Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βοηθήστε στην ενημέρωση αυτής της σελίδας

🌏

Υπάρχει μια νέα έκδοση αυτής της σελίδας, αλλά αυτήν τη στιγμή είναι μόνο στα αγγλικά. Βοηθήστε μας να μεταφράσουμε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Μετάφραση σελίδας
Δείτε στα αγγλικά

Δεν πρόκειται για σφάλμα!🐛

Η σελίδα αυτή δεν έχει μεταφραστεί. Διατίθεται σκοπίμως στα αγγλικά προς το παρόν.

Ethereum
προγραμματιστής
πηγές

Εγχειρίδιο κατασκευαστών για το Ethereum. Από κατασκευαστές, για κατασκευαστές.
Απεικόνιση των μπλοκ που οργανώνονται σαν ένα σύμβολο ETH

Πώς θα θέλατε να ξεκινήσουμε;

👩‍🎓

Μάθετε την ανάπτυξη του Ethereum

Διαβάστε για τις βασικές έννοιες και το Ethereum stack με τα έγγραφά μας

Διαβάστε τα έγγραφα
👩‍🏫

Μάθετε μέσω σεμιναρίων

Μάθετε βήμα-βήμα την ανάπτυξη του Ethereum από κατασκευαστές που το έχουν ήδη κάνει.

Προβολή σεμιναρίων
👩‍🔬

Ξεκινήστε να πειραματίζεστε

Θέλετε πρώτα να πειραματιστείτε, και να κάνετε ερωτήσεις αργότερα;

Παιχνίδι με κώδικα
👷

Ρύθμιση τοπικού περιβάλλοντος

Ετοιμάστε το stack σας για δημιουργία διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ανάπτυξης.

Επιλέξτε το stack σας

Σχετικά με αυτά τα βοηθήματα προγραμματιστών

Το ethereum.org είναι εδώ για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε με το Ethereum με τεκμηρίωση σχετικά με τις θεμελιώδεις έννοιες, καθώς και τη στοίβα ανάπτυξης. Επιπλέον, υπάρχουν σεμινάρια για να ξεκινήσετε.

Εμπνευσμένοι από το δίκτυο προγραμματιστή του Mozilla, πιστεύαμε ότι το Ethereum χρειαζόταν ένα μέρος για να φιλοξενήσει εξαιρετικό περιεχόμενο και βοηθήματα προγραμματιστών. Όπως και με τους φίλους μας στο Mozilla, όλα εδώ είναι ανοιχτού κώδικα και έτοιμα για επέκταση και βελτίωση.

Εάν έχετε σχόλια, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ενός θέματος GitHub ή μέσω του διακομιστή Discord. Μπείτε στο Discord(opens in a new tab)

Απεικόνιση των μπλοκ που οργανώνονται σαν ένα σύμβολο ETH

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το ethereum.org

Όπως το ethereum.org, αυτά τα έγγραφα είναι μια κοινοτική προσπάθεια. Δημιουργήστε ένα PR εάν δείτε λάθη, περιθώρια βελτίωσης ή νέες ευκαιρίες για να βοηθήσετε τους προγραμματιστές του Ethereum.

Συμβολή(opens in a new tab)

Εξερευνήστε την τεκμηρίωση

Εισαγωγές

Εισαγωγή στο Ethereum

Εισαγωγή στο blockchain και το Ethereum

Intro to Ether

An introduction to cryptocurrency and Ether

Εισαγωγή στις dapps

Εισαγωγή στις αποκεντρωμένες εφαρμογές

Εισαγωγή στο stack

Εισαγωγή στο Ethereum stack

Web2 vs Web3

Πώς ο κόσμος ανάπτυξης του web3 είναι διαφορετικός

Γλώσσες προγραμματισμού

Χρήση Ethereum με γνωστές γλώσσες

Ο Doge χρησιμοποιεί dapps

Βασικές αρχές

Λογαριασμοί

Contracts ή άτομα στο δίκτυο

Συναλλαγές

Ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η κατάσταση του Ethereum

Μπλοκ

Μαζικές συναλλαγές προστέθηκαν στο blockchain

Η εικονική μηχανή του Ethereum (EVM)

Ο υπολογιστής που επεξεργάζεται συναλλαγές

Καύσιμα

Απαιτούμενο Ether για την τροφοδοσία συναλλαγών

Κόμβοι και πελάτες

Πώς επαληθεύονται τα μπλοκ και οι συναλλαγές στο δίκτυο

Δίκτυα

Μια επισκόπηση του βασικού δικτύου και των δοκιμαστικών δικτύων

Εξόρυξη

Πώς δημιουργούνται νέα μπλοκ και επιτυγχάνεται συναίνεση

Mining algorithms

Information on Ethereum's mining algorithms

Το stack

Smart contracts

Η λογική πίσω από τις dapps - συμφωνίες άμεσης εφαρμογής

Πλαίσια ανάπτυξης

Εργαλεία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης

Βιβλιοθήκες JavaScript

Χρήση JavaScript για αλληλεπίδραση με smart contracts

Backend APIs

Χρήση βιβλιοθηκών για αλληλεπίδραση με smart contracts

Εξερευνητές μπλοκ

Η πύλη σας στα δεδομένα Ethereum

Ασφάλεια

Μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη

Αποθηκευτικός χώρος

Πώς να χειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο dapp

Περιβάλλοντα ανάπτυξης

IDE κατάλληλα για ανάπτυξη dapp

Για προχωρημένους

Πρότυπα token

Μια επισκόπηση των αποδεκτών προτύπων token

Maximal extractable value (MEV)

An introduction to maximal extractable value (MEV)

Oracle

Συγκέντρωση δεδομένων εκτός αλυσίδας στα smart contracts σας

Κλίμακα

Λύσεις για ταχύτερες συναλλαγές

Networking Layer

Introduction to the Ethereum networking layer

Data structures and encoding

Introduction to the data structures and encoding schema used in the Ethereum stack

Was this page helpful?