ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ช่วยแปลหน้านี้

🌏

คุณกำลังดูหน้านี้เป็นภาษาอังกฤษเพราะเรายังไม่ได้แปล ช่วยเราแปลเนื้อหานี้

แปลหน้านี้

ตรงนี้ไม่มีบั๊ก!🐛

ยังไม่มีการแปลหน้านี้เพราะเราตั้งใจเก็บหน้านี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษ ณ ตอนนี้

หน้านี้ยังไม่สมบูรณ์และเรายินดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณ แก้ไขหน้านี้และเพิ่มเติมสิ่งที่คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่น

Ethereum Development Standards

แก้ไขครั้งล่าสุด: , Invalid DateTime
แก้ไขหน้า
(opens in a new tab)

Standards overview

The Ethereum community has adopted many standards that help keep projects (such as Ethereum clients and wallets) interoperable across implementations, and ensure smart contracts and dapps remain composable.

Typically standards are introduced as Ethereum Improvement Proposals (EIPs), which are discussed by community members through a standard process(opens in a new tab).

Types of standards

There are 3 types of EIPs:

Furthermore, the Standard Track is subdivided into 4 categories:

More detailed information on these different types and categories can be found in EIP-1(opens in a new tab)

Token standards

  • ERC-20 - A standard interface for fungible (interchangeable) tokens, like voting tokens, staking tokens or virtual currencies.
    • ERC-1363(opens in a new tab) - Defines a token interface for ERC-20 tokens that supports executing recipient code after transfer or transferFrom, or spender code after approve
  • ERC-721 - A standard interface for non-fungible tokens, like a deed for artwork or a song.
  • ERC-777 - (NOT RECOMMENDED) A token standard improving over ERC-20.
  • ERC-1155 - A token standard which can contain both fungible and non-fungible assets.
  • ERC-4626 - A tokenized vault standard designed to optimize and unify the technical parameters of yield-bearing vaults.

Learn more about token standards.

Further reading

Know of a community resource that helped you? Edit this page and add it!

░░░░░░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░▄░░░░ ░░░░░░░░▌▒█░░░░░░░░░░░▄▀▒▌░░░ ░░░░░░░░▌▒▒█░░░░░░░░▄▀▒▒▒▐░░░ ░░░░░░░▐▄▀▒▒▀▀▀▀▄▄▄▀▒▒▒▒▒▐░░░ ░░░░░▄▄▀▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄█▒▐░░░ ░░░▄▀▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒▀██▀▒▌░░░ ░░▐▒▒▒▄▄▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒▌░░ ░░▌░░▌█▀▒▒▒▒▒▄▀█▄▒▒▒▒▒▒▒█▒▐░░ ░▐░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▌██▀▒▒░░░▒▒▒▀▄▌░ ░▌░▒▄██▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▌░ ▀▒▀▐▄█▄█▌▄░▀▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▐░ ▐▒▒▐▀▐▀▒░▄▄▒▄▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▒▒▌ ▐▒▒▒▀▀▄▄▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▐░ ░▌▒▒▒▒▒▒▀▀▀▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒░▒▒▒▌░ ░▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▄▒▒▐░░ ░░▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▄▒▒▒▒▌░░ ░░░░▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▀▒▒▒▒▄▀░░░ ░░░░░░▀▄▄▄▄▄▄▀▀▀▒▒▒▒▒▄▄▀░░░░░ ░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀░░░░░░░░

Help us with this page

If you're an expert on the topic and want to contribute, edit this page and sprinkle it with your wisdom.

You'll be credited and you'll be helping the Ethereum community!

Use this flexible documentation template(opens in a new tab)

Questions? Ask us in the #content channel on our Discord server(opens in a new tab)

Edit page(opens in a new tab)

ได้ประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่