Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 25 Ιανουαρίου 2024

Ενεργοί τομείς έρευνας για το Ethereum

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του Ethereum είναι ότι μια ενεργή κοινότητα έρευνας και μηχανικής το βελτιώνει συνεχώς. Πολλοί ενθουσιώδεις, ειδικευμένοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα ήθελαν να ασχοληθούν με εκκρεμή ζητήματα στο Ethereum, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να μάθετε ποια είναι αυτά τα ζητήματα. Αυτή η σελίδα περιγράφει τους βασικούς ενεργούς ερευνητικούς τομείς μέσα από έναν πρόχειρο οδηγό για την αιχμή του Ethereum.

Πώς λειτουργεί η έρευνα στο Ethereum

Η έρευνα για το Ethereum είναι ανοιχτή και διαφανής, ενσωματώνοντας τις αρχές της Αποκεντρωμένης επιστήμης (DeSci)(opens in a new tab). Η κουλτούρα είναι να γίνουν τα ερευνητικά εργαλεία και τα αποτελέσματα όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και διαδραστικά, για παράδειγμα μέσω εκτελέσιμων σημειωματάριων. Η έρευνα για το Ethereum προχωρά γρήγορα, με νέα ευρήματα να δημοσιεύονται και να συζητούνται ανοιχτά σε φόρουμ όπως το ethresear.ch(opens in a new tab) αντί να φτάνουν στην κοινότητα μέσω των παραδοσιακών δημοσιεύσεων μετά από διαδικασίες αξιολόγησης από διάφορους χρήστες.

Γενικοί ερευνητικοί πόροι

Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την έρευνα του Ethereum στη διεύθυνση ethresear.ch(opens in a new tab) και στο κανάλι Eth R&D του Discord(opens in a new tab). Αυτά είναι τα κύρια μέρη όπου οι ερευνητές του Ethereum συζητούν τις τελευταίες ιδέες και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2022 από το DelphiDigital(opens in a new tab) και παρέχει μια καλή επισκόπηση του οδικού χάρτη του Ethereum.

Πηγές χρηματοδότησης

Μπορείτε να εμπλακείτε με την έρευνα για το Ethereum και να πληρωθείτε για αυτό! Για παράδειγμα, το Ίδρυμα Ethereum διεξήγαγε πρόσφατα έναν γύρο χρηματοδότησης Academic Grants(opens in a new tab). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ενεργές και επερχόμενες ευκαιρίες χρηματοδότησης στη σελίδα επιχορηγήσεων του Ethereum.

Έρευνα πρωτοκόλλου

Η έρευνα πρωτοκόλλου ασχολείται με το βασικό επίπεδο του Ethereum, το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι κόμβοι συνδέονται, επικοινωνούν, ανταλλάσσουν και αποθηκεύουν δεδομένα του Ethereum και καταλήγουν σε συναίνεση σχετικά με την κατάσταση της κρυπτοαλυσίδας. Η έρευνα πρωτοκόλλου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανώτατου επιπέδου: τη συναίνεση και την εκτέλεση.

Συναίνεση

Η έρευνα συναίνεσης ασχολείται με τον μηχανισμό της απόδειξης συμμετοχής του Ethereum. Μερικά παραδείγματα συναινετικών ερευνητικών θεμάτων είναι:

  • ο εντοπισμός και η επιδιόρθωση των τρωτών σημείων.
  • την ποσοτικοποίηση κρυπτοοικονομικής ασφάλειας.
  • την αύξηση της ασφάλειας ή της απόδοσης των εφαρμογών της εφαρμογής πελάτη.
  • και η ανάπτυξη εφαρμογών πελάτη χαμηλών επιδόσεων.

Εκτός από την προοδευτική έρευνα, ερευνώνται ορισμένοι θεμελιώδεις επανασχεδιασμοί του πρωτοκόλλου, όπως η οριστικοποίηση μιας θέσης, ώστε να επιτραπούν σημαντικές βελτιώσεις στο Ethereum. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η παρακολούθηση της δικτύωσης από χρήστη σε χρήστη μεταξύ εφαρμογών πελατών συναίνεσης είναι επίσης σημαντικά ερευνητικά θέματα.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Εκτέλεση

Το επίπεδο εκτέλεσης ασχολείται με την εκτέλεση των συναλλαγών, τη λειτουργία της εικονικής μηχανής του Ethereum (EVM) και τη δημιουργία ωφέλιμων φορτίων εκτέλεσης για να περάσουν στο επίπεδο συναίνεσης. Υπάρχουν πολλοί ενεργοί τομείς έρευνας, όπως:

  • τη δημιουργία υποστήριξης για εφαρμογές πελάτη χαμηλών επιδόσεων.
  • την έρευνα ορίων των κρατήσεων.
  • την ενσωμάτωση νέων δομών δεδομένων (π.χ. Verkle Tries).

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Ανάπτυξη εφαρμογής πελάτη

Οι εφαρμογές πελάτη Ethereum είναι υλοποιήσεις του πρωτοκόλλου Ethereum. Η ανάπτυξη εφαρμογών πελάτη κάνει πραγματικότητα τα αποτελέσματα από την έρευνα πρωτοκόλλου, ενσωματώνοντάς τα σε αυτούς τους πελάτες. Η ανάπτυξη εφαρμογής πελάτη περιλαμβάνει την ενημέρωση των προδιαγραφών του πελάτη, καθώς και τη δημιουργία συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Απαιτείται ένας κόμβος Ethereum για την εκτέλεση δύο τμημάτων του λογισμικού:

  1. Ένα πελάτη συναίνεσης για να παρακολουθεί την αρχή της κρυπτοαλυσίδας, τα μπλοκ ενημέρωσης και να χειρίζεται τη λογική συναίνεσης.
  2. Ένα πελάτη εκτέλεσης για την υποστήριξη της εικονικής μηχανής Ethereum και την εκτέλεση συναλλαγών και έξυπνων συμβολαίων.

Ανατρέξτε στη σελίδα κόμβων και πελατών για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κόμβους και τις εφαρμογές πελάτη και για τη λίστα με όλες τις τρέχουσες υλοποιήσεις πελατών. Μπορείτε επίσης να βρείτε το ιστορικό όλων των αναβαθμίσεων του Ethereum στη σελίδα ιστορικού.

Εφαρμογές πελάτη εκτέλεσης

Εφαρμογές πελάτη συναίνεσης

Κλιμακωτή αναβάθμιση και απόδοση

Η κλιμακωτή αναβάθμιση του Ethereum είναι μια μεγάλη περιοχή εστίασης για τους ερευνητές του Ethereum. Οι τρέχουσες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τη μεταφόρτωση συναλλαγών σε πακέτα ενημέρωσης και την όσο το δυνατόν φθηνότερη χρέωση χρησιμοποιώντας σύνολα δεδομένων. Εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με την κλιμακωτή αναβάθμιση του Ethereum είναι διαθέσιμες στη σελίδα κλιμακωτής αναβάθμισης.

Επίπεδο 2

Υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα επιπέδου 2 που αναβαθμίζουν κλιμακωτά το Ethereum χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές για την ομαδοποίηση των συναλλαγών και την ασφάλισή τους στο επίπεδο 1 του Ethereum. Αυτό είναι ένα πολύ ταχέως αναπτυσσόμενο ζήτημα με πολλές δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Γέφυρες

Μια συγκεκριμένη περιοχή του επιπέδου 2 που απαιτεί περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη, είναι οι ασφαλείς και αποτελεσματικές γέφυρες. Αυτό περιλαμβάνει γέφυρες μεταξύ διαφόρων επιπέδων 2 και γέφυρες μεταξύ του επιπέδου 1 και του επιπέδου 2. Αυτός είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας έρευνας επειδή οι γέφυρες στοχοποιούνται συνήθως από χάκερ.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Τμηματοποίηση

Το τμηματοποίηση της κρυπτοαλυσίδας του Ethereum αποτελεί εδώ και καιρό μέρος του οδικού χάρτη ανάπτυξης. Ωστόσο, νέες λύσεις κλιμακωτής αναβάθμισης όπως το «Danksharding» βρίσκονται επί του παρόντος στο επίκεντρο.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Εξοπλισμός

Η εκτέλεση κόμβων σε σύγχρονο υλικό είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατήρηση του Ethereum αποκεντρωμένο. Επομένως, η ενεργός έρευνα για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων υλικού για την εκτέλεση κόμβων είναι ένας σημαντικός τομέας έρευνας.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Ασφάλεια

Η ασφάλεια είναι ένα ευρύ θέμα που μπορεί να περιλαμβάνει την πρόληψη ανεπιθύμητης αλληλογραφίας/απάτης, την ασφάλεια πορτοφολιού, την ασφάλεια υλικού, την κρυπτοοικονομική ασφάλεια, την αναζήτηση σφαλμάτων και τη δοκιμή εφαρμογών και λογισμικού πελατών και διαχείριση των κλειδιών. Η συμβολή στη γνώση σε αυτούς τους τομείς θα συμβάλει στην τόνωση της γενικής υιοθέτησης.

Κρυπτογραφία & ZKP

Οι αποδείξεις μηδενικής γνώσης (ZKP) και η κρυπτογραφία είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία απορρήτου και ασφάλειας στο Ethereum και τις εφαρμογές του. Η μηδενική γνώση είναι ένας σχετικά νέος αλλά ταχύτατος χώρος με πολλές ανοιχτές ευκαιρίες έρευνας και ανάπτυξης. Ορισμένες δυνατότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών υλοποιήσεων του αλγόριθμου κατακερματισμού Keccak(opens in a new tab), την εύρεση καλύτερων πολυωνυμικών δεσμεύσεων που υπάρχουν σήμερα ή τη μείωση του κόστους του ecdsa των κυκλωμάτων επαλήθευσης και δημιουργίας δημόσιου κλειδιού και υπογραφής.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Πορτοφόλια

Τα πορτοφόλια Ethereum μπορεί να είναι επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης, εφαρμογές για υπολογιστές και κινητά ή έξυπνα συμβόλαια στο Ethereum. Υπάρχει ενεργή έρευνα για τα πορτοφόλια ανάκτησης κοινωνικής δικτύωσης που μειώνουν μέρος του κινδύνου που σχετίζεται με τη διαχείριση κλειδιών των μεμονωμένων χρηστών. Η έρευνα για εναλλακτικές μορφές υλοποίησης λογαριασμών συνδέεται με την ανάπτυξη πορτοφολιών, η οποία είναι ένας σημαντικός τομέας της εκκολαπτόμενης έρευνας.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Κοινότητα, εκπαίδευση και προβολή

Η προσθήκη νέων χρηστών στο Ethereum απαιτεί νέους εκπαιδευτικούς πόρους και προσεγγίσεις ενημέρωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αναρτήσεις και άρθρα ιστολογίου, βιβλία, podcast, memes, εκδηλώσεις ενημέρωσης και οτιδήποτε άλλο δημιουργεί κοινότητες, καλωσορίζει νέους αρχάριους και εκπαιδεύει τους ανθρώπους σχετικά με το Ethereum.

UX/UI

Για να ενσωματωθούν περισσότερα άτομα στο Ethereum, το οικοσύστημα πρέπει να βελτιώσει το UX/UI. Αυτό θα απαιτήσει από τους σχεδιαστές και τους ειδικούς προϊόντων να επανεξετάσουν τον σχεδιασμό των πορτοφολιών και των εφαρμογών.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Οικονομικά

Η οικονομική έρευνα στο Ethereum ακολουθεί σε γενικές γραμμές δύο προσεγγίσεις: την επικύρωση της ασφάλειας των μηχανισμών που βασίζονται σε οικονομικά κίνητρα («μικροοικονομία») και την ανάλυση των ροών αξίας μεταξύ των πρωτοκόλλων, των εφαρμογών και των χρηστών («μακροοικονομία»). Υπάρχουν περίπλοκοι κρυπτοοικονομικοί παράγοντες που σχετίζονται με το εγγενές κρυπτονόμισμα του Ethereum (ether) και τα κρυπτονομίσματα που έχουν δημιουργηθεί πάνω σε αυτό (για παράδειγμα τα NFT και τα κρύπτο ERC20).

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Blockspace και αγορές τελών

Οι αγορές blockspace διέπουν τη συμπερίληψη συναλλαγών τελικού χρήστη, είτε απευθείας στο Ethereum (Επίπεδο 1) είτε σε γεφυρωμένα δίκτυα, π.χ. πακέτα ενημέρωσης (Επίπεδο 2). Στο Ethereum, οι συναλλαγές υποβάλλονται στην αγορά χρεώσεων που αναπτύσσονται εντός του πρωτοκόλλου ως EIP-1559, προστατεύοντας την αλυσίδα από ανεπιθύμητα μηνύματα και συμφόρηση τιμολόγησης. Και στα δύο επίπεδα, οι συναλλαγές μπορεί να παράγουν εξωτερικές επιδράσεις, γνωστές ως Μέγιστη Εξαγώγιμη Αξία (MEV), οι οποίες παρακινούν τις νέες δομές της αγοράς να συμπεριλάβουν ή να διαχειριστούν αυτές τις εξωτερικές επιδράσεις.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Κίνητρα της απόδειξης συμμετοχής

Οι επικυρωτές χρησιμοποιούν το εγγενές κρυπτονόμισμα (ether) του Ethereum ως εγγύηση έναντι της ανέντιμης συμπεριφοράς. Αυτή η κρυπτοοικονομία καθορίζει την ασφάλεια του δικτύου. Οι εξελιγμένοι επικυρωτές μπορεί να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις εκδοχές του επιπέδου κινήτρων για να εξαπολύσουν ρητές επιθέσεις.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Κυμαινόμενο αποθηκευμένο κεφάλαιο και παράγωγα

Το κυμαινόμενο αποθηκευμένο κεφάλαιο επιτρέπει στους χρήστες με λιγότερα από 32 ETH, να λαμβάνουν αποδόσεις από κεφάλαιό τους ανταλλάσσοντας το ether με ένα κρυπτονόμισμα που αντιπροσωπεύει το αποθηκευμένο ether και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο DeFi. Ωστόσο, τα κίνητρα και η δυναμική της αγοράς που σχετίζονται με το κυμαινόμενο αποθηκευμένο κεφάλαιο εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς και η επίδρασή του στην ασφάλεια του Ethereum (π.χ. κίνδυνοι συγκέντρωσης).

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Δοκιμή

Επίσημη επαλήθευση

Η επίσημη επαλήθευση είναι η σύνταξη κώδικα για την επαλήθευση ότι οι συναινετικές προδιαγραφές του Ethereum είναι σωστές και χωρίς σφάλματα. Υπάρχει μια εκτελέσιμη έκδοση της προδιαγραφής γραμμένη σε Python που απαιτεί συντήρηση και ανάπτυξη. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της εφαρμογής Python της προδιαγραφής και την προσθήκη εργαλείων που μπορούν να επαληθεύσουν πιο σθεναρά την ορθότητα και τον εντοπισμό προβλημάτων.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Επιστήμη και ανάλυση δεδομένων

Υπάρχει ανάγκη για περισσότερα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και πίνακες εργαλείων που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα στο Ethereum και την υγεία του δικτύου.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Εφαρμογές και εργαλεία

Το επίπεδο εφαρμογής υποστηρίζει ένα ποικίλο οικοσύστημα προγραμμάτων που διευθετούν συναλλαγές στο βασικό επίπεδο του Ethereum. Οι ομάδες ανάπτυξης βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να αξιοποιήσουν το Ethereum για να δημιουργήσουν διαχειρίσιμες, χωρίς την ανάγκη άδειας και ανθεκτικές στη λογοκρισία εκδόσεις σημαντικών εφαρμογών Web2 ή να δημιουργήσουν εντελώς νέες εγγενείς ιδέες στο Web3. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται νέα εργαλεία που καθιστούν τη δημιουργία dapp στο Ethereum λιγότερο περίπλοκη.

DeFi

Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) είναι μια από τις κύριες κατηγορίες εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί πάνω από το Ethereum. Το DeFi στοχεύει να δημιουργήσει συνθέσιμα «legos χρημάτων» που επιτρέπουν στους χρήστες να αποθηκεύουν, να μεταφέρουν, να δανείζουν, να δανείζονται και να επενδύουν κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας έξυπνα συμβόλαια. Το DeFi είναι ένας γρήγορος χώρος που ενημερώνεται συνεχώς. Απαιτείται συνεχώς έρευνα για ασφαλή, αποτελεσματικά και προσβάσιμα πρωτόκολλα.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

DAOs

Μια χρήσιμη περίπτωση χρήσης για το Ethereum είναι η ικανότητα οργάνωσης με αποκεντρωμένο τρόπο μέσω της χρήσης DAO. Υπάρχει πολλή ενεργή έρευνα για το πώς οι DAO στο Ethereum μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση βελτιωμένων μορφών διακυβέρνησης, ως εργαλείο συντονισμού απεξαρτημένο από την ανάγκη εμπιστοσύνης, διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές των ανθρώπων πέρα από τις παραδοσιακές εταιρείες και οργανισμούς.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Εργαλεία προγραμματιστών

Τα εργαλεία για προγραμματιστές Ethereum βελτιώνονται γρήγορα. Υπάρχει πολλή ενεργή έρευνα και ανάπτυξη να γίνει σε αυτόν τον γενικό τομέα.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Oracles

Η Oracles εισάγει δεδομένα εκτός αλυσίδας στο blockchain με τρόπο χωρίς την ανάγκη άδειας και αποκεντρωμένο. Η λήψη αυτών των δεδομένων εντός της αλυσίδας επιτρέπει στις dapp να αντιδρούν σε καταστάσεις του πραγματικού κόσμου, όπως τις διακυμάνσεις τιμών σε οικονομικά στοιχεία του πραγματικού κόσμου, συμβάντα σε εφαρμογές εκτός αλυσίδας ή ακόμα και αλλαγές στον καιρό.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Ασφάλεια εφαρμογών

Οι παραβιάσεις στο Ethereum γενικά εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε μεμονωμένες εφαρμογές και όχι στο ίδιο το πρωτόκολλο. Οι χάκερ και οι προγραμματιστές εφαρμογών έχουν εγκλωβιστεί σε μια κούρσα εξοπλισμών για να αναπτύξουν νέες επιθέσεις και άμυνες. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται πάντα σημαντική έρευνα και ανάπτυξη για να κρατηθούν οι εφαρμογές ασφαλείς από επιθέσεις.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Πυλώνας τεχνολογίας

Η αποκέντρωση ολόκληρου του πυλώνα τεχνολογίας του Ethereum είναι ένας σημαντικός τομέας έρευνας. Επί του παρόντος, οι dapp στο Ethereum έχουν συνήθως ορισμένα σημεία κεντρικής διαχείρισης επειδή βασίζονται σε κεντρικά εργαλεία ή υποδομή.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρόσφατη έρευνα

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;