Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βοηθήστε στη μετάφραση αυτής της σελίδας

🌏

Βλέπετε αυτήν τη σελίδα στα αγγλικά επειδή δεν την έχουμε μεταφράσει ακόμα. Βοηθήστε μας να μεταφράσουμε αυτό το περιεχόμενο.

Μετάφραση σελίδας

Δεν πρόκειται για σφάλμα!🐛

Η σελίδα αυτή δεν έχει μεταφραστεί. Διατίθεται σκοπίμως στα αγγλικά προς το παρόν.

Join the community

Welcome to the Ethereum community hub

The Ethereum community is home to hundreds of thousands of developers, technologists, designers, users, HODLers and enthusiasts.
Ethereum community hub

Why get involved?

🧙

Find your tribe

There is a tribe for everyone. Find and connect with like minded individuals to discuss, ponder, and celebrate Ethereum together.

💵

Earn a living

Everyone has bills to pay. Ethereum allows you to find meaningful work, and get paid well to do it.

💥

Make a difference

Getting involved with Ethereum allows you to be an active stakeholder in a technology that is having a positive impact on millions of people.

How can I get involved?

There are many ways to get involved in the fast-growing Ethereum community; you can join one of the popular online communities, attend an event, join a meetup group, contribute to a project, or participate in one of the many online forums about Ethereum.
Get Involved

Creator? Builder? Get paid for your work.

Are you building on Ethereum, or do you want to? Companies are hiring for thousands of technical and non-technical roles. Got an idea of your own? Try finding a grant to get your project off the ground.
Find a jobExplore grants
Get paid for your work

Contribute to ethereum.org

For many people, ethereum.org is their first step into the ecosystem. It is kept up-to-date and accurate by thousands of open-source contributors. Want to help? Read our guide on contributing, or take up an issue on our GitHub.
More on contributingView on GitHub(opens in a new tab)
page-index-internet-image-alt

Ethereum support

Need support? There is no official Ethereum support, but hundreds of helpful communities are available to help you prosper on Ethereum.
Support

Try Ethereum for yourself

Get some ETH

Get some ETH

ETH is the native currency of Ethereum. You'll need some ETH in your wallet to use Ethereum applications.

Explore dapps

Try some dapps

Dapps are applications built on Ethereum. Dapps are disrupting current business models and inventing new ones.

Was this page helpful?