Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 21 Φεβρουαρίου 2024

Κώδικας Δεοντολογίας

Αποστολή

Να αναπτύξει και να διατηρήσει τον πιο ολοκληρωμένο και προσβάσιμο κόμβο γνώσης για το Ethereum.

Αξίες

Η κοινότητα του ethereum.org προσπαθεί να είναι:

 • Εκπαιδευτική, με σκοπό να βοηθήσει όλους να κατανοήσουν το Ethereum.
 • Περιεκτική.
 • Προσβάσιμη.
 • Κατευθυνόμενη από την κοινότητα.
 • Επικεντρωμένη στην υποκείμενη τεχνολογία και τις περιπτώσεις χρήσης του Ethereum.
 • Επικεντρωμένη στις έννοιες και τις αρχές σχεδιασμού του Ethereum.

Τι δεν είμαστε

 • Ο ιστότοπος του Ιδρύματος Ethereum.
 • Μια πλατφόρμα προώθησης επενδύσεων ή κερδοσκοπίας κάθε είδους.
 • Μια πλατφόρμα ανάδειξης ή προώθησης μεμονωμένων έργων ή οργανισμών.
 • Μία DEX, CEX ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής πλατφόρμας.
 • Μια πλατφόρμα παροχής οικονομικών ή νομικών συμβουλών κάθε είδους.

Κώδικας Δεοντολογίας

Δέσμευση

Η ελεύθερη συμμετοχή είναι ο πυρήνας του ήθους του ethereum.org. Είμαστε ένας ιστότοπος και μια κοινότητα που συντηρούνται από χιλιάδες εθελοντές και αυτό είναι δυνατό μόνο εάν διατηρούμε ένα φιλόξενο και συνεργατικό περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, οι εθελοντές σε αυτόν τον ιστότοπο δεσμεύονται να διατηρήσουν ένα περιβάλλον χωρίς παρενόχληση για όλους τους συμμετέχοντες, σε όλες τις πλατφόρμες του ethereum.org και τους χώρους της κοινότητας. Η κοινότητα του ethereum.org καλωσορίζει και εκτιμά όποιον θέλει να συμμετάσχει με εποικοδομητικό και φιλικό τρόπο, ανεξάρτητα από ηλικία, αναπηρία, εθνικότητα, χαρακτηριστικά φύλου, ταυτότητα φύλου, επίπεδο εμπειρίας, τομέα ειδίκευσης, εκπαίδευση, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, εθνικότητα, προσωπική εμφάνιση, φυλή, θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη διάσταση της διαφορετικότητας.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους χώρους του ethereum.org (όπως το GitHub, το Discord, το Figma Crowdin, το Twitter και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες) και ισχύει επίσης όταν η κοινότητα εκπροσωπείται σε δημόσιους χώρους του πραγματικού κόσμου, όπως σε συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις.

Τα πρότυπα μας

Παραδείγματα συμπεριφοράς που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:

 • Χρήση φιλόξενης και περιεκτικής γλώσσας.
 • Σεβασμό των διαφορετικών απόψεων και εμπειριών.
 • Αποδοχή και/ή παροχή με ενσυναίσθηση της εποικοδομητικής κριτικής.
 • Ήρεμη και επαγγελματική αντιμετώπιση κατά την επίλυση συγκρούσεων ή διαφωνιών.
 • Ενσυναίσθηση και ανεκτικότητα στα άλλα μέλη της κοινότητας.
 • Ενθάρρυνση και ενίσχυση νέων φωνών στην κοινότητα.

Παραδείγματα απαράδεκτης συμπεριφοράς από τους συμμετέχοντες περιλαμβάνουν:

 • Σωματική βία, απειλή σωματικής βίας ή ενθάρρυνση σωματικής βίας κάθε είδους.
 • Χρήση προσβλητικής γλώσσας ή εικόνες ή επιβολή ανεπιθύμητης σεξουαλικής προσοχής.
 • Η πλαστοπροσωπία ενός ατόμου ή με άλλον τρόπο ανέντιμος ισχυρισμός της σχέσης με κάποιο άτομο ή οργανισμό
 • Το τρολάρισμα, προσβλητικά/υποτιμητικά σχόλια, καθώς και προσωπικές ή πολιτικές επιθέσεις.
 • Παρενόχληση άλλων μελών της κοινότητας σε δημόσια ή ιδιωτικά κανάλια.
 • Δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών άλλων, όπως φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, χωρίς ρητή άδεια.
 • Κοινωνική μηχανική, απάτη ή με άλλο τρόπο χειραγώγηση άλλων μελών της κοινότητας.
 • Προώθηση επενδύσεων, κρυπτονομισμάτων, έργων ή οτιδήποτε άλλο για προσωπικό ή μη όφελος.
 • Διακομιστές ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με περιεχόμενο εκτός θέματος.
 • Παράβλεψη αιτημάτων ή προειδοποιήσεων από τους συντονιστές κοινότητας.
 • Εμπλοκή με άλλη συμπεριφορά που θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ακατάλληλη σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Αναφορά

Οι παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας θα είναι κανονικά ορατές στην κοινότητα καθώς προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα στα ανοιχτά, δημόσια κανάλια, επιτρέποντας στα μέλη της κοινότητας να αυτο-αστυνομεύονται.

Ωστόσο, εάν συμβεί κάτι που πιστεύετε ότι χρειάζεται προσοχή, μπορείτε να το συζητήσετε με κάποιον που έχει ρόλο διαχειριστή (π.χ. discord guide) ώστε να βοηθήσει στη διερεύνηση και την εκτέλεση της κατάλληλης απάντησης.

Κατά την αναφορά, συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων παραδειγμάτων και χρονικών αναφορών. Αυτό θα βοηθήσει για ένα δίκαιο αποτέλεσμα.

Επιβολή

Ανάλογα με τη σοβαρότητα, τα άτομα που παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας μπορούν να λάβουν προειδοποιήσεις, προσωρινές ή μόνιμες απαγορεύσεις από τις κοινότητες του ethereum.org.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;