ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ช่วยแปลหน้านี้

🌏

คุณกำลังดูหน้านี้เป็นภาษาอังกฤษเพราะเรายังไม่ได้แปล ช่วยเราแปลเนื้อหานี้

แปลหน้านี้

ตรงนี้ไม่มีบั๊ก!🐛

ยังไม่มีการแปลหน้านี้เพราะเราตั้งใจเก็บหน้านี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษ ณ ตอนนี้

หน้านี้ยังไม่สมบูรณ์และเรายินดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณ แก้ไขหน้านี้และเพิ่มเติมสิ่งที่คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่น

Ethereum for Java developers

แก้ไขครั้งล่าสุด: , Invalid DateTime
แก้ไขหน้า

Use Ethereum to create decentralized applications (or "dapps") that utilize the benefits of cryptocurrency and blockchain technology. These dapps can be trustworthy, meaning that once they are deployed to Ethereum, they will always run as programmed. They can control digital assets in order to create new kinds of financial applications. They can be decentralized, meaning that no single entity or person controls them and are nearly impossible to censor.

Getting started with smart contracts and the Solidity language

Take your first steps to integrating Java with Ethereum

Need a more basic primer first? Check out ethereum.org/learn or ethereum.org/developers.

  • Blockchain Explained
  • Understanding Smart Contracts
  • Write your First Smart Contract
  • Learn How to Compile and Deploy Solidity

Working with Ethereum clients

Learn how to use Web3J and Hyperledger Besu, two leading Java Ethereum Clients

Intermediate articles

Advanced use patterns

Java projects and tools

Looking for more resources? Check out ethereum.org/developers.

Java community contributors

Help us with this page

If you're an expert on the topic and want to contribute, edit this page and sprinkle it with your wisdom.

You'll be credited and you'll be helping the Ethereum community!

Use this flexible documentation template

Questions? Ask us in the #content channel on our Discord server

Edit page

ได้ประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่