Naar hoofdinhoud gaan

Pagina laatst bijgewerkt: 2 juni 2023

Inleiding tot smart contracts

Smart contracts zijn de fundamentele bouwstenen van Ethereum-toepassingen. Het zijn computerprogramma's die zijn opgeslagen op de blockchain waarmee traditionele contracten kunnen worden omgezet in digitale parallellen. Smart contracts zijn heel logisch - ze volgen een "als dit dan dat"-structuur. Dit betekent dat ze zich precies gedragen zoals ze geprogrammeerd zijn en ze niet gewijzigd kunnen worden.

Nick Szabo heeft de term "smart contract" bedacht. In 1994 schreef hij een inleiding op het concept(opens in a new tab) en in 1996, een verkenning van wat smart contracts kunnen doen(opens in a new tab).

Nick Szabo heeft een digitale markt ontworpen die is gebouwd op deze automatische, cryptografisch veilige processen. Een plek waar transacties en zakelijke functies betrouwbaar kunnen plaatsvinden – zonder tussenpersonen. Smart contracts op Ethereum brengen deze visie in de praktijk.

Wat zijn contracten?

U denkt waarschijnlijk: "Ik ben geen advocaat! Waarom zou ik me om contracten bekommeren?". Voor de meeste mensen gaan contracten gepaard met onnodig lange algemene voorwaarden of met saaie juridische documenten.

Contracten zijn niet meer dan overeenkomsten. Dat wil zeggen dat elke vorm van overeenkomst kan worden vervat in de voorwaarden van een contract. Verbale overeenkomsten of contracten op papier zijn voor veel dingen aanvaardbaar, maar ze zijn niet zonder gebreken.

Vertrouwen en contracten

Een van de grootste problemen met een traditioneel contract is de noodzaak dat vertrouwde personen het resultaat van het contract volgen.

Hier is een voorbeeld:

Alice en Bob hebben een fietsrace. Laten we zeggen dat Alice $ 10 wed dat ze de race zal winnen. Bob heeft er alle vertrouwen in dat hij de winnaar zal zijn en gaat akkoord met de weddenschap. Uiteindelijk beëindigt Alice de race eerder dan Bob en is zij de duidelijke winnaar. Maar Bob weigert de weddenschap uit te betalen en beweert dat Alice heeft gesjoemeld.

Dit dwaze voorbeeld illustreert het probleem van een niet-slimme overeenkomst. Zelfs als aan de voorwaarden van de overeenkomst wordt voldaan (d.w.z. je bent de winnaar van de race), moet je nog steeds een ander persoon vertrouwen om de overeenkomst uit te voeren (d.w.z. de uitbetaling van de weddenschap).

Smart contracts

Smart contracts digitaliseren overeenkomsten door de voorwaarden van een overeenkomst om te zetten in computercode die automatisch wordt uitgevoerd wanneer er aan de contractvoorwaarden wordt voldaan.

Een digitale verkoopautomaat

Een eenvoudige metafoor voor een smart contract is een verkoopautomaat die op ongeveer dezelfdemanier werkt als een smart contract: specifieke inputs garanderen een vooraf bepaalde output.

  • Je selecteert een product
  • De verkoopautomaat retourneert de hoeveelheid die nodig is om het product te kopen
  • Je voert het juiste bedrag in
  • De verkoopautomaat controleert of je het juiste bedrag hebt ingevoerd
  • De verkoopautomaat geeft je het gekozen product

De verkoopautomaat zal het gewenste product pas losmaken als aan alle vereisten is voldaan. Als je geen product selecteert of niet genoeg geld invoert, zal de automaat het product niet afgeven.

Automatische uitvoering

Een van de belangrijkste voordelen die smart contracts bieden ten opzichte van reguliere contracten is dat het resultaat automatisch wordt uitgevoerd wanneer de contractvoorwaarden worden bereikt. We hoeven niet te wachten op de uitvoering van het resultaat door een mens. Met andere woorden: smart contracts verwijderen de noodzaak van vertrouwen.

U kunt bijvoorbeeld een smart contract opstellen dat fondsen in escrow houdt voor een kind, waarna het kind het geld kan opnemen na een bepaalde datum. Als het kind probeert het geld op te nemen vóór de opgegeven datum, wordt het smart contract simpelweg niet uitgevoerd. Of u kunt een contract schrijven dat u automatisch een digitale versie geeft van een autobewijs wanneer u de dealer betaalt.

Voorspelbare resultaten

De menselijke factor is een van de grootste mislukkingen bij traditionele contracten. Zo kunnen bijvoorbeeld twee individuele rechters een traditioneel contract op twee verschillende manieren interpreteren. Hun interpretaties kunnen ertoe leiden dat er verschillende beslissingen worden genomen en de resultaten uiteenlopen. Smart contracts elimineren de mogelijkheid van verschillende interpretaties. Smart contracts voeren in plaats daarvan precies uit op basis van de voorwaarden die zijn geschreven in de code van het contract. Deze precisie betekent dat het smart contract onder dezelfde omstandigheden, altijd hetzelfde resultaat zal opleveren.

Openbaar register

Smart contracts zijn ook nuttig voor audits en tracking. Omdat Ethereum smart contracts op een openbare blockchain staan, kan iedereen informatie over asset transfers en andere gerelateerde informatie direct bijhouden. U kunt bijvoorbeeld controleren of iemand geld naar uw adres heeft gestuurd.

Privacybescherming

Smart contracts kunnen ook uw privacy beschermen. Omdat Ethereum een pseudonymeus netwerk is (een netwerk waar uw transacties publiekelijk verbonden zijn aan een uniek cryptografische adres, en niet aan uw identiteit), kunt u uw privacy beschermen tegen observeerders.

Zichtbare voorwaarden

Ten slotte kunt u net als bij contracten controleren wat er in een smart contract staat voordat u het ondertekent (of er op andere wijze mee communiceert). Beter nog, publieke transparantie van de voorwaarden in het contract betekent dat iedereen het onder de loep kan nemen.

Smart contract use-cases

Smart contracts zijn dus computerprogramma's die op de blockchain leven. Ze kunnen automatisch worden uitgevoerd. U kunt hun transacties bijhouden, voorspellen hoe ze handelen en ze zelfs pseudoniem gebruiken. Dat is geweldig. Maar waar zijn ze goed voor? Nou, smart contracts kunnen in feite alles doen wat andere computerprogramma's doen.

Ze kunnen berekeningen uitvoeren, valuta creëren, gegevens opslaan, NFT's minten, communicatie uitzenden en zelfs afbeeldingen genereren. Hier zijn enkele populaire praktijkvoorbeelden:

Leer je liever visueel?

Bekijk smart contracts uitgelegd door Finematics:

Verder lezen

Was dit artikel nuttig?