ప్రధాన కంటెంట్‌కి స్కిప్ చేయండి

ఒక వాలెట్‌ను కనుగొనండి

వాలెట్లలో మీరు ఇష్టపడే అనేక ఐచ్ఛిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

కాబట్టి మీకు కావలసిన ఫీచర్ల ఆధారంగా మీ వాలెట్‌ని ఎంచుకోండి. Learn about wallets.

What are you looking for?

క్రిప్టోకి కొత్త

మీరు మీ మొదటి వాలెట్ కోసం చూస్తున్న మొదటిసారి వినియోగదారు

NFTs

మీరు NFTల గురించి ఆలోచించే వ్యక్తి మరియు NFT సపోర్ట్ తో కూడిన వాలెట్‌ను కోరుకుంటున్నారు

Hodler

మీరు టోకెన్లు ఉన్న వ్యక్తి మరియు వాటిని తాకడానికి ఇష్టపడరు

Finance

మీరు DeFiని ఉపయోగించే వ్యక్తి మరియు DeFi అప్లికేషన్లకు కనెక్ట్ కావడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే వాలెట్‌ను కోరుకుంటున్నారు

డెవలపర్

మీరు డెవలపర్ మరియు dappsను డెవలప్ చేయడం మరియు పరీక్షించడంలో సహాయపడటానికి వాలెట్ అవసరం

ఫిల్టర్లు (0)

అన్ని వాలెట్లను చూపిస్తోంది (36)

MetaMask

క్రిప్టోకి కొత్తNFTsFinanceడెవలపర్

iOS · Android · క్రోమియం · Firefox

తెలుగు, తమిళము, స్వాహిలి, సెర్బియన్, స్లోవేనియన్

Visit website(opens in a new tab)
Visit website(opens in a new tab)

Phantom

Finance

iOS · Android · క్రోమియం · Firefox

తెలుగు, తమిళము, స్వాహిలి, రష్యన్, పోర్చుగీస్

GridPlus Lattice1

NFTsHodler

Linux · Windows · macOS · క్రోమియం · Firefox · Hardware

ఇంగ్లీష్

Safe

NFTsFinance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS

ఇంగ్లీష్

Infinity Wallet

NFTs

Linux · Windows · macOS

స్పానిష్, ఇంగ్లీష్

Aurox Wallet

NFTsFinanceడెవలపర్

క్రోమియం

ఇంగ్లీష్

1inch Wallet

NFTs

iOS · Android

రష్యన్, పోర్చుగీస్, కొరియన్, జపనీస్, ఇండోనేషియన్

Frame

NFTsFinanceడెవలపర్

Linux · Windows · macOS · క్రోమియం · Firefox

ఇంగ్లీష్

Torus Wallet

NFTsడెవలపర్

కొరియన్, జపనీస్, స్పానిష్, జర్మన్, ఇంగ్లీష్

Taho

NFTsFinance

క్రోమియం

ఇంగ్లీష్

Trust Wallet

NFTsFinanceడెవలపర్

iOS · Android · క్రోమియం

రష్యన్, బ్రెజీలియన్ పోర్చుగీస్, కొరియన్, జపనీస్, ఇండోనేషియన్

MyEtherWallet

NFTsFinance

ఇంగ్లీష్

OneKey

క్రిప్టోకి కొత్తNFTsHodlerFinanceడెవలపర్

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · క్రోమియం · Firefox · Hardware

రష్యన్, పోర్చుగీస్, బ్రెజీలియన్ పోర్చుగీస్, ఫిలిపినో, కొరియన్

imToken

NFTsFinance

iOS · Android

రష్యన్, కొరియన్, జపనీస్, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్

Bridge wallet

iOS · Android

ఇటాలియన్, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్, జర్మన్, ఇంగ్లీష్

Unstoppable wallet

NFTsడెవలపర్

iOS · Android

రష్యన్, కొరియన్, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్, జర్మన్

MEW wallet

క్రిప్టోకి కొత్తNFTs

iOS · Android

రష్యన్, ఇంగ్లీష్, చైనీస్

Trezor

Hodler

Linux · Windows · macOS · Hardware

ఇంగ్లీష్

Exodus

Finance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · క్రోమియం

ఇంగ్లీష్

Keystone

NFTsHodler

iOS · Android · Hardware

కొరియన్, స్పానిష్, ఇంగ్లీష్, చైనీస్

TokenPocket

NFTsFinance

iOS · Android · Windows · macOS · క్రోమియం

రష్యన్, పోర్చుగీస్, ఫిలిపినో, మలయ్, కొరియన్

BlockWallet

Financeడెవలపర్

క్రోమియం · Firefox

ఇంగ్లీష్

AlphaWallet

NFTs

iOS · Android

ఫ్రెంచ్, స్పానిష్, ఇంగ్లీష్, చైనీస్, వియత్నామీస్

Ledger

HodlerFinance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Hardware

రష్యన్, కొరియన్, జపనీస్, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్

Rabby Wallet

NFTsFinance

క్రోమియం

ఇంగ్లీష్

Zerion Wallet

క్రిప్టోకి కొత్తNFTsFinance

iOS · Android · macOS

రష్యన్, పోర్చుగీస్, డచ్, కొరియన్, జపనీస్

Ambire

NFTsFinance

iOS · Android

ఇంగ్లీష్

Argent

NFTsFinance

iOS · Android · క్రోమియం · Firefox

ఇంగ్లీష్

Rainbow

క్రిప్టోకి కొత్తNFTsFinance

iOS · Android · క్రోమియం · Firefox

రష్యన్, బ్రెజీలియన్ పోర్చుగీస్, కొరియన్, జపనీస్, ఇండోనేషియన్

Enkrypt

NFTs

క్రోమియం

ఇంగ్లీష్

Loopring wallet

iOS · Android

ఇంగ్లీష్, చైనీస్

XDEFI Wallet

NFTsFinance

క్రోమియం

రష్యన్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, ఇంగ్లీష్

Coinbase Wallet

క్రిప్టోకి కొత్తNFTsFinance

iOS · Android · క్రోమియం

రష్యన్, బ్రెజీలియన్ పోర్చుగీస్, జపనీస్, ఇటాలియన్, ఫ్రెంచ్

Pillar

NFTs

iOS · Android

బోస్నియన్, ఇంగ్లీష్, ఎస్టోనియన్, చైనీస్

Bitkeep

NFTs

iOS · Android · క్రోమియం

ఇంగ్లీష్

FoxWallet

NFTs

iOS · Android

రష్యన్, ఇండోనేషియన్, స్పానిష్, ఇంగ్లీష్, చైనీస్