Βοηθήστε την ενημέρωση αυτής της σελίδας

🌏

Υπάρχει μια νέα έκδοση αυτής της σελίδας, αλλά αυτήν τη στιγμή είναι μόνο στα Αγγλικά. Βοηθήστε μας να μεταφράσουμε την τελευταία έκδοση.

ethereum.org hero image

Ethereum

Το Ethereum είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα ανοικτού κώδικα για αποκεντρωμένες εφαρμογές.’

Στο Ethereum, μπορείτε να γράψετε κώδικα ο οποίος ελέγχει ψηφιακές αξίες, τρέχει ακριβώς όπως έχει προγραμματιστεί και είναι προσβάσιμος οπουδήποτε στον κόσμο.