Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ελέγξτε τη διεύθυνση κατάθεσης του κεφαλαίου

Αυτή είναι η διεύθυνση της σύμβασης staking Eth2. Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να επιβεβαιώσετε ότι στέλνετε κεφάλαια στη σωστή διεύθυνση όταν κάνετε stake.

Εδώ δεν κάνετε stake

Για να κάνετε stake τα ETH σας σε Eth2 θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα εκκίνησης ακολουθώντας τις οδηγίες. Η αποστολή ETH σε αυτή τη διεύθυνση δεν σας καθιστά staker και θα οδηγήσει σε μια αποτυχημένη συναλλαγή. Περισσότερα για το staking

Πλατφόρμα έναρξης Stake(opens in a new tab)

Ελέγξτε αυτές τις πηγές

Αναμένουμε να υπάρχουν πολλές ψεύτικες διευθύνσεις και κακόβουλες ενέργειες. Για να είστε ασφαλείς, ελέγξτε τη διεύθυνση staking Eth2 που χρησιμοποιείτε με τη διεύθυνση σε αυτή τη σελίδα. Σας συνιστούμε να την ελέγξετε και με άλλες αξιόπιστες πηγές.

Έλεγχος της διεύθυνσης κατάθεσης του κεφαλαίου

Επιβεβαίωση αποκάλυψης της διεύθυνσης

⚠️
Η αποστολή κεφαλαίων σε αυτή τη διεύθυνση δεν θα λειτουργήσει και δεν θα σας κάνει staker. Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην πλατφόρμα εκκίνησης. Χρήση της πλατφόρμας εκκίνησης(opens in a new tab)

Ήταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;