Naar hoofdinhoud gaan

De Beacon Chain

  • De Beacon Chain verandert niks aan de Ethereum die we nu gebruiken.
  • Het zal het netwerk coördineren en als consensuslaag fungeren.
  • Het introduceerde Proof-of-Stake in het Ethereum-ecosysteem.
  • U kent dit wellicht als "Fase 0" op technische routekaarten.

Pagina laatst bijgewerkt: 23 februari 2024

Wat doet de Beacon Chain?

De Beacon Chain zal het uitgebreide netwerk leiden of coördineren tussen shards en stakers. Maar het zal niet zijn zoals het dat we nu gebruiken. Het kan geen accounts of slimme contracten aan.

Het doel van de Beacon Chain zal in de loop van de tijd veranderen, maar het is een fundamenteel onderdeel voor het veilige, duurzame en haalbare Ethereum waar we naartoe werken..

Beacon Chain-kenmerken

Introductie van staken

De Beacon Chain zal Proof-of-Stake introduceren bij Ethereum. Dit is een nieuwe manier waarbij u kunt helpen om Ethereum veilig te houden. Zie het als iets dat voor iedereen toegankelijk is en wat Ethereum beter maakt en waarmee je tegelijk meer ETH verdiend. In de praktijk betekent het dat het uw betrokkenheid vergt door het staken van ETH om zo de validatorsoftware te activeren. Als validator verwerkt u transacties en creëert u nieuwe blokken in de keten.

Sstaken en een validator worden is makkelijker dan mining (hoe het huidige netwerk nu beveiligd wordt). Hopelijk zal dit helpen om Ethereum op langere termijn veilig te maken. Hoe meer mensen meewerken aan het netwerk, hoe meer het zal decentraliseren en hoe veiliger het zal worden.

Als u geïnteresseerd bent om een validator te worden en de Beacon Chain te beveiligen, hier vindt u meer informatie over staken.

Dit is ook een belangrijke verandering voor een andere upgrade: shardketens.

Opzetten van shardketens

Nadat het hoofdnet is samengevoegd met de Beacon Chain, zal de volgende upgrade shardketens introduceren in het proof-of-stake netwerk. Deze "shards" verhogen de capaciteit van het netwerk en verbeteren de transactiesnelheid door het netwerk uit te breiden naar 64 blockchains. De Beacon Chain is een belangrijke eerste stap voor het introduceren van shardketens, dit komt omdat staken noodzakelijk is voor de beveiliging.

Uiteindelijk zal de Beacon Chain verantwoordelijk zijn voor het willekeurig selecteren van stakers om de shardketens te valideren. Dit is van essentieel belang om het voor stakers moeilijk te maken om te bedriegen en zich een shard toe te eigenen. Dit betekent eigenlijk dat ze een kans hebben van minder dan 1 op een triljoen(opens in a new tab).

Relatie tussen upgrades

Alle Ethereum-upgrades zijn ietwat met elkaar verbonden. Laten we nu samenvatten hoe de Beacon Chain de andere upgrades beïnvloedt.

Het hoofdnet en de Beacon Chain

In het begin zal de Beacon Chain apart bestaan van het Ethereum-hoofdnet dat we dagelijks gebruiken. Maar uiteindelijke zullen ze verbonden worden. Het plan is om het hoofdnet "samen te voegen" met het proof-of-stake systeem dat gecontroleerd en gecoördineerd wordt door de Beacon Chain.

De Merge

Shards en de Beacon Chain

Shardketens kunnen alleen op een veilige manier in het Ethereum-netwerk komen als er een proof-of-stake consensusmechanisme geïmplementeerd is. De Beacon Chain zal het staken introduceren en de weg vrijmaken voor de upgrade van de shardketen die zal volgen.

Shardketens

Heb interactie met de Beacon Chain

consensus-become-staker

consensus-become-staker-desc

Aan de slag(opens in a new tab)page-upgrades-index-staking-learn

consensus-explore

read-more

Was deze pagina behulpzaam?