Naar hoofdinhoud gaan

Gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's)

 • Gemeenschappen waarvan de leden eigenaar zijn en zonder gecentraliseerd leiderschap.
 • Een veilige manier om samen te werken met vreemdelingen op het internet.
 • Een veilige plek om fondsen aan te wenden voor een specifieke zaak.
Een vertegenwoordiging van een DAO die over een voorstel stemt.

Wat zijn DAO's?

Een DAO is een collectieve, blockchain-gestuurde organisatie die werkt ten behoeve van een gedeelde missie.

Met DAO's kunnen we met gelijkgestemde mensen over de hele wereld werken zonder dat we een leider hoeven te vertrouwen om de fondsen of activiteiten te beheren. Er is geen CEO die zelf zomaar geld kan uitgeven of een CFO die de boeken kan manipuleren. In plaats daarvan zijn er op blockchain-gebaseerde regels in de code opgenomen die definiëren hoe de organisatie werkt en hoe fondsen worden besteed.

Ze hebben ingebouwde schatkisten die enkel toegankelijk zijn met toesteming van de groep. Besluiten worden bepaald door voorstellen en verkiezingen om ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie een stem heeft; dit alles gebeurt op transparante wijze on-chain.

Waarom hebben we DAO's nodig?

Het starten van een organisatie met iemand waarbij financiering en geld betrokken zijn, vereist veel vertrouwen in de mensen waarmee je werkt. Maar het is moeilijk om iemand te vertrouwen waar je enkel online contact mee hebt gehad. Met DAO's hoef je niemand anders in de groep te vertrouwen, alleen de DAO-code, die 100% transparant en controleerbaar is voor iedereen.

Dit opent zoveel nieuwe mogelijkheden voor wereldwijde samenwerking en coördinatie.

Een vergelijking

DAOEen traditionele organisatie
Meestal geen hiërarchie en volledig gedemocratiseerd.Meestal met hiërarchie.
Er moet gestemd worden door de leden voor eventuele wijzigingen.Afhankelijk van de hiërarchie kunnen veranderingen worden geëist door een enkele partij of persoon.
Stemmen worden automatisch geteld en het besluit wordt automatisch geïmplementeerd, zonder vertrouwde tussenpersoon.Als stemming is toegestaan, worden stemmen intern geteld en moeten de stemresultaten handmatig worden afgehandeld.
Aangeboden diensten worden automatisch op een gedecentraliseerde manier behandeld (bijvoorbeeld distributie van filantropische fondsen).Vereist menselijke afhandeling, of centraal gecontroleerde automatisering, vatbaar voor manipulatie.
Alle activiteiten zijn transparant en volledig open voor iedereen.Activiteit is meestal privé en beperkt tot het publiek.

Voorbeelden van DAO's

Om dit zinvoller te maken, geven we hier een paar voorbeelden van hoe u een DAO zou kunnen gebruiken:

 • Een goed doel – je kunt donaties accepteren van wie dan ook ter wereld en stemmen op waar het geld voor gebruikt kan worden.
 • Collectief eigendom - je zou fysieke of digitale activa kunnen kopen en leden kunnen stemmen over het gebruik ervan.
 • Ondernemingen en subsidies – u zou een risicofonds kunnen creëren dat beleggingskapitaal poolt en stemt op ondernemingen om financieel te ondersteunen. Terugbetaald geld kan later opnieuw worden verdeeld onder DAO-leden.

Hoe werken DAO's?

De backbone van een DAO is de smart contract ervan die de regels van de organisatie definieert en de schatkist van de groep houdt. Zodra het contract live is op Ethereum, kan niemand meer de regels veranderen. De regels kunnen enkel veranderd worden door een stemming. Als iemand iets probeert te doen dat niet valt onder de regels en logica in de code, zal het mislukken. En omdat de schatkist ook in het slimme contract wordt gedefinieerd, betekent dat niemand het geld kan uitgeven zonder toestemming van de groep. Dit betekent dat DAO's geen centrale autoriteit nodig hebben. In plaats daarvan neemt de groep collectief besluiten en worden betalingen automatisch toegestaan wanneer er wordt ingestemd.

Dit is mogelijk omdat smart contracts fraudebestendig zijn zodra ze live op Ethereum gaan. U kunt de code (de regels van DAO's) niet gewoon bewerken zonder dat mensen dat merken, omdat alles openbaar is.

Ethereum en DAO's

Ethereum is de perfecte basis voor DAO's om een aantal redenen:

 • De eigen consensus van Ethereum is zo verdeeld en voldoende vastgesteld dat organisaties het netwerk kunnen vertrouwen.
 • De code van een slim contract kan niet aangepast worden zodra deze live is, zelfs niet door de eigenaren. Hierdoor kan de DAO functioneren volgens de regels waarmee ze oorspronkelijk was geprogrammeerd.
 • Slimme contracten kunnen geld verzenden en ontvangen. Zonder dit zou u een vertrouwde tussenpersoon nodig hebben om groepsfondsen te beheren.
 • De Ethereum-gemeenschap heeft bewezen meer samen te werken dan concurrerend te zijn, waardoor beste praktijken en ondersteuningssystemen snel tot stand kunnen komen.

DAO-governance

Bij het besturen van een DAO zijn veel overwegingen aan de orde, zoals hoe stemmen en voorstellen werken.

Delegatie

Delegatie is als de DAO-versie van representatieve democratie. Tokenhouders delegeren stemmen aan gebruikers die zichzelf nomineren en zich ertoe verbinden het protocol te beheren en op de hoogte te blijven.

Een goed voorbeeld

ENS(opens in a new tab) – ENS-houders kunnen hun stemmen delegeren aan betrokken leden van de gemeenschap om ze te vertegenwoordigen.

Automatisch transactiebeheer

In veel DAO's worden transacties automatisch uitgevoerd als een quorum van de leden positief stemt.

Een goed voorbeeld

Nouns(opens in a new tab) - In Nouns DAO wordt een transactie automatisch uitgevoerd wanneer er een quorum van stemmen wordt behaald en een meerderheid positief stemt, zolang er geen veto wordt uitgesproken door de stichters.

Multisig bestuur

Hoewel DAO's mogelijk duizenden stemmende leden hebben, worden fondsen vaak bewaard in een portemonnee die gedeeld wordt door 5-20 actieve leden die vertrouwd worden door de gemeenschap. Deze leden zijn vaak ook gedoxxed (d.w.z. hun publieke identiteit is bekend bij de gemeenschap). Na een stemming voeren de multisig-signers de wil van de gemeenschap uit.

DAO-wetten

In 1977 heeft Wyoming het LLC uitgevonden, dat ondernemers beschermt en hun aansprakelijkheid beperkt. Meer recentelijk hebben ze het voortouw genomen in de DAO-wetgeving die de juridische status van DAO's vaststelt. Op dit moment hebben Wyoming, Vermont en de Maagdeneilanden een of andere vorm van DAO-wetgeving.

Een goed voorbeeld

CityDAO(opens in a new tab) – CityDAO gebruikte de DAO-wetgeving van Wyoming om 40 hectare land in de buurt van het Yellowstone nationaal park te kopen.

DAO-lidmaatschap

Er zijn verschillende modellen voor een DAO-lidmaatschap. Lidmaatschap kan bepalen hoe stemmen en andere belangrijke delen van de DAO werken.

Op token gebaseerd lidmaatschap

Meestal volledig toestemmingsloos, afhankelijk van de gebruikte token. Meestal kunnen deze governance-tokens op een gedecentraliseerde exchange zonder toestemming worden verhandeld. Anderen moeten verdiend worden door middel van liquiditeit of een ander 'proof of work'. Hoe dan ook, alleen al het hebben van een token geeft toegang tot stemmen.

Meestal gebruikt om brede gedecentraliseerde protocollen en/of tokens zelf te besturen.

Een bekend voorbeeld

MakerDAO(opens in a new tab) – De token MKR van MakerDAO is breed beschikbaar op gedecentraliseerde exchanges en iedereen kan hem kopen om een stem te hebben in de toekomst van het Maker-protocol.

Op aandelen gebaseerd lidmaatschap

Op aandelen gebaseerde DAO's vereisen meer toestemming, maar zijn nog steeds behoorlijk open. Elk toekomstig lid kan een voorstel indienen om zich bij de DAO aan te sluiten, meestal door waarde aan te bieden in de vorm van tokens of werk. Aandelen vertegenwoordigen directe stemkracht en eigendom. Leden kunnen op elk moment vertrekken met hun proportionele aandeel van de schatkist.

Meestal gebruikt voor hechtere, mensgerichtere organisaties zoals liefdadigheidsinstellingen, arbeiderscollectieven en beleggingsclubs. Kunnen ook protocollen en tokens regelen.

Een bekend voorbeeld

MolochDAO(opens in a new tab) – MolochDAO is gericht op het financieren van Ethereum-projecten. Zij vereisen een voorstel voor lidmaatschap, zodat de groep kan beoordelen of u over de nodige expertise en het nodige kapitaal beschikt om weloverwogen beslissingen te nemen over potentiële begunstigden. U kunt niet zomaar toegang tot de DAO op de open markt kopen.

Op reputatie gebaseerd lidmaatschap

Reputatie is een bewijs van deelname en geeft stemrecht in de DAO. Anders dan een op tokens of aandelen gebaseerd lidmaatschap, dragen op reputatie gebaseerde DAO's geen eigendomsrechten over aan de bijdragers. Reputatie kan niet worden gekocht, overgedragen of gedelegeerd; DAO-leden moeten reputatie verdienen door deelname. On-chain stemmen is vrij voor iedereen en toekomstige leden kunnen vrij voorstellen indienen om toe te treden tot de DAO en verzoeken om reputatie en tokens te ontvangen als beloning voor hun bijdragen.

Meestal gebruikt voor gedecentraliseerde ontwikkeling en governance van protocollen en dapps, maar ook goed geschikt voor een veelzijdige groep organisaties zoals liefdadigheidsinstellingen, arbeiderscollectieven, investeringsclubs, enz.

Een bekend voorbeeld

DXdao(opens in a new tab) – DXdao is een wereldwijd soeverein collectief dat sinds 2019 gedecentraliseerde protocollen en toepassingen bouwt en beheert. Het maakt gebruik van op reputatie gebaseerde governance en holografische consensus om fondsen te coördineren en te beheren, wat betekent dat niemand zomaar de toekomst ervan kan beïnvloeden door aankopen te doen.

Doe mee aan / start een DAO

Doe mee aan een DAO

Start een DAO

Verder lezen

DAO-artikelen

Video's

Was deze pagina behulpzaam?

Website laatst bijgewerkt: 19 juni 2024

Info

 • Hub leren
 • Wat is Ethereum?
 • Wat is ether (ETH)?
 • Ethereum Wallets
 • Wat is Web3?
 • Smart contracten
 • Gas fees
 • Run een node
 • Ethereum-beveiliging en -scampreventie
 • Quiz Hub
 • Ethereum-woordenlijst

Gebruik

 • Gidsen
 • Kies je portemonnee
 • ETH verkrijgen
 • Dapps - Gedecentraliseerde applicaties
 • Stablecoins
 • NFT's - Niet-fungibele tokens
 • DeFi - Gedecentraliseerde financiën
 • DAO's - Gedecentraliseerde autonome organisaties
 • Gedecentraliseerde identiteit
 • Stake ETH
 • Laag 2
(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)
 • Over ons
 • Ethereum-merkcontent
 • Gedragscode
 • Vacatures
 • Privacybeleid
 • Gebruiksvoorwaarden
 • Cookiebeleid
 • Perscontact(opens in a new tab)