Přeskočit na hlavní obsah

Decentralizované autonomní organizace (DAO)

  • Členské komunity bez centralizovaného vedení.
  • Bezpečný způsob, jak spolupracovat s lidmi na internetu.
  • Bezpečné místo pro vložení prostředků na konkrétní věc.
Vyobrazení decentralizované autonomní organizace hlasující o návrhu.

Co jsou DAO?

DAO je kolektivně vlastněná, blockchainem řízená organizace, která pracuje k dosažení společného cíle.

DAO nám umožňují pracovat s podobně smýšlejícími lidmi po celém světě, aniž bychom věřili benevolentnímu lídrovi, aby spravoval finanční prostředky nebo operace. Není zde žádný výkonný ředitel, který by rozmarně utrácel peníze nebo výkonný finanční ředitel, který by mohl manipulovat s rozvahou firmy. Namísto toho jsou do kódu zavedena pravidla založená na blockchainu, která definují, jak organizace funguje a jak je s finančními prostředky vynaloženo.

Mají zabudované pokladny, do kterých nikdo nemá přístup bez souhlasu skupiny. Rozhodnutí se řídí návrhy a hlasováním, aby měl každý člen organizace možnost vyjádřit svůj názor a vše na blockchainu probíhalo transparentně.

Proč potřebujeme DAO?

Zakládání nové organizace s někým dalším vyžaduje nejen počáteční finanční prostředky, ale také velkou důvěru v lidi, s nimiž budete spolupracovat. Může být ale těžké důvěřovat někomu, s kým jste dosud komunikovali pouze přes internet. V DAO však nemusíte důvěřovat nikomu dalšímu, protože veškeré procesy dané organizace jsou založené na počítačovém kódu, který je 100% transparentní a kýmkoliv ověřitelný.

Tento princip tak otevírá mnoho nových příležitostí ke globální spolupráci a koordinaci.

Srovnání

Decentralizovaná Autonomní OrganizaceTradiční organizace
Obvykle má horizontální strukturu a je plně demokratická.Obvykle má hierarchickou strukturu.
Veškeré plánované změny vyžadují členské hlasování.V závislosti na struktuře se změny dějí buď pomocí hlasování nebo rozhodnutím členů s výhraním právem.
Výsledky hlasování jsou zpracovávané automaticky bez nutnosti důvěryhodného prostředníka.Pokud je hlasování povoleno, je vyřizováno ručně a výsledek je zpracováván interně.
Služby jsou řízeny automatickým a decentralizovaným způsobem (například distribuce filantropických fondů).Vyžaduje lidskou manipulaci nebo centrálně řízenou automatizaci náchylnou k falšování.
Veškerá činnost je transparentní a zcela veřejná.Aktivity jsou obvykle soukromé a skryté před veřejností.

Příklady DAO

Několik příkladů, k čemu je možné DAO využít:

  • Charita – můžete přijímat dary od kohokoliv na světě a hlasovat o tom, co bude financováno.
  • Družstevní vlastnictví – můžete zakoupit fyzická či digitální aktiva a členové mohou hlasovat o tom, jak s nimi naložit.
  • Podniky a granty – můžete vytvořit fond rizikového kapitálu, který sdružuje investiční kapitál a hlasuje o podnicích, které podpoří. Splacené peníze mohou být později přerozděleny mezi členy DAO.

Jak fungují DAO?

Základem DAO je její chytrý kontrakt, který definuje pravidla organizace a spravuje pokladnu skupiny. Jakmile je kontrakt nasazen na Ethereu, nikdo nemůže změnit pravidla jinak než hlasováním. Pokud by se tedy někdo prokusil provést akci, která není definována pravidly a logikou počítačového kódu, skončí to neúspěchem. Stejně tak i finanční prostředky jsou řízeny chytrým kontraktem, takže nikdo nemůže utratit peníze bez souhlasu skupiny Znamená to tedy, že DAO nepotřebuje žádnou ústřední entitu a namísto toho jsou všechna rozhodnutí i platby prováděny kolektivně na základě společného hlasování.

To je možné z toho důvodu, že chytré kontrakty jsou po nasazení na Ethereum chráněny proti nedovolené manipulaci. Pravidla DAO jsou totiž zapsaná pomocí veřejně dostupného kódu a nelze je tak upravovat bez povšimnutí.

Ethereum a DAO

Ethereum je ideální základ pro DAO a to hned z několika důvodů:

  • Vlastní konsenzus sítě Ethereum je natolik distribuovaný a zavedený, že mu organizace mohou důvěřovat.
  • Kód chytrého kontraktu nemůže být po svém nasazení upraven a to ani vlastními majiteli. To umožňuje řídit DAO podle pravidel, se kterými byla naprogramována.
  • Chytré kontrakty mohou posílat i přijímat finanční prostředky, což umožňuje správu společných financí bez existence důvěryhodného prostředníka.
  • Komunita kolem Etherea prokazuje schopnost spolupracovat, což umožňuje vznik osvědčených postupů a podpůrných systémů.

Řízení DAO

Při řízení DAO je třeba zvážit mnoho aspektů, například způsob hlasování a navrhování.

Delegace

Delegování je něco jako DAO verze zastupitelské demokracie. Držitelé tokenu delegují hlasy uživatelům, kteří se nabídnou a slíbí, že budou spravovat protokol a zůstanou o něm informováni.

Příklad z praxe

ENS(opens in a new tab) – Držitelé ENS mohou delegovat své hlasy členům angažovaných komunit, aby je reprezentovali.

Automatické řízení transakcí

V mnoha DAO budou transakce provedeny automaticky, pokud bude dostatečně uživatelů hlasovat pro.

Příklad z praxe

Nouns(opens in a new tab) – V Nouns DAO je transakce provedena, pokud je dosažen dostatečný počet hlasů a většina z nich je pro a pokud ji zakladatelé nevetují.

Řízení Multisig

Přestože DAO mají tísíce hlasujících členů, finanční prostředky mohou být uloženy v peněžence sdílené 5 až 20 aktivními členy komunity, kteří jsou důvěryhodní a doxxnutí (jejich veřejná identita je komunitě známá). Po hlasování vykonají multisigoví signatáři vůli komunity.

Zákony DAO

V roce 1977 představil stát Wyoming LLC, typ společnosti ekvivalentní k české společnosti s ručením omezením, který chrání podnikatele a omezuje jejich odpovědnost. V nedávné době se stal průkopníkem zákona DAO, který pro organizaci zavádí právní status. V současné době mají Wyoming, Vermont a Panenské ostrovy v nějaké formě zákony DAO.

Příklad z praxe

CityDAO(opens in a new tab) – CityDAO používal zákon DAO státu Wyoming ke koupi 40 akrů půdy poblíž Yellowstonského národního parku.

Členství v DAO

Existují různé typy členství v DAO. Na základně nich je pak určeno, jak v dané DAO funguje hlasování a další klíčové principy.

Členství založené na tokenech

Obvykle zcela bez omezení (v závislosti na použitém tokenu). Příslušné tokeny jsou typicky volně obchodovány na decentralizované burze, získávány poskytnutím likvidity anebo těženy nějakým „proof-of-work“ způsobem. Ve všech případech ale pouhé držení tokenu umožňuje přístup k hlasování.

Obvykle se používá k řízení rozsáhlých decentralizovaných protokolů a/nebo tokenů samotných.

Příklad z praxe

MakerDAO(opens in a new tab) – Token MKR společnosti MakerDAO je široce dostupný na decentralizovaných burzách a kdokoliv si může koupit hlasovací práva ohledně budoucnosti protokolu Maker.

Členství založené na akciích

DAO založené na akciích jsou přísnější, ale stále docela otevřené. Každý potenciální člen může předložit návrh na přijetí, který obvykle nabízí hodnotu ve formě tokenů nebo určitého typu práce. Akcie pak představují přímou hlasovací sílu a vlastnictví. Členové mohou z takové DAO kdykoli vystoupit a to se svým poměrným podílem celkových prostředků.

Obvykle se používá u lidskoprávních organizací, jako jsou charity a odborové svazy nebo u investičních klubů. Může být použita také k řízení protokolů nebo správě tokenů.

Příklad z praxe

MolochDAO(opens in a new tab) – MolochDAO se zaměřuje na financování projektů postavených na Ethereu. Pro získání členství je potřeba předložit návrh, na jehož základě skupina posoudí, má-li zájemce potřebné odborné znalosti a kapitál, aby mohl činit informované úsudky o potenciálních grantech. Přístup k takovému DAO tedy nelze koupit na otevřeném trhu.

Členství založené na reputaci

Reputace je důkazem účasti a poskytuje hlasovací práva v DAO. Na rozdíl od tokenových či podílových členství, organizace DAO založené na reputaci nepřevádějí vlastnictví na přispěvatele. Reputaci nelze koupit, převést či delegovat; členové DAO si ji musí získat prostřednictvím účasti. Hlasování na blockchainuje je veřejně dostupné a budoucí členové mohou svobodně předložit návrhy na vstup do DAO a požádat o získání reputace a tokenů jako odměnu za své příspěvky.

Obyvkle používané na decentralizovaném vývoji a řízení protokolů a decentralizovaných aplikací, ale hodí se také na rozmanitý soubor organizací jako charity, pracovní družstva, investiční kluby atd.

Příklad z praxe

DXdao(opens in a new tab) – DXdao je globální suverénní družstvo budující a řídící decentralizované protokoly a aplikace od roku 2019. Využívá řízení založené na reputaci a holografický konsensus ke koordinaci a správě finančních prostředků, což znamená, že si k ovládání její budoucnosti nikdo nemůže koupit cestu.

Připojte se / založte DAO

Připojte se k DAO

Založte DAO

Další informace

Články o DAO

Videa

Byla tato stránka užitečná?