Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ελέγξτε τη διεύθυνση κατάθεσης του κεφαλαίου

Αυτή είναι η διεύθυνση του συμβολαίου αποθήκευσης Ethereum. Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να επιβεβαιώσετε ότι στέλνετε κεφάλαια στη σωστή διεύθυνση όταν κάνετε αποθήκευση.

Δεν κάνετε εδώ αποθήκευση κεφαλαίου

Για να αποθηκεύσετε τα ETH σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα εκκίνησης ακολουθώντας τις οδηγίες. Η αποστολή ETH στη διεύθυνση σε αυτή τη σελίδα δε σας καθιστά ως συμμετέχων και θα οδηγήσει σε μια αποτυχημένη συναλλαγή. Περισσότερα για την αποθήκευση κεφαλαίου

Αποθήκευση κεφαλαίου με χρήση της πλατφόρμας εκκίνησης(opens in a new tab)

Ελέγξτε αυτές τις πηγές

Αναμένουμε να υπάρχουν πολλές ψεύτικες διευθύνσεις και κακόβουλες ενέργειες. Για να είστε ασφαλείς, ελέγξτε τη διεύθυνση αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε, με τη διεύθυνση σε αυτή τη σελίδα. Σας συνιστούμε να την ελέγξετε και με άλλες αξιόπιστες πηγές.

Έλεγχος της διεύθυνσης κατάθεσης του κεφαλαίου

Επιβεβαίωση αποκάλυψης της διεύθυνσης

Η αποστολή κεφαλαίων σε αυτή τη διεύθυνση δε θα λειτουργήσει και δε θα σας καταχωρήσει ως συμμετέχων. Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην πλατφόρμα εκκίνησης. Χρήση της πλατφόρμας εκκίνησης(opens in a new tab)

Ήταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;