minting.

zkSync Bridge(opens in a new tab)

ZKSpace

paymentsexchange

Het ZKSpace-platform bestaat uit drie hoofddelen: een Laag 2 AMM DEX die gebruik maakt van ZK-Rollups-technologie met de naam ZKSwap, een betalingsdienst genaamd ZKSquare en een NFT-marktplaats genaamd ZKSea.

ZKSpace Bridge(opens in a new tab)

Aztec

paymentsintegrations

Aztec Network is de eerste private zk-rollup op Ethereum, waardoor gedecentraliseerde toepassingen toegang krijgen tot privacy en schaal.

Aztec Bridge(opens in a new tab)

Een opmerking over sidechains, validiums en alternatieve blockchains

Sidechains en validiums zijn blockchains waarmee assets van Ethereum kunnen worden overbrugd en gebruikt op een andere blockchain. Sidechains en validiums lopen parallel met Ethereum en communiceren met Ethereum via bridges, maar ze ontlenen hun veiligheid of gegevensbeschikbaarheid niet van Ethereum.

Beide worden op vergelijkbare wijze op laag 2'en geschaald - ze bieden lagere transactiekosten en hogere transactiedoorvoer - maar hebben verschillende aannames ten aanzien van het vertrouwen.

Meer informatie over sidechains

Meer informatie over validiums

Sommige laag 1-blockchains hebben een hogere doorvoer en lagere transactiekosten dan Ethereum. Deze alternatieve laag 1'en hebben veiligheid of decentralisatie moeten opofferen om hogere transacties per seconde en lagere transactiekosten te bereiken.

Het Ethereum-ecosysteem is stevig afgestemd op het feit dat laag 2-schaling de enige manier is om het schaalbaarheidstrilemma op te lossen terwijl het gedecentraliseerd en veilig blijft.

Zo komt u op een laag 2

Er zijn twee manieren om uw assets op laag 2 te krijgen: geld overbruggen van Ethereum (via een slim contract) of uw geld direct via een exchange opnemen en op het laag 2-netwerk zetten.

Middelen in je portemonnee?

Als u al ETH in uw portemonnee heeft, moet u een bridge gebruiken om het van het Ethereum-hoofdnet naar laag 2 te verplaatsen.

Meer over bridges

Selecteer L2 waar u naar wilt overbruggen

Middelen op een exchange?

Sommige gecentraliseerde exchanges bieden nu directe opnames en stortingen op laag 2 aan. Bekijk welke exchanges laag 2-opnames ondersteunen en welke laag 2'en ze ondersteunen.

U heeft ook een portemonnee nodig om uw middelen in op te nemen. Zoek een Ethereum-portemonnee.

Bekijk exchanges die L2 ondersteunen
Ethereum-logo

Tools die effectief zijn op laag 2

Information

L2BEAT
L2BEAT
L2BEAT is een geweldige bron voor het bekijken van technische risicobeoordelingen van projecten op laag 2. We raden aan om hun hulpbronnen te bekijken bij het onderzoeken van specifieke laag 2-projecten.
Beginnen(opens in a new tab)
L2 Fees
L2 Fees
Met L2-vergoedingen kunt u de huidige kosten (genoteerd in USD) zien voor transacties op verschillende laag 2'en.
Beginnen(opens in a new tab)
Chainlist
Chainlist
Chainlist is een geweldige bron voor het importeren van netwerk RPC's in ondersteunende portemonnees. U e vindt hier RPC's voor laag 2-projecten om u te helpen starten.
Beginnen(opens in a new tab)

Wallet managers

Zapper
Zapper
Beheer uw hele web3-portfolio, van DeFi tot NFT's en wat er hierna nog komt. Investeer in de laatste kansen vanuit één handige plaats.
Beginnen(opens in a new tab)
Zerion
Zerion
Bouw en beheer uw hele DeFi-portfolio op één plaats. Ontdek de wereld van gedecentraliseerde financiën vandaag.
Beginnen(opens in a new tab)
DeBank
DeBank
Blijf op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in de web3-wereld
Beginnen(opens in a new tab)

Veelgestelde vragen

Test your knowledge

Loading...

Was deze pagina behulpzaam?