Lumaktaw sa main content

Suporta sa Wika

Ang Ethereum ay isang pandaigdigang proyekto, at mahalagang accessible sa lahat ang ethereum.org, anuman ang nasyonalidad o wika. Ang aming komunidad ay nagsusumikap upang maisakatuparan ang mithiing ito.

Interesado ka bang mag-contribute? Magbasa pa tungkol sa aming Translation Program.

Bukod pa sa pagsasalin ng content ng ethereum.org, mayroon din kaming curated na listahan ng mga resource ng Ethereum sa maraming wika.

Available sa mga sumusunod na wika ang ethereum.org:

Gustong makita ang ethereum.org sa ibang wika?

Ang mga translator ng ethereum.org ay palaging nagsasalin ng mga page sa lahat ng wikang makakaya. Para makita kung ano ang ginagawa nila ngayon o para mag-sign up para sumali sa kanila, magbasa tungkol sa aming Translation Program.