Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βοηθήστε στη μετάφραση αυτής της σελίδας

🌏

Βλέπετε αυτήν τη σελίδα στα αγγλικά επειδή δεν την έχουμε μεταφράσει ακόμα. Βοηθήστε μας να μεταφράσουμε αυτό το περιεχόμενο.

Μετάφραση σελίδας

Δεν πρόκειται για σφάλμα!🐛

Η σελίδα αυτή δεν έχει μεταφραστεί. Διατίθεται σκοπίμως στα αγγλικά προς το παρόν.

Data structures and encoding

Τελευταία επεξεργασία: , Invalid DateTime
Επεξεργασία σελίδας

Ethereum creates, stores and transfers large volumes of data. This data must get formatted in standardized and memory-efficient ways to allow anyone to run a node on relatively modest consumer-grade hardware. To achieve this, several specific data structures are used on the Ethereum stack.

Prerequisites

You should understand the fundamentals of Ethereum and client software. Familiarity with the networking layer and the Ethereum whitepaper is recommended.

Data structures

Patricia merkle tries

Patricia Merkle Tries are structures that encode key-value pairs into a deterministic and cryptographically authenticated trie. These are used extensively across Ethereum's execution layer.

More on Patricia Merkle Tries

Recursive Length Prefix

Recursive Length Prefix (RLP) is a serialization method used extensively across Ethereum's execution layer.

More on RLP

Simple Serialize

Simple Serialize (SSZ) is the dominant serialization format on Ethereum's consensus layer because of its compatibility with merklelization.

More on SSZ

Was this article helpful?