ძირითად მასალაზე გადასვლა

დაგვეხმარე გვერდის გადათარგმნაში

🌏

თქვენ ხედავთ ამ გვერდს ინგლისურად, რადგან ის ჯერ არ გვითარგმნია. დაგვეხმარეთ ამ გვერდის თარგმნაში.

გვერდის გადათარგმნა

აქ არ არის ბაგი!🐛

ეს გვერდი არ ითარგმნება. ჩვენ სპეციალურად დავტოვეთ ეს გვერდი ინგლისურად.

Ethereum for Ruby Developers

ბოლო ჩასწორება: , Invalid DateTime
გვერდის რედაქტირება
(opens in a new tab)

Use Ethereum to create decentralized applications (or "dapps") that utilize the benefits of cryptocurrency and blockchain technology. These dapps can be trustless, meaning that once they are deployed to Ethereum, they will always run as programmed. They can control digital assets to create new kinds of financial applications. They can be decentralized, meaning that no single entity or person controls them and are nearly impossible to censor.

Getting started with smart contracts and the Solidity language

Take your first steps to integrating Ruby with Ethereum

Need a more basic primer first? Check out ethereum.org/learn or ethereum.org/developers.

Beginner articles

Intermediate articles

Ruby projects and tools

Active

Archived / No longer maintained

Looking for more resources? Check out our Developer's home.

Ruby community contributors

The Ethereum Ruby Telegram group(opens in a new tab) is a host to a rapidly growing community and is the dedicated resource for discussions on any of the above projects and related topics.

ეს სტატია სასარგებლო იყო?