Přeskočit na hlavní obsah

Vrstva 2

Ethereum pro každého

Škálování Etherea pro masovou adopci.

Ilustrace transakcí, které jsou zarolovány ve vrstvě 2 a odesílány na hlavní síť Ethereum

loading...

TVL je uzamčena ve vrstvě 2 (USD)


loading...

Průměrný poplatek za převod vrstvy 2 ETH (USD)


loading...

Změna vrstvy 2 TVL (30 dní)

Co je vrstva 2?

Vrstva 2 (L2) je souhrnný termín pro popis specifické sady škálovacích řešení Etherea. Vrstva 2 je samostatný blockchain, který rozšiřuje Ethereum a dědí bezpečnostní principy Etherea.

Nyní se do tématu ponoříme trochu hlouběji. Na to je třeba nejprve vysvětlit vrstvu 1 (L1).

Co je vrstva 1?

Vrstva 1 je základní blockchain. Ethereum i Bitcoin jsou blockchainy vrstvy 1, protože jsou základem, na kterém staví různé sítě vrstvy 2. Příklady projektů vrstvy 2 zahrnují „rollupy“ na Ethereu a Lightning Network na Bitcoinu. Veškerá transakční aktivita uživatelů na těchto projektech vrstvy 2 se může nakonec vrátit na blockchain vrstvy 1.

Ethereum také funguje jako vrstva dostupnosti dat pro vrstvu 2. Projekty vrstvy 2 odešlou své transakční údaje do Etherea, spoléhají se na dostupnost dat Etherea. Tato data mohou být použita k získávání stavu vrstvy 2, nebo ke zpochybnění transakcí vrstvy 2.

Ethereum jako vrstva 1 zahrnuje:

 1. Síť operátorů uzlů k zabezpečení a ověření sítě

 2. Síť výrobců bloků

 3. Samotný blockchain a historii transakčních dat

 4. Mechanismus konsenzu pro síť

Jste stále zmateni z Etherea? Zjistěte, co Ethereum je.

Proč potřebujeme vrstu 2?

Tři žádoucí vlastnosti blockchainu jsou, že je decentralizovaný, bezpečný a škálovatelný. Blockchainové trilema(opens in a new tab) uvádí, že jednoduchou blockchainovou architekturou lze dosáhnout pouze dvou ze tří vlastností. Chcete bezpečný a decentralizovaný blockchain? Musíte obětovat škálovatelnost.

Ethereum aktuálně zpracovává více než milion transakcí za den(opens in a new tab). Poptávka po používání Etherea může způsobit, že ceny transakčních poplatků budou vysoké. Zde přicházejí na řadu sítě vrstvy 2.

Škálovatelnost

Hlavním cílem vrstvy 2 je zvýšit propustnost transakcí (více transakcí za sekundu) bez snížení decentralizace nebo bezpečnosti.

Hlavní síť (vrstva 1) je schopna zpracovat pouze přibližně 15 transakcí za sekundu(opens in a new tab). Když je poptávka po používání Etherea vysoká, síť se zahltí, což zvyšuje transakční poplatky a tím pádem znemožňuje použití uživatelům, kteří si tyto poplatky nemohou dovolit. Vrstvy 2 jsou řešení, které snižují tyto poplatky zpracováním transakcí mimo blockchain vrstvy 1.

Více o vizi Etherea

Přínosy vrstvy 2

💸

Nižší poplatky

Kombinací více off-chain transakcí do jediné transakce vrstvy 1 jsou transakční poplatky výrazně sníženy, čímž je Ethereum dostupnější pro všechny.

🔐

Udržuje bezpečnost

Blockchainy vrstvy 2 vypořádávají své transakce na hlavní síť Ethereum, což uživatelům přináší výhody bezpečnosti sítě Ethereum.

🛠️

Rozšíří případy použití

Díky vyšším transakcím za sekundu, nižším poplatkům a nové technologii se projekty rozšíří do nových aplikací s lepší uživatelskou zkušeností.

Jak funguje vrstva 2?

Jak jsme zmínili výše, vrstva 2 je souhrnné označení pro škálovací řešení Etherea, která zpracovávají transakce mimo vrstvu 1 Etherea a přitom stále využívají robustní decentralizované zabezpečení vrstvy 1 Etherea. Vrstva 2 je samostatný blockchain, který rozšiřuje Ethereum. Jak to funguje?

Existuje několik různých typů vrstvy 2, z nichž každý má svá vlastní specifika a bezpečnostní modely. Vrstva 2 odstraňuje transakční zátěž vrstvy 1, což umožňuje, aby se méně zahlcovala a veškerá aktivita byla škálovatelnější.

Rollups

Rollup (nebo „roll up“) seskupí stovky transakcí do jediné transakce ve vrstvě 1. Díky tomu se transakční poplatky vrstvy 1 rozdělí mezi všechny účastníky transakce, takže je ve výsledku pro každého uživatele levnější.

Transakce v rollupech jsou prováděny mimo vrstvu 1, ale údaje těchto transakcí jsou odeslány na vrstvu 1. Tím, že se údaje o transakcích nahrávají do vrstvy 1, mají rollupy bezpečnost shodnou s bezpečností Etherea. Je tomu tak proto, že jakmile jsou data nahrána do vrstvy 1, vzít zpět transakci v rollupu vyžaduje vzít zpět transakci na Ethereu. Existují dva různé přístupy k rollupům: optimistický a s nulovou znalostí (zero-knowledge) – liší se především tím, jakým způsobem jsou data transakcí odesílána na L1.

Optimistický rollup

Optimistické rollupy jsou „optimistické“ v tom smyslu, že se transakce považují za platné, ale v případě potřeby je lze zpochybnit. Pokud existuje podezření na neplatnou transakci, je spuštěna kontrola chyb, aby se zjistilo, zda k tomu došlo.

Více o optimistických rollupech

Nulový přístup rollups

Přístup k rollupům s nulovou znalostí používá důkazy platnosti, kde jsou transakce počítány mimo řetězec a poté jsou komprimovaná data dodávána do hlavní sítě Ethereum jako důkaz jejich platnosti.

Více o ZK-rollupech

Udělejte si vlastní průzkum: rizika vrstvy 2

Hodně projektů na vrstvě 2 je relativně nových a je třeba, aby jejich uživatelé důvěřovali prostředníkům, kteří pracují na decentralizaci svých sítí. Vždy dělejte svůj vlastní výzkum, abyste se rozhodli, zda jste ochotni přijmout související rizika.

Pro více informací o použitých technologiích, rizicích a s tím spojenou mírou důvěry na vrstvách 2 doporučujeme podívat se na web L2BEAT, který poskytuje komplexní hodnocení rizik každého projektu.

Navštívit L2BEAT(opens in a new tab)

Použijte vrstvu 2

Teď, když chápete, proč existuje vrstva 2 a jak funguje, podíváme se na praktické využití!

Pokud používáte peněženku pro chytré kontrakty, jako je Safe nebo Argent, nebudete mít kontrolu nad svojí adresou na vrstvě 2, dokud znovu nevydeployujete svůj kontraktový účet na tuto adresu na vrstvě 2. Klasické účty s frází pro obnovení budou automaticky vlastnit stejný účet na všech sítích vrstvy 2.

Zobecněné vrstvy 2

Zobecněné vrstvy 2 se chovají úplně stejně jako Ethereum – ale levněji. Cokoli, co můžete dělat na vrstvě 1 Etherea, můžete dělat i na vrstvě 2. Hodně decentralizovaných aplikací už začalo na tyto sítě migrovat nebo úplně vynechali hlavní síť, aby svůj projekt spustili rovnou na vrstvě 2.

Arbitrum One

universal

Arbitrum One je optimistický rollup, jehož cílem je vyvolat stejný pocit jako při interakci s Ethereem, ale transakce stojí zlomek toho, co na L1.

Poznámka: Důkazy podvodu jsou pouze pro uživatele na bílé listině, bílá listina zatím není otevřena

Arbitrum One Přemostění(opens in a new tab)Arbitrum One Portál ekosystému(opens in a new tab)Arbitrum One Seznamy tokenů(opens in a new tab)
Prozkoumejte Arbitrum One(opens in a new tab)

Optimism

universal

Optimismus je rychlý, jednoduchý a bezpečný optimistický rollup ekvivalentní s EVM. Škáluje technologii Etherea a zároveň škáluje jeho hodnoty prostřednictvím zpětného financování veřejných statků.

Poznámka: Důkazy chyb jsou ve vývoji

Optimism Přemostění(opens in a new tab)Optimism Portál ekosystému(opens in a new tab)Optimism Seznamy tokenů(opens in a new tab)

Boba Network

universal

Boba je optimistický rollup původně vytvořený forkem Optimism, což je škálovací řešení, jehož cílem je snížit transakční poplatky, zvýšit propustnost transakcí a rozšířit možnosti chytrých kontaktů.

Poznámka: Ověření státu je ve vývoji

Boba Network Přemostění(opens in a new tab)

Starknet

universal

Starknet is a Validity Rollup Layer 2. It provides high throughput, low gas costs, and retains Ethereum Layer 1 levels of security.

Starknet Přemostění(opens in a new tab)Starknet Portál ekosystému(opens in a new tab)Starknet Seznamy tokenů(opens in a new tab)

Aplikačně specifická vrstva 2

Aplikačně specifická vrstva 2 jsou projekty, které se specializují na optimalizaci pro konkrétní aplikační prostor a přináší lepší výkonost.

Loopring

paymentsexchange

Řešení vrstvy 2 s nulovou znalostí od Loopringu si klade za cíl nabídnout stejné záruky zabezpečení jako hlavní síť Ethereum s významným zvýšením škálovatelnosti: propustnost transakcí se zvýšila 1 000× a náklady se snížily na pouhých 0,1 % L1.

Loopring Přemostění(opens in a new tab)

zkSync

tokensnft

zkSync je uživatelsky orientovaná rollup platforma s nulovou znalostí od Matter Labs. Jedná se o škálovací řešení pro Ethereum, které již funguje na hlavní síti Ethereum. Podporuje platby, token swapy a vydávání NFT.

zkSync Přemostění(opens in a new tab)

ZKSpace

paymentsexchange

Platforma ZKSpace se skládá ze tří hlavních částí: AMM DEX vrstva 2 využívající technologii ZK-Rollups nazvanou ZKSwap, platební služba nazvaná ZKSquare a NFT tržiště s názvem ZKSea.

ZKSpace Přemostění(opens in a new tab)

Aztec

paymentsintegrations

Aztec Network je první privátní rollup s nulovou znalostí na Ethereu, který umožňuje decentralizovaným aplikacím soukromí a škálování.

Aztec Přemostění(opens in a new tab)

Poznámka k sidechainům, validiům a alternativním blockchainům

Sidechainy a validia jsou blockchainy, které umožňují vzít aktiva z Etherea a použít je na jiném blockchainu. Sidechainy a validia běží paralelně s Ethereem a interagují s ním prostřednictvím tzv. mostů, ale jejich bezpečnost ani dostupnost dat není odvozena od Etherea.

Jsou škálované podobně jako vrstva 2 – nabízejí nižší poplatky za transakce a vyšší propustnost transakcí – ale mají odlišnou míru předpokládané důvěry.

Některé blockchainy vrstvy 1 uvádějí vyšší propustnost a nižší transakční poplatky než Ethereum, ale obecně platí, že mají jiné nevýhody, například větší hardwarové požadavky na provoz síťových uzlů.

Jak se dostat na vrstvu 2

Existují dva hlavní způsoby, jak dostat svá aktiva na vrstvu 2: Přemostit prostředky z Etherea prostřednictvím smart kontraktu, nebo vybrat prostředky na burze přímo na síť vrstvy 2.

Zůstatek v peněžence?

Jestli už máte ETH v peněžence, budete muset k přesunutí z hlavní sítě Ethereum do vrstvy 2 použít přemostění.

Další informace o přemostění

Vyberte vrstvu 2, ke které chcete přemostit

Prostředky na burze?

Některé centralizované burzy nabízejí přímé výběry a vklady na vrstvu 2. Podívejte se, které burzy podporují výběry z vrstvy 2 a které vrstvy 2 to jsou.

Budete také potřebovat peněženku, do které budete moci vybírat své prostředky. Vyberte si svoji Ethereum peněženku.

Podívejte se, které směnárny podporují vrstvy 2
Logo Ethereum

Nástroje k efektivnímu používání vrstev 2

Information

 • L2BEAT
  L2BEAT
  L2BEAT je skvělým zdrojem technických hodnocení rizik projektů vrstvy 2. Doporučujeme podívat se na jejich zdroje, pokud chcete zjistit další informace o konkrétních projektech vrstvy 2.
  Přejítto L2BEAT website(opens in a new tab)
 • L2 Fees
  L2 Fees
  L2 Fees vám umožňuje zobrazit aktuální náklady (v USD) za provádění transakcí na různých vrstvách 2.
  Přejítto L2 Fees website(opens in a new tab)
 • Chainlist
  Chainlist
  Chainlist je skvělý nástroj pro importování síťových RPC do podporovaných peněženek. Poskytuje RPC pro projekty vrstvy 2, které vám pomohou připojit se.
  Přejítto Chainlist website(opens in a new tab)

Wallet managers

 • Zapper
  Zapper
  Spravujte své web3 portfolio od DeFi přes NFT až po cokoliv, co nám budoucnost přinese. Investujte do nových příležitostí z jednoho pohodlného místa.
  Přejítto Zapper website(opens in a new tab)
 • Zerion
  Zerion
  Sestavte a spravujte celé své DeFi portfolio z jednoho místa. Objevte svět decentralizovaných financí.
  Přejítto Zerion website(opens in a new tab)
 • DeBank
  DeBank
  Nenechte si ujít nic z dění ve světě web3
  Přejítto DeBank website(opens in a new tab)

Časté dotazy

Test your Ethereum knowledge

Loading...

Byla tato stránka užitečná?