Přeskočit na hlavní obsah

Stránka naposledy aktualizována: 1. dubna 2024

Blockchainové mosty

Web3 se vyvinul do ekosystému L1 blockchainů a L2 škálovacích řešení, která mají specifické výhody i nedostatky. S rostoucím počtem blockchainových protokolů roste i poptávka po přesunu aktiv mezi různými blockchainy(opens in a new tab). K uspokojení této poptávky potřebujeme řešení, které se nazývá "přemostění".

Co je přemostění?

Přemostění mezi blockchainy funguje podobně jako most, který známe ve fyzickém světě. Stejně jako fyzický most spojuje dvě fyzické lokality, přemostění mezi blockchainy spojuje dva ekosystémy blockchainů. Přemostění umožňuje komunikaci mezi blockchainy prostřednictvím přenosu informací a prostředků.

Vezměme si příklad:

Jste z USA a plánujete cestu do Evropy. Máte USD, ale potřebujete EUR na útratu. Chcete-li své USD směnit na EUR, můžete využít služeb směnárny. Ta vám pravděpodobně naúčtuje nějaký poplatek.

Ale co uděláte, pokud chcete provést podobnou směnu, abyste své prostředky mohli používat na jiném blockchainu? Řekněme, že chcete směnit ETH na Mainnetu Etherea za ETH na Arbitru(opens in a new tab). Stejně jako jsme pro směnu USD na EUR využili služeb směnárny, potřebujeme mechanismus k přesunu našeho ETH z Mainnetu Etherea na Arbitrum. Právě přemostění umožňují provádění takovýchto transakcí. V tomto případě má Arbitrum své vlastní přemostění(opens in a new tab), které umožňuje převádět ETH z Mainnetu na Arbitrum.

Proč přemostění potřebujeme?

Každý blockchain má nějaké omezení. Aby mohlo Ethereum zvyšovat škálovatelnost a držet krok s poptávkou, potřebuje rollupy. Naopak L1 blockchainy, jako je Solana a Avalanche, jsou navrženy tak, aby umožnily vyšší propustnost transakcí, ale za cenu nižší decentralizace.

Faktem je, že všechny blockchainy jsou vyvíjeny v izolovaných prostředích a mají odlišná pravidla a mechanismy k dosažení konsenzu. To znamená, že spolu nejsou schopny komunikovat a tokeny není možné volně přesouvat mezi blockchainy.

Přemostění existují k propojení blockchainů, umožňují přenos informací a tokenů.

Přemostění umožňují:

 • převod prostředků a informací mezi blockchainy.
 • decentralizovaným aplikací přistupovat k výhodám různých blockchainů, což zvyšuje jejich funkčnost (protože mají více prostoru pro inovace).
 • uživatelům přístup k novým platformám a využívání výhod různých blockchainů.
 • vývojářům z různých blockchainových ekosystémů spolupracovat a budovat nové platformy pro uživatele.

Jak propojit tokeny do 2. vrstvy

Příklady využití přemostění mezi blockchainy

Podívejte se na některé možnosti využití přemostění mezi blockchainy:

Nižší transakční poplatky

Představte si, že máte ETH na Ethereum Mainnetu, ale chtěli byste platit nižší transakční poplatky, abyste mohli vyzkoušet různé decentralizované aplikace. Přemostění vám umožní převést ETH z Mainnetu na Ethereum L2 rollup a mít tak nižší transakční poplatky.

Decentralizované aplikace na jiných blockchainech

Pokud jste používali Aave na Ethereum Mainnetu k poskytování půjček v USDT, ale úroková sazba pro půjčování USDT pomocí Aave na Polygonu je vyšší.

Prozkoumávání blockchainových ekosystémů

Máte-li ETH na hlavní síti Ethereum a chcete prozkoumat alternativní L1 blockchain a vyzkoušet tamní decentralizované aplikace. Pomocí přemostění můžete převést své ETH z Ethereum Mainnetu na alternativní L1.

Vlastnictví kryptoměn

Představte si, že si chcete koupit Bitcoin (BTC), ale máte peníze pouze na Ethereum Mainnetu. Abyste získali BTC zastoupený na Ethereu, můžete si koupit Wrapped Bitcoin (WBTC). WBTC je ale token ERC-20 nativní pro síť Ethereum, což znamená, že jde o verzi Bitcoinu na síti Ethereum a nikoli o BTC na blockchainu Bitcoin. Abyste mohli vlastnit původní BTC, musíte svá aktiva převést z Etherea na Bitcoin pomocí přemostění. Tímto způsobem převedete svůj WBTC na BTC. Alternativně můžete vlastnit BTC a chtít jej použít v protokolech DeFi na Ethereu. To by vyžadovalo přemostění opačným směrem, tedy z BTC na WBTC, který lze pak použít jako aktivum na Ethereu.

Všechny tyto operace můžete provést také prostřednictvím centralizované burzy. Ale pokud vaše prostředky ještě na burze nejsou, zahruje taková operace vícero kroků, a pravděpodobně bude jednodušší použít přemostění.

Typy přemostění

Různá přemostění mají různý design a jsou různě složitá. Obecně je lze rozdělit do dvou kategorií: Centralizovaná - těm musíte věřit - a decentralizovaná, která jsou řízena smart kontrakty.

Přemostění s nutností další důvěryPřemostění bez nutnosti další důvěry
Jejich provoz závisí na centrální entitě nebo systému.Fungují pomocí smart kontraktů a algoritmů.
Musíte důvěřovat třetí straně, pokud jde o zabezpečení prostředků a procesu přemostění. Uživatelé se většinou spoléhají na pověst provozovatele.Neexistuje třetí strana, které byste byli nuceni důvěřovat, což znamená, že zabezpečení mostu je stejné jako zabezpečení základního blockchainu.
Uživatelé musí odevzdat kontrolu nad svými kryptoměnovými prostředky.Díky smart kontraktům mají uživatelé stále plnou kontrolu nad svými prostředky.

Ve zkratce: Centralizovaným řešením přemostění musíte prostě věřit, zatímco decentralizovaná přemostění nevyžadují větší míru důvěry než tu, kterou už máte v blockchain, na kterém jsou spuštěny. Zde je vysvětlení těchto pojmů:

 • Bez nutnosti další důvěry: S ekvivalentním zabezpečením jako má blockchain, na kterém jsou spuštěna. Jak je popsáno v tomto článku(opens in a new tab) od Arjuna Bhuptaniho.
 • S nutností další důvěry: Odchylují se od zabezpečení domén, na kterých jsou spuštěny, přidáním externích ověřovatelů do systému, což způsobuje menší kryptoekonomickou bezpečnost.

Pro lepší pochopení hlavních rozdílů mezi oběma přístupy si vezměme příklad:

Představte si, že se chcete odbavit na letišti. Existují dva typy odbavení:

 1. Manuální odbavení – mluvíte s úředníky, kteří ručně kontrolují všechny údaje o vaší letence a identitě, než vám vydají palubní lístek.
 2. Samoobslužné odbavení – přijdete k automatu, kam zadáte údaje o svém letu a obdržíte palubní lístek, pokud je vše v pořádku.

Manuální odbavení je podobné modelu s nutností další důvěry, protože jeho provoz závisí na třetí straně, tj. úřednících. Jako uživatelé věříte úředníkům, že udělají správná rozhodnutí a korektně využijí vaše soukromé informace.

Samoobslužné odbavení je podobné modelu bez nutnosti další důvěry, protože nemá žádného operátora a funguje za pomoci technologie. Uživatelé neztrácejí kontrolu nad svými daty a nemusejí ohledně svých soukromých informací důvěřovat třetí straně.

Většina řešení přemostění aplikuje modely s různými stupni důvěry, která se pohybují mezi těmito dvěma extrémy.

Rizika používání blockchainovým přemostění

V současné době se nacházíme v rané fázi vývoje těchto řešení. Je pravděpodobné, že optimální návrh přemostění zatím nebyl vyvinut. Interakce s jakýmkoli typem přemostění nese rizika:

 • Riziko smart kontraktu — riziko chyby v kódu, která může způsobit ztrátu prostředků uživatele
 • Technologické riziko — porucha softwaru, chybový kód, lidská chyba, spam a útoky hackerů mohou celý proces narušit

Přemostění s nutností další důvěry navíc nesou dodatečná rizika spojená právě se zvýšenou nutností důvěry, jako jsou:

 • Riziko cenzury — provozovatelé přemostění teoreticky mohou zabránit uživatelům v převodu prostředků
 • Riziko třetí strany— provozovatelé přemostění se mohou spojit za účelem krádeže finančních prostředků uživatelů

Finanční prostředky uživatele jsou v ohrožení, pokud:

 • je ve smart kontraktu chyba
 • uživatel udělá chybu
 • blockchain, na kterém je přemostění spuštěno, je napaden
 • provozovatelé přemostění mejí dobré úmysly
 • přemostění je pod útokem hackera

Jedním z nedávných hacků byl hack přemostění Wormhole na blockchainu Solana, při kterém bylo ukradeno 120 000 wETH (325 milionů USD)(opens in a new tab). Mnoho z největších hacků v historii blockchainu zahrnovalo právě přemostění.(opens in a new tab).

Přemostění jsou klíčová pro vstup uživatelů do 2. vrstev Etherea, stejně jako pro možnost prozkoumání jiných ekosystémů. Nicméně uživatelé musí porozumět rizikům, které používání přemostění přináší. Toto jsou některé strategie pro zajištění bezpečnosti při převodu prostředků mezi blockchainy.(opens in a new tab).

Další četba

Byl tento článek užitečný?