Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βοηθήστε στη μετάφραση αυτής της σελίδας

🌏

Βλέπετε αυτήν τη σελίδα στα αγγλικά επειδή δεν την έχουμε μεταφράσει ακόμα. Βοηθήστε μας να μεταφράσουμε αυτό το περιεχόμενο.

Μετάφραση σελίδας

Δεν πρόκειται για σφάλμα!🐛

Η σελίδα αυτή δεν έχει μεταφραστεί. Διατίθεται σκοπίμως στα αγγλικά προς το παρόν.

Networks

Τελευταία επεξεργασία: , Invalid DateTime
Επεξεργασία σελίδας

Networks are different Ethereum environments you can access for development, testing, or production use cases. Since Ethereum is a protocol, there can be multiple independent "networks" that conform to the protocol without interacting with each other.

Your Ethereum account will work across the different networks, but your account balance and transaction history won't carry over from the main Ethereum network. For testing purposes, it's useful to know which networks are available and how to get testnet ETH to play around with.

Prerequisites

You should understand the basics of Ethereum before reading up on the different networks, as the test networks will give you a cheap, safe version of Ethereum to play around with.

Public networks

Public networks are accessible to anyone in the world with an internet connection. Anyone can read or create transactions on a public blockchain and validate the transactions being executed. The consensus among peers decides on the inclusion of transactions and the state of the network.

Ethereum Mainnet

Mainnet is the primary public Ethereum production blockchain, where actual-value transactions occur on the distributed ledger.

When people and exchanges discuss ETH prices, they're talking about Mainnet ETH.

Ethereum Testnets

In addition to Mainnet, there are public testnets. These are networks used by protocol developers or smart contract developers to test both protocol upgrades as well as potential smart contracts in a production-like environment before deployment to Mainnet. Think of this as an analog to production versus staging servers.

You should test any contract code you write on a testnet before deploying to Mainnet. Among dapps that integrate with existing smart contracts, most projects have copies deployed to testnets.

Most testnets started by using a proof-of-authority consensus mechanism. This means a small number of nodes are chosen to validate transactions and create new blocks – staking their identity in the process. Alternatively, some testnets started off using a proof-of-work consensus mechanism with just a few permissioned miners. However, in preparation for The Merge, these testnets underwent their own transitions to proof-of-stake, offering the opportunity for multiple 'dress-rehearsals' before developers merged Ethereum Mainnet. The Ethereum testnets are now proof-of-stake, just like Ethereum Mainnet.

ETH on testnets has no real value; therefore, there are no markets for testnet ETH. Since you need ETH to actually interact with Ethereum, most people get testnet ETH from faucets. Most faucets are webapps where you can input an address which you request ETH to be sent to.

Which Testnet should I use?

The two public proof-of-stake testnets (which client developers are maintaining post-merge) are Goerli and Sepolia. The Goerli network was merged with the Prater Beacon Chain testnet. The Sepolia network was created to test the transition to proof-of-stake.

Sepolia is the recommended default testnet for application development. The Sepolia network uses a permissioned validator set. It's fairly new, meaning its state and history are both quite small. This means the network is quick to sync to and that running a node on it requires less storage. This is useful for users who want to quickly spin up a node and interact with the network directly.

 • Closed validator set, controlled by client & testing teams
 • New testnet, less applications deployed than other testnets
 • Fast to sync and running a node requires minimal disk space

Goerli is the recommended default testnet for testing of validating and staking. The Goerli network is open for users wanting to run a testnet validator. Stakers wanting to test protocol upgrades before they are deployed to mainnet should therefore use Goerli.

 • Open validator set, stakers can test network upgrades
 • Large state, useful for testing complex smart contract interactions
 • Longer to sync and requires more storage to run a node

Sepolia

Sepolia is a proof-of-stake testnet, and is the recommended default testnet for application development.

 • Website
 • GitHub
 • Otterscan
 • Etherscan
Sepolia faucets

Goerli

Goerli is a proof-of-stake testnet, and is the recommended default testnet for testing of validating and staking.

Goerli faucets

To launch a Validator on Goerli testnet, use ethstaker's "cheap goerli validator" launchpad.

Ropsten (deprecated)

Note, the Ropsten testnet is deprecated and will no longer receive protocol upgrades. Please consider migrating your applications to Sepolia or Goerli.

Ropsten is a proof-of-stake testnet. Ropsten will be deprecated in late 2022. Before undergoing The Merge in May 2022, Ropsten was a proof-of-work testnet.

Ropsten faucets

Rinkeby (deprecated)

Note: the Rinkeby testnet is deprecated and will no longer receive protocol upgrades. Please consider migrating your applications to Sepolia or Goerli.

A proof-of-authority testnet for those running old versions of the Geth client.

Rinkeby faucets

Kovan (deprecated)

Note: the Kovan testnet is deprecated and will no longer receive protocol upgrades. Please consider migrating your applications to Sepolia or Goerli.

A very old proof-of-authority testnet for those still running OpenEthereum clients.

Kovan faucets

Layer 2 testnets

Layer 2 (L2) is a collective term to describe a specific set of Ethereum scaling solutions. A layer 2 is a separate blockchain that extends Ethereum and inherits the security guarantees of Ethereum. Layer 2 testnets are usually tightly coupled to public Ethereum testnets.

Arbitrum Rinkeby

A testnet for Arbitrum.

Arbitrum Rinkeby faucets:

Optimistic Kovan

A testnet for Optimism.

Optimistic Kovan faucets:

Private networks

An Ethereum network is a private network if its nodes are not connected to a public network (i.e. Mainnet or a testnet). In this context, private only means reserved or isolated, rather than protected or secure.

Development networks

To develop an Ethereum application, you'll want to run it on a private network to see how it works before deploying it. Similar to how you create a local server on your computer for web development, you can create a local blockchain instance to test your dapp. This allows for much faster iteration than a public testnet.

There are projects and tools dedicated to assist with this. Learn more about development networks.

Consortium networks

The consensus process is controlled by a pre-defined set of nodes that are trusted. For example, a private network of known academic institutions that each govern a single node, and blocks are validated by a threshold of signatories within the network.

If a public Ethereum network is like the public internet, a consortium network is like a private intranet.

 • Chainlist list of EVM networks to connect wallets and providers to the appropriate Chain ID and Network ID
 • EVM-based Chains GitHub repo of chain metadata that powers Chainlist

Further reading

Was this article helpful?