ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ช่วยอัปเดตหน้านี้

🌏

มีเวอร์ชันใหม่ของหน้านี้ แต่ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ช่วยเราแปลเวอร์ชันล่าสุด

แปลหน้านี้
ดูภาษาอังกฤษ

ตรงนี้ไม่มีบั๊ก!🐛

ยังไม่มีการแปลหน้านี้เพราะเราตั้งใจเก็บหน้านี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษ ณ ตอนนี้

Language Support

Ethereum is a global project, and it is critical that ethereum.org is accessible to everyone, regardless of their nationality or language. Our community has been working hard to make this vision a reality.

Interested in contributing? Learn more about our Translation Program.

In addition to translating ethereum.org content, we also maintain a curated list of Ethereum resources in many languages.

ethereum.org is available in the following languages:

Gujarati

ગુજરાતી

Tamil

தமிழ்

กรีก

Ελληνικά

กาลิเชียน

Galego

เกาหลี

한국어

เขมร

ចក្រភពខ្មែរ

คาซัก

қазақ

คาตาลัน

Català

โครเอเชีย

Hrvatski

จอร์เจียน

ქართული

จีนตัวเต็ม

繁體中文

จีนตัวย่อ

简体中文

เช็ก

Čeština

เซอร์เบีย

Српски

ญี่ปุ่น

日本語

ดัตช์

Nederlands

เดนมาร์ก

Dansk

ตุรกี

Türkçe

ไทย

ภาษาไทย

นอร์เวย์

Norsk

บัลแกเรีย

български

เบงกอล

বাংলা

โปรตุเกส

Português

โปรตุเกส (บราซิล)

Português

โปแลนด์

Polski

ฝรั่งเศส

Français

ฟาร์ซี

فارسی

ฟินแลนด์

Suomi

ฟิลิปปินส์

Filipino

มราฐี

मराठी

มลยาฬัม

മലയാളം

มลายู

Melayu

ยูเครน

Українська

เยอรมัน

Deutsch

รัสเซีย

Pусский

โรมาเนีย

Română

ลิทัวเนีย

Lietuvis

เวียดนาม

Tiếng Việt

สเปน

Español

สโลวัก

Slovenský

สโลวีเนีย

Slovenščina

สวาฮีลี

Kiswahili

สวีเดน

Svenska

อังกฤษ

English

อาเซอร์ไบจาน

Azərbaycan

อาหรับ

العربية

อิกโบ

Ibo

อิตาลี

Italiano

อินโดนีเซีย

Bahasa Indonesia

อุซเบก

O'zbekcha

ฮังการี

Magyar

ฮินดี

हिन्दी

Want to see ethereum.org in a different language?

ethereum.org translators are always translating pages in as many languages as possible. To see what they're working on right now or to sign up to join them, read about our Translation Program.