Naar hoofdinhoud gaan

Laag 2

Ethereum voor iedereen

Ethereum opschalen voor massale aanname.

Wat is laag 2?

Laag 2 (L2) is een collectieve term om een specifieke set van Ethereum-schaaloplossingen te beschrijven. Een laag 2 is een aparte blockchain die Ethereum uitbreidt en de beveiligingsgaranties van Ethereum overerft.

Laten we hier nu wat dieper op ingaan. Hiervoor moeten we eerst laag 1 (L1) uitleggen.

Wat is laag 1?

Laag 1 is de basis blockchain. Ethereum en Bitcoin zijn beide laag 1-blockchains omdat ze de onderliggende basis vormen waarop verscheidene laag 2-netwerken opgebouwd worden. Voorbeelden van laag 2-projecten zijn "rollups" op Ethereum en het Lightning Netwerk op Bitcoin. Alle gebruikerstransactie-activiteiten op deze laag-2 projecten kunnen uiteindelijk teruggeplaatst worden op de laag 1-blockchain.

Ethereum functioneert ook als een databeschikbaarheidslaag voor laag 2. Laag 2-projecten zullen hun transactiegegevens op Ethereum plaatsen en vertrouwen op Ethereum voor de beschikbaarheid van gegevens. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de status van laag 2 te verkrijgen of om transacties op laag 2 te betwisten.

Ethereum als laag 1 bevat:

 1. Een netwerk van node-beheerders om het netwerk te beveiligen en te valideren

 2. Een netwerk van blokproducenten

 3. De blockchain zelf en de geschiedenis van transactiegegevens

 4. Het consensusmechanisme voor het netwerk

Nog steeds in de war over Ethereum? Leer wat Ethereum is.

Waarom hebben we laag 2 nodig?

De drie wenselijke eigenschappen van een blockchain zijn dat het gedecentraliseerd, veilig en schaalbaarmoet zijn. Het blockchain trilemma(opens in a new tab) stelt dat een eenvoudige blockchainarchitectuur maar twee van de drie kan bereiken. Wil je een veilige en gedecentraliseerde blockchain? Dan moet je schaalbaarheid opofferen.

Ethereum verwerkt momenteel meer dan 1 miljoen transacties per dag(opens in a new tab). De vraag om Ethereum te gebruiken kan ervoor zorgen dat de transactiekosten hoog oplopen. Dit is waar laag 2-netwerken een rol spelen.

Schaalbaarheid

Het hoofddoel van laag 2 is om de transactiecapaciteit te verhogen (meer transacties per seconde) zonder in te boeten aan decentralisatie of veiligheid.

Het Ethereum-hoofdnet (laag 1) is enkel in staat om ongeveer 15 transacties per seconde(opens in a new tab) te verwerken. Wanneer de vraag om Ethereum te gebruiken hoog is, raakt het netwerk verstopt, waardoor de transactiekosten toenemen en gebruikers die deze niet meer kunnen betalen uitgeprijsd worden. Laag 2-projecten zijn oplossingen die deze kosten verlagen door transacties te verwerken buiten de laag 1-blockchain.

Meer over de visie van Ethereum

Voordelen van laag 2

Lagere kosten

Door meerdere off-chain transacties te combineren in één enkele laag 1-transactie, worden de transactiekosten enorm verlaagd, waardoor Ethereum toegankelijker wordt voor iedereen.

Veiligheid blijft behouden

Laag 2-blockchains vereffenen hun transacties op het Ethereum-hoofdnet, waardoor gebruikers kunnen profiteren van de beveiliging van het Ethereum-netwerk.

Meer use cases

Met meer transacties per seconde, lagere kosten en nieuwe technologie zullen projecten uitbreiden tot nieuwere toepassingen met een verbeterde gebruikerservaring.

Hoe werkt laag 2?

Zoals hierboven vermeld is laag 2 een verzamelterm voor de schaaloplossingen van Ethereum die transacties verwerken buiten Ethereum laag 1, en tegelijkertijd maakt deze laag gebruik van de robuuste gedecentraliseerde beveiliging van Ethereum laag 1. Een laag 2 is een aparte blockchain die Ethereum uitbreidt. Hoe werkt dit?

Er zijn verschillende soorten laag 2, elk met zijn eigen afwegingen en veiligheidsmodel. Een laag 2 neemt de transactielast over van laag 1 zodat deze minder overbelast wordt en alles schaalbaarder wordt.

Rollups

Rollups bundelen (of 'roll up') honderden transacties in één enkele transactie op laag 1. Dit verdeelt de L1-transactiekosten over iedereen in de rollup, wat het voor elke gebruiker goedkoper maakt.

Rollup-transacties worden uitgevoerd buiten laag 1, maar de transactiedata worden verzonden naar laag 1. Door het verzenden van transactiedata naar laag 1 erven rollups de veiligheid van Ethereum. Dit komt omdat, zodra de data op laag 1 staan, een rollup-transactie terugdraaien gelijkstaat aan het terugdraaien van Ethereum. Er zijn twee verschillende benaderingen voor rollups: optimistic en zero-knowledge. Deze verschillen voornamelijk in de manier waarop de transactiedata naar L1 worden verzonden.

Optimistic rollups

Optimistic rollups zijn 'optimistisch' in de zin dat transacties als geldig worden beschouwd, maar kunnen worden betwist indien nodig. Als er vermoeden is van een ongeldige transactie, wordt een foutencontrole uitgevoerd om na te gaan of dit klopt.

Meer over optimistic rollups

Zero-knowledge rollups

Zero-knowledge rollups gebruiken geldigheidsbewijzen wanneer transacties buiten de keten worden berekend, en vervolgens worden gecomprimeerde gegevens aan het Ethereum-hoofdnet verstrekt als bewijs van hun geldigheid.

Meer over ZK-rollups

Doe uw eigen onderzoek: risico's van laag 2

Veel laag 2-projecten zijn redelijk nieuw en vereisen nog steeds dat gebruikers sommige operatoren als eerlijk moeten beschouwen, terwijl ze verder werken aan de decentralisatie van hun netwerken. Doe altijd je eigen onderzoek om te beslissen of je je op je gemak voelt met eventuele risico's.

Voor meer informatie over de technologie, risico's en betrouwbaarheid van laag 2'en, bevelen we u aan om L2BEAT te bekijken, dat een uitgebreid framework voor risicobeoordeling van elk project biedt.

Ga naar L2BEAT(opens in a new tab)

Gebruik laag 2

Nu u begrijpt waarom laag 2 bestaat en hoe het werkt, kunnen we u op weg helpen!

Als je gebruikt maakt van een portemonnee met slimme contracten zoals Safe of Argent, heb je geen controle over dit adres op een laag 2 totdat je jouw contractaccount naar dat adres herlanceert op de laag 2. Klassieke accounts met een herstelzin bezitten automatisch hetzelfde account op alle laag 2-netwerken.

Gegeneraliseerde laag 2'en

Gegeneraliseerde laag 2'en gedragen zich net als Ethereum - maar goedkoper. Alles wat je met Ethereums laag 1 kunt doen, kun je ook met laag 2 doen. Veel dapps zijn al begonnen met naar deze netwerken te migreren of hebben het hoofdnet helemaal overgeslagen om rechtstreeks op laag 2 te implementeren.

Arbitrum One

universal

Arbitrum One is een Optimistic Rollup die precies dezelfde interactie wil bieden als met Ethereum, maar dan met transacties die een fractie kosten van wat ze op L1 kosten.

Opmerking: Fraud proofs alleen voor gewhiteliste gebruikers, whitelist is nog niet geopend

Arbitrum One Bridge(opens in a new tab)Arbitrum One Ecosysteemportaal(opens in a new tab)Arbitrum One Tokenlijsten(opens in a new tab)
Verkennen Arbitrum One(opens in a new tab)

Optimism

universal

Optimism is een snelle, eenvoudige en veilige EVM-equivalente optimistic rollup. Het schaalt de technologie van Ethereum, terwijl het de waarden daarvan ook schaalt door middel van retroactieve financiering van publieke goederen.

Opmerking: Fault proofs in ontwikkeling

Optimism Bridge(opens in a new tab)Optimism Ecosysteemportaal(opens in a new tab)Optimism Tokenlijsten(opens in a new tab)

Boba Network

universal

Boba is een Optimistic Rollup die oorspronkelijk werd afgeleid van Optimism. Het is een schalingsoplossing die tot doel heeft de gaskosten te verlagen, de transactiedoorvoer te verbeteren en de mogelijkheden van slimme contracten uit te breiden.

Opmerking: Staatsvalidatie in ontwikkeling

Boba Network Bridge(opens in a new tab)

Base

universal

Base is a secure, low-cost, developer-friendly Ethereum L2 built to bring the next billion users to web3. It is an Ethereum L2, incubated by Coinbase and built on the open-source OP Stack.

Opmerking: Fraud proof system is currently under development

Base Bridge(opens in a new tab)Base Ecosysteemportaal(opens in a new tab)

zkSync

universal

zkSync is een gebruikerscentrisch zk rollup-platform van Matter Labs. Het is een schalingsoplossing voor Ethereum die al live is op het Ethereum-hoofdnet. Het ondersteunt betalingen, tokenuitwisselingen en NFT-minting.

zkSync Bridge(opens in a new tab)

Starknet

universal

Starknet is a Validity Rollup Layer 2. It provides high throughput, low gas costs, and retains Ethereum Layer 1 levels of security.

Starknet Bridge(opens in a new tab)Starknet Ecosysteemportaal(opens in a new tab)Starknet Tokenlijsten(opens in a new tab)

Toepassingsspecifieke laag 2'en

Toepassingsspecifieke laag 2'en zijn projecten die gespecialiseerd zijn in het optimaliseren van een specifieke toepassingsruimte, wat leidt tot verbeterde prestaties.

Loopring

paymentsexchange

De zkRollup L2-oplossing van Loopring heeft tot doel dezelfde beveiligingsgaranties te bieden als het Ethereum-hoofdnet, met een grote schaalbaarheidsimpuls: doorvoer verhoogd met 1000x en de kosten verlaagd tot slechts 0,1% van L1.

Loopring Bridge(opens in a new tab)

ZKSpace

paymentsexchange

Het ZKSpace-platform bestaat uit drie hoofddelen: een laag 2 AMM DEX die gebruik maakt van ZK-Rollups-technologie met de naam ZKSwap, een betalingsdienst genaamd ZKSquare en een NFT-marktplaats genaamd ZKSea.

ZKSpace Bridge(opens in a new tab)

Aztec

paymentsintegrations

Aztec Network is de eerste private zk-rollup op Ethereum, waardoor gedecentraliseerde toepassingen toegang krijgen tot privacy en schaal.

Aztec Bridge(opens in a new tab)

Een opmerking over sidechains, validiums en alternatieve blockchains

Sidechains en validiums zijn blockchains waarmee assets van Ethereum kunnen worden overbrugd en gebruikt op een andere blockchain. Sidechains en validiums lopen parallel met Ethereum en communiceren met Ethereum via bridges, maar ze ontlenen hun veiligheid of gegevensbeschikbaarheid niet van Ethereum.

Beide worden op vergelijkbare wijze op laag 2'en geschaald - ze bieden lagere transactiekosten en hogere transactiedoorvoer - maar hebben verschillende aannames ten aanzien van het vertrouwen.

Sommige laag 1-blockchains vermelden hogere capaciteit en lagere transactiekosten dan Ethereum, maar doorgaans met afwegingen op andere vlakken, bijvoorbeeld hogere eisen aan hardware om een node te draaien.

Zo komt u op een laag 2

Er zijn twee manieren om uw assets op laag 2 te krijgen: geld overbruggen van Ethereum (via een slim contract) of uw geld direct via een exchange opnemen en op het laag 2-netwerk zetten.

Middelen in je portemonnee?

Als u al ETH in uw portemonnee heeft, moet u een bridge gebruiken om het van het Ethereum-hoofdnet naar laag 2 te verplaatsen.

Meer over bridges

Selecteer L2 waar u naar wilt overbruggen

Middelen op een exchange?

Sommige gecentraliseerde exchanges bieden nu directe opnames en stortingen op laag 2 aan. Bekijk welke exchanges laag 2-opnames ondersteunen en welke laag 2'en ze ondersteunen.

U heeft ook een portemonnee nodig om uw middelen in op te nemen. Zoek een Ethereum-portemonnee.

Select...
ethereum-logo

Tools die effectief zijn op laag 2

Information

 • L2BEAT
  L2BEAT
  L2BEAT is een geweldige bron voor het bekijken van technische risicobeoordelingen van projecten op laag 2. We raden aan om hun hulpbronnen te bekijken bij het onderzoeken van specifieke laag 2-projecten.
  Beginnento L2BEAT website(opens in a new tab)
 • Ethereum Ecosystem
  Ethereum Ecosystem
  Unofficial Ecosystem page of Ethereum and its Layer 2s including Base, Optimism, and Starknet featuring hundreds of dApps and tools.
  Beginnento Ethereum Ecosystem website(opens in a new tab)
 • growthepie
  growthepie
  Curated analytics about Ethereum layer 2s
  Beginnento growthepie website(opens in a new tab)
 • L2 Fees
  L2 Fees
  Met L2-vergoedingen kunt u de huidige kosten (genoteerd in USD) zien voor transacties op verschillende laag 2'en.
  Beginnento L2 Fees website(opens in a new tab)
 • Chainlist
  Chainlist
  Chainlist is een geweldige bron voor het importeren van netwerk RPC's in ondersteunende portemonnees. U e vindt hier RPC's voor laag 2-projecten om u te helpen starten.
  Beginnento Chainlist website(opens in a new tab)

Wallet managers

Veelgestelde vragen

Test your Ethereum knowledge

Loading...

Was deze pagina behulpzaam?